Nationejobs.com
 

ทีมงาน Nationejobs.com ร่วมกับกลุ่มเข็มทิศพลังใจและเหล่าอาสาสมัครไลฟ์โค้ชหรือนักจิตใต้สำนึก ลงพื้นที่ทำความดี ฟื้นฟูสภาพจิตใจพร้อมทั้งนำหนังสือจากสำนักพิมพ์ในเครือเนชั่นฯ มาร่วมบริจาค ภายใต้โครงการ ” วิกฤติ ทำให้ชีวิตก้าวกระโดด ” โดยมี”ครูอ้อย ฐิตินาถ ณ พัทลุง” ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตใต้สำนึก เป็นผู้บรรยาย ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมในครั้งนี้ โดยกิจกรรม จะมีการเคลื่อนมุมมองของผู้ประสบภัยจากการคิดว่าเรื่องร้ายที่เจอ เป็นบทเรียนที่จะเรียนรู้และส่งชีวิตเราไปอยู่ในจุดที่ดีกว่าเดิม มีการให้ความรู้เรื่องการดูแลจิตใต้สำนึกของตัวเองโดยสร้างพลังจากเรื่องดีๆในชีวิตมาแทนที่ในภาวะที่เราหดหู่ การพาผู้ประสบภัยเข้าสู่ภาวะพิเศษ ในจิตใต้สำนึก เพื่อคลี่คลายสิ่งที่ติดขัดเป็นบาดแผล สร้างพลังทำให้เราก้าวต่อไปข้างหน้าได้ การเรียนรู้เทคนิคง่ายๆ ที่ผู้ประสบภัยจะนำไปใช้เยียวยาช่วยเหลือกันเองได้ ณ ศูนย์อพยพ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2554