ใส่ตำแหน่งงาน
หาตามสายอาชีพ
ตำแหน่งยอดนิยม
หางานผ่านมือถือ »
 
สมัครงาน Thai job search Thailand job online
Thailand job posting
  อ. สุชาดา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
อดีตนายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
 
Thailand job directory
  ร.ศ. ธงชัย สันติวงษ์
อาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์
 
Thailand employment
  คุณ อารี เพ็ชรรัตน์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อารีแอนด์แอสโซซิเอสท์ จำกัด
 
Thailand employment
  คุณ อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
คอลัมน์นิสต์ "เม้าท์เรื่องงานกับอลิส และ HR in Focus"
 
Thailand recruiter   Thailand job listing
 
Thai Job หางาน สมัครงาน
แหล่งงาน
 
งาน Workplace
ตำแหน่งงาน Resume & Cover Letter
Thai Job Prepare for Interview
Thai job search Employer Questions
Thailand job online Prepare for Working
Thailand job posting ดูทั้งหมด »
 
Thailand job directory   Thailand employment
 
 
  ฉบับที่ 403 วันที่ 3 ก.ย. 2007  
  ทัศนคติ กับ เจตคติ

     ทัศนคติ กับ เจตคติ แตกต่างกันอย่างไร หลายสัปดาห์ก่อนผมได้เขียนถึงคำศัพท์บัญญัติ “ทัศนคติ” ว่าหมายถึง แนวความคิดเห็น เช่น รัฐบาลสำรวจทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลงานของรัฐบาล ซึ่งถึงแม้จะมี “คติ” มาต่อท้าย แต่ “ทัศนคติ” ก็ยังมีความหมายเหมือนกับคำว่า “ทัศนะ” หรือ ทรรศนะ” ซึ่งหมายถึงความคิดเห็นนั่นเอง

     คำว่า “ทัศนคติ” นี้ ผมจำได้ว่าในอดีตตำราหลายเล่มระบุว่า มาจากคำภาษาอังกฤษ attitude แต่เมื่อไม่นานมานี้ผมได้อ่านบทความทางวิชาการหลายชิ้นที่ระบุตรงกันว่า คำว่า attitude นั้นไม่น่าจะสอดคล้องกับความหมายของ “ทัศนคติ” ทั้งนี้เพราะตามความคำจำกัด ความภาษาอังกฤษ คำว่า attitude หมายถึง a feeling or opinion about something or someone, or a way of behaving that follows from this ถอดเป็นภาษาไทยได้ว่า ความรู้สึกหรือความคิดเห็นต่อบางสิ่งบางอย่างหรือบางคน หรือการปฏิบัติที่เกิดจากความรู้สึกหรือความคิดเห็นเช่นนั้น

     สรุปได้ว่า attitude หมายถึงความคิดเห็น หรือพฤติกรรมของคนใดคนหนึ่ง โดยเฉพาะที่มีต่อบุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คำนี้จึงไม่เหมาะจะบัญญัติเป็นคำไทยว่า “ทัศนคติ” เพราะ “ทัศนะ” หรือ “ทรรศนะ” หมายถึงแนวความคิด ไม่ครอบคลุมถึงลักษณะความประพฤติหรือการปฏิบัติของบุคคล นักวิชาการจึงได้บัญญัติคำใหม่ว่า “เจตคติ” เป็นคำศัพท์บัญญัติที่ถูกต้องของ attitude โดยมีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ว่า ท่าทีหรือความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

     ส่วนทัศนคติ นั้นน่าจะเป็นคำศัพท์บัญญัติของคำว่า point of view หรือ viewpoint ซึ่งหมายถึงข้อคิดเห็นของบุคคลต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งครับ

     อย่างไรก็ดี ยังมีหลายคนที่นิยมใช้คำว่าทัศนคติ แม้ในความหมายที่ครอบคลุมถึงความประพฤติของบุคคลด้วย ทั้งนี้เนื่องจากเขาคุ้น เคยกับการใช้คำว่า ทัศนคติ มาช้านานและอาจรู้สึกไม่คุ้นหูกับคำว่า “เจตคติ” ซึ่งบัญญัติขึ้นมาใหม่ ฉะนั้นเมื่อท่านผู้อ่านทราบถึงความแตกต่างระหว่าง ทัศนคติ และ เจตคติ ก็ควรแยกแยะการใช้ให้ถูก อย่าไปใช้ผิดตามเขา และหากมีโอกาส ก็ควรช่วยชี้แจงและแนะนำให้ผู้ที่ใช้ผิดทราบถึงความหมายที่ถูกต้อง ของ คำทั้งสองด้วยครับ
  ฉบับที่ 450 ก.ค. 2008  
  ทิดกรตอนสุดท้าย... ฝากข้อคิดเพื่อคนรักภาษาไทย
สัปดาห์นี้จะเป็นตอนสุดท้ายของคอลัมน์ “ภาษาไทย ขัดใจปู่” ที่ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก CityLife ทุกสัปดาห์ต่อเนื่องมาเป็นเวลาเกือบสามปี
 
  ฉบับที่ 449 ก.ค. 2008  
  ระวังอย่าพลาดเรื่องง่ายๆ
การจะใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันให้ถูกต้อง นอกจากเราจะต้องมีความรู้ด้านการสะกดคำศัพท์ ที่มาของคำ หลักไวยากรณ์ ไปจนถึงการเลือกระดับของภาษาให้ถูกต้องเหมาะสมกับบริบทและผู้ฟังแล้ว
 
  ฉบับที่ 402 ส.ค. 2007  
  “ในส่วนของ” คำฟุ่มเฟือยยอดฮิตอมตะนิรันดร์กาล
“ในส่วนของ” เป็นคำฟุ่มเฟือยยอดฮิตที่ติดปากคนไทยมาช้านาน ใช้กันอย่างแพร่หลายไม่แพ้คำว่า “ทำการ” ที่นิยมวางไว้หน้าคำกริยาอย่างไร้จุดหมาย หรือคำว่า จะบอกว่า”