ใส่ตำแหน่งงาน
หาตามสายอาชีพ
ตำแหน่งยอดนิยม
หางานผ่านมือถือ »
 
สมัครงาน Thai job search Thailand job online
Thailand job posting
  อ. สุชาดา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
อดีตนายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
 
Thailand job directory
  ร.ศ. ธงชัย สันติวงษ์
อาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์
 
Thailand employment
  คุณ อารี เพ็ชรรัตน์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อารีแอนด์แอสโซซิเอสท์ จำกัด
 
Thailand employment
  คุณ อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
คอลัมน์นิสต์ "เม้าท์เรื่องงานกับอลิส และ HR in Focus"
 
Thailand recruiter   Thailand job listing
 
Thai Job หางาน สมัครงาน
แหล่งงาน
 
งาน Workplace
ตำแหน่งงาน Resume & Cover Letter
Thai Job Prepare for Interview
Thai job search Employer Questions
Thailand job online Prepare for Working
Thailand job posting ดูทั้งหมด »
 
Thailand job directory   Thailand employment
 
 
  ฉบับที่ 432 วันที่ 24 มี.ค. 2008  
  การใช้ไปยาลน้อย - ไปยาลใหญ่

     ไปยาลน้อย [ฯ] และไปยาลใหญ่ [ฯลฯ] เป็นเครื่องหมายวรรคตอนในการเขียนภาษาไทย คำว่า “ไปยาล” มาจากภาษาบาลีว่า เปยฺยาล ซึ่งหมายถึงการย่อ เครื่องหมายไปยาลน้อยจะใช้ในการย่อคำเพื่อเขียนให้สั้นลง โดยเขียนแต่ส่วนหน้าของคำ ละส่วนหลังไว้ แล้วใส่เครื่องหมายฯ แทน ไปยาลน้อยนิยมใช้ใน ๒ ลักษณะด้วยกัน คือ
     ๑. ใช้กับคำพิเศษบางคำที่นิยมใช้ย่อโดยทั่วไป เช่น ข้าฯ มาจากคำเต็มคือ ข้าพเจ้า หรือ ฯพณฯ มาจากคำเต็มคือ พณท่าน หรือ พณหัวเจ้าท่าน เป็นต้น
     ๒. ใช้ย่อคำที่ยาวให้สั้นลง เช่น กรุงเทพฯ มาจากคำเต็มคือ กรุงเทพมหานคร หรือ โปรดเกล้าฯ มาจากคำเต็มคือ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม โดยในการอ่านคำที่ย่อด้วยไปยาลน้อย ผู้อ่านจะต้องอ่านคำเต็มเสมอครับ

เครื่องหมายไปยาลใหญ่ก็นิยมใช้ใน ๒ ลักษณะเช่นกัน คือ
     ๑. ใช้ละคำต่อท้ายที่ยังมีอีกมาก เช่น เกิดภัยแล้งในหลายจังหวัดของภาคอีสาน เช่น สุรินทร์ บุรีรัมย์ ขอนแก่น ฯลฯ โดยจะต้องอ่านเครื่องหมายไปยาลใหญ่นี้ว่า “ละ” หรือ “และอื่นๆ” (ไม่ใช่ “เก้าลอเก้า” อย่างที่หลายคนเข้าใจนะครับ)
     ๒. ใช้ในหนังสือโบราณ โดยวางคั่นกลางระหว่างคำต้นและคำท้าย เช่น “พยัญชนะไทย ๔๔ ตัว มี ก ฯลฯ ฮ” หรือ “ข้าวรพุทธเจ้า ฯลฯ ชโย” (เนื้อเพลงสรรเสริญพระบารมี) ในกรณีนี้ให้อ่านว่า “ละถึง” ครับ

     โดยทั่วไปคนไทยส่วนใหญ่ใช้เครื่องหมายไปยาลน้อยและไปยาลใหญ่ได้ถูกต้องตามหลักภาษา มีเพียงจุดเดียวที่ผมอยากเน้นย้ำเนื่องจากยังมีบางคนใช้ผิด นั่นคือการใช้ไปยาลน้อยเพื่อย่อชื่อเฉพาะ เช่น ชื่อของบริษัทหรือหน่วยงาน เมื่อกล่าวถึงเป็นครั้งแรกในเอกสาร ไม่ควรย่อเป็น “บริษัทฯ” หรือ “สมาคมฯ” ทันที เนื่องจากผู้อ่านอาจไม่ทราบคำเต็มของชื่อหน่วยงานนั้น ควรเขียนชื่อเฉพาะด้วยคำเต็มก่อนในครั้งแรก และย่อด้วยไปยาลน้อยเมื่อเขียนครั้งที่สองและครั้งต่อๆ ไปในเอกสารนั้น แต่หากเป็นชื่อสถานที่ที่คนรู้จักกันดีอยู่แล้ว เช่น วัดพระเชตุพนฯ ก็สามารถเขียนย่อได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่กล่าวถึงครับ
  ฉบับที่ 450 ก.ค. 2008  
  ทิดกรตอนสุดท้าย... ฝากข้อคิดเพื่อคนรักภาษาไทย
สัปดาห์นี้จะเป็นตอนสุดท้ายของคอลัมน์ “ภาษาไทย ขัดใจปู่” ที่ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก CityLife ทุกสัปดาห์ต่อเนื่องมาเป็นเวลาเกือบสามปี
 
  ฉบับที่ 449 ก.ค. 2008  
  ระวังอย่าพลาดเรื่องง่ายๆ
การจะใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันให้ถูกต้อง นอกจากเราจะต้องมีความรู้ด้านการสะกดคำศัพท์ ที่มาของคำ หลักไวยากรณ์ ไปจนถึงการเลือกระดับของภาษาให้ถูกต้องเหมาะสมกับบริบทและผู้ฟังแล้ว
 
  ฉบับที่ 431 มี.ค. 2008  
  โฆษก - พิธีกร - ผู้ประกาศ
คำว่า “โฆษก”, “พิธีกร” และ “ผู้ประกาศ” นั้นมีความหมายคล้ายคลึงกัน คือหมายถึงผู้ที่มีหน้าที่พูดหรือประกาศในงาน