Nationejobs.com
 

Home Biz

โลกแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ไม่เพียงแต่จะทำให้เราก้าว ออกไปหาโลกได้สะดวกง่ายดายเท่านั้น แต่ไอทียังทำให้โลกทั้งโลกมาเยือนหน้าประตูบ้านเรา และทำให้ “บ้าน” กลายสภาพเป็นสถานที่ทำงาน และ ทำเงิน ให้กับเราได้อย่างน่าสนใจ เขาทำ “งาน” ที่ “บ้าน” กันอย่างไร และมีธุรกิจใดบ้างที่เปิดโอกาสให้ “ทำที่บ้าน” ได้

 
 

วันที่: 2002-02-07

ธุรกิจการให้บริการคำปรึกษา

แม้ว่าธุรกิจของคนไทยจะเสียเปรียบนักธุรกิจต่างชาติอยู่บ้าง ทั้งในด้านเงินทุน เทคโนโลยี เทคนิคการผลิต องค์ความรู้ในวิธีการ และอื่นๆ แต่ก็ยังมีธุรกิจที่คนไทยยังมีความสามารถที่จะแข่งขันกับนักลงทุนชาวต่างชาติได้

หนึ่งในธุรกิจดังกล่าว ก็คือ ธุรกิจการให้บริการคำปรึกษา ด้านการจัดการวางแผนทางบัญชี การเงิน และกฎหมายภาษีอากร

หลายคนอาจจะคิดว่าธุรกิจดังกล่าว เป็นธุรกิจธรรมดาไม่น่าสนใจ จนปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไป โดยเปล่าประโยชน์

แต่ในความเป็นจริงแล้ว มันมีความไม่ธรรมดาแฝงอยู่ในความธรรมดา


ความสำคัญของธุรกิจการให้บริการคำปรึกษา

ไม่ว่าจะเป็นการประกอบธุรกิจใด การวางแผนการจัดการด้านบัญชีการเงินและภาษีอากร ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่สุด เพราะมีผลต่อการอยู่รอดของกิจการ

ผู้ประกอบการและผู้บริหารในระดับสูงจึงสมควรที่จะต้องหันมาให้ความสนใจในเรื่องการวางแผนและการจัดการด้านการบัญชีการเงินและกฎหมายภาษีอากรอย่างจริงจัง เพราะการวางแผนและการจัดการที่ดีจะทำให้ผู้ประกอบการและผู้บริหารได้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลาในการตัดสินใจ

เรื่องของภาษีอากรก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ผู้ประกอบการต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ เพราะถ้าหากไม่มีการวางแผนภาษีอากรที่ถูกต้อง นอกจากจะทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น ยังอาจจะต้องถูกปรับและต้องเสียเงินเพิ่มอีกต่างหาก

นักลงทุนหรือนักธุรกิจชาวต่างชาติ ก่อนที่จะลงทุนหรือทำธุรกิจในประเทศใดก็ตาม มักจะศึกษาระบบภาษีในประเทศนั้นๆ ก่อนเสมอ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในภายหลังหากลงทุนไปแล้ว


ลู่ทางความเป็นไปได้และโอกาสของธุรกิจ

ในช่วงที่ประเทศไทยประสบกับวิกฤตการณ์ทางการเงิน จนต้องเข้ารับความช่วยเหลือทางการเงิน จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือที่รู้จักกันในนามของ IMF เรามักจะได้ยินชื่อ ของบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทที่ปรึกษาด้านการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ไม่ว่าจะเป็นไพร้ซ วอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ส, อาร์เธอร์ แอนด์เดอร์สัน ,โกลด์แมน แซคส์ หรือ เอิร์น แอนด์ ยัง กันเสมอๆ

บริษัทที่ปรึกษาต่างประเทศเหล่านี้ ล้วนแต่มีสาขา หรือบริษัทที่ร่วมทุนกับคนไทย ในประเทศไทยทั้งสิ้น โดยเราจะได้ยินกันในนามของ Big Six ซึ่งเป็นบริษัทรับตรวจสอบบัญชีระดับโลก 6 แห่งที่มีสาขาทั่วโลก

ในปีหนึ่งๆ ประเทศไทยต้องเสียค่าบริการ ให้บริษัทเหล่านี้รวมกันหลายพันล้านบาท

อย่างไรก็ตามจากการติดตามข้อมูล ของกระทรวงพาณิชย์พบว่า ประเทศไทยมีนิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่ที่มีเงินทุนในระดับแสน ไปจนไปถึงระดับหมื่นล้านบาท จำนวนประมาณสองแสนถึงสามแสนราย ขณะที่ธุรกิจในระดับหนึ่งร้อยล้านขึ้นไป จนถึงหมื่นล้านบาท มีจำนวนไม่ถึงหนึ่งพันบริษัท

ธุรกิจที่มีเงินทุนระดับหนึ่งร้อยล้านบาทลงมา จำนวนนับแสนรายนั้น พวกเขาย่อมไม่มีเงินทุนเพียงพอ ที่จะนำไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ให้กับบริษัทที่ปรึกษาต่างประเทศ เพราะมีค่าใช้จ่ายสูงมาก

จึงถือเป็นช่องทางที่จะทำให้คนไทย สามารถเจาะเข้าสู่ตลาด ของบริษัทธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็กเหล่านี้ได้

ประกอบกับนโยบายของรัฐบาล ที่จะสนับสนุนธุรกิจ SMEs ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ ก็นับเป็นโอกาสที่ดี ที่จะดำเนินธุรกิจในด้านการให้บริการ คำปรึกษาด้านการจัดการ วางแผนทางบัญชีการเงิน และกฎหมายภาษีอากร เพราะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ยังคงเปิดกว้าง

นอกจากนี้ในปี 2543 รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติการบัญชี มาควบคุมผู้ที่จะจัดทำบัญชีได้นั้น ต้องมีคุณสมบัติเป็นนักบัญชี ที่จบปริญญาตรีด้านบัญชี (กรณีจบ ปวส. จะจัดทำบัญชีได้เฉพาะนิติบุคคล ที่เป็นห้างหุ้นส่วนเท่านั้น) ก็ยิ่งทำให้ธุรกิจการให้บริการปรึกษาจัดการ มีโอกาสที่จะขยายตัวได้มากยิ่งขึ้น

  • ธุรกิจการให้บริการคำปรึกษา (จบ)

  •