Nationejobs.com
 

Home Biz

โลกแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ไม่เพียงแต่จะทำให้เราก้าว ออกไปหาโลกได้สะดวกง่ายดายเท่านั้น แต่ไอทียังทำให้โลกทั้งโลกมาเยือนหน้าประตูบ้านเรา และทำให้ “บ้าน” กลายสภาพเป็นสถานที่ทำงาน และ ทำเงิน ให้กับเราได้อย่างน่าสนใจ เขาทำ “งาน” ที่ “บ้าน” กันอย่างไร และมีธุรกิจใดบ้างที่เปิดโอกาสให้ “ทำที่บ้าน” ได้

 
 

วันที่: 2002-02-07

เครือข่ายแองเจลอินเวสเตอร์
แม้ว่าในขณะนี้ แองเจล อินเวสเตอร์ จะเป็นสิ่งใหม่สำหรับเมืองไทย แต่ในต่างประเทศ กลุ่มผู้ลงทุนลักษณะนี้ มีบทบาทมานาน โดยเฉพาะในสหรัฐ ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของแองเจล อินเวสเตอร์ จากซิลลิคอน วัลเลย์ ราวช่วงปี 2533 จะมีกลุ่มแองเจล อินเวสเตอร์กว่า 2 ล้านราย และมีมูลค่าการลงทุนกว่า 100-200 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

กลุ่มแองเจล อินเวสเตอร์ ที่มีชื่อเสียงก็เช่น แบนด์ ออฟ แองเจล (Band of Angels) ที่ซิลลิคอน วัลเลย์, คอมมอน แองเจล (Common Angels) ที่บอสตัน และอัลลายแอนซ์ ออฟ แองเจล (Alliance of Angels) ที่ซีแอทเทิล เป็นต้น หรือในหมู่ประชากร ของสหรัฐที่มีอายุระหว่าง 25-64 ปีจะเป็นแองเจล อินเวสเตอร์เสียราว 7%

ปัจจุบันแองเจล อินเวสเตอร์ ได้รวมตัวกันขยายเครือข่าย ไปยังประเทศต่างๆ ทั้งในยุโรป ตะวันออกกลาง และแถบเอเชีย อย่างเช่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ สิงคโปร์จัดเป็นประเทศที่เอาจริงเอาจัง ในการสนับสนุนกิจกรรมของแองเจล อินเวสเตอร์มาก โดยเฉพาะการเน้นสนับสนุนผู้ประกอบการด้านไอที เช่น จัดตั้งกองทุนในวงเงินกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสนับสนุน ผู้ประกอบการด้านนี้ รวมทั้งรัฐบาลได้เข้ามาสนับสนุน การทำงานของแองเจล อินเวสเตอร์อย่างมาก

"ในสิงคโปร์นั้น รัฐบาลได้จัดตั้ง Business Angel Core Investment Fund ขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่อนุมัติแองเจล อินเวสเตอร์รายใหม่ๆ ที่สนใจจะเข้าลงทุน ในเอสเอ็มอีในช่วงเริ่มต้น (start-up) โดยมีเพดานการลงทุนกำหนดไว้อย่างน้อย 5 หมื่นดอลลาร์สหรัฐ

กรณีนี้จะช่วยให้รัฐบาลตัดสินใจ ในการเข้ามาร่วมลงทุนได้ง่ายขึ้น เพราะเจ้าหน้าที่ภาครัฐ อาจจะไม่รู้ว่าจะพิจารณาเอสเอ็มอีรายใดดี เนื่องจากไม่มีความรู้ หรือมีข้อมูลเพียงพอที่จะอนุมัติ แต่แองเจล อินเวสเตอร์ที่ได้รับ การอนุมัติลงทุนจะสามารถใช้ประสบการณ์ ช่วยภาครัฐ คัดเลือกผู้เหมาะสมได้

รัฐบาลสิงคโปร์ยังมีโครงการช่วยป้องกันความเสี่ยงให้แองเจล อินเวสเตอร์ โดยแนะนำว่า ควรทำอย่างไรในช่วงเริ่มต้นจัดตั้งบริษัท มีใบรับรองการลงทุน (certificate for investment) หากแองเจล อินเวสเตอร์ขาดทุน ก็จะเปิดทางให้บริษัทชดเชย การขาดทุนเป็นการสร้างแรงจูงใจ ให้นักลงทุนส่วนบุคคลเหล่านี้ ได้ระดับหนึ่ง" "ดร.วอง โปห์ กัม " นักวิชาการจาก "มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์" ผู้เชี่ยวชาญ ด้านแองเจล อินเวสเตอร์ และได้รับมอบหมาย ให้เป็นผู้อำนวยการ ศูนย์บริหารนวัตกรรมและ เทคโนโลยีเพื่อการลงทุนธุรกิจ กล่าว

"เมื่อแองเจล อินเวสเตอร์แต่ละรายได้รู้จัก เริ่มต้นมีความสัมพันธ์กัน มีการทำความรู้จัก กับกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐบาลสิงคโปร์ ซึ่งรับผิดชอบ ด้านการลงทุนทางเทคโนโลยี ก็นำไปสู่การพูดคุยเจรจา กับกลุ่มคน ทั้งสองกลุ่มว่า ควรทำอย่างไรถึงจะสนับสนุน บทบาทที่แตกต่างกัน ของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในแง่กฎระเบียบ และการบริหารงานที่ดี และนำมาสู่ความร่วมมือกำหนดนโยบายสนับสนุนในที่สุด" "ดร.กัม" อธิบายถึงรูปแบบ การทำงานของแองเจล อินเวสเตอร์ในสิงคโปร์

"การรวมตัวเป็นกลุ่มช่วย ให้นักลงทุนเหล่านี้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ สร้างเครือข่าย ส่วนแองเจล อินเวสเตอร์ในไทย ก็อาจจะทำเวิร์คช็อป จัดอบรมแลกเปลี่ยนความรู้กัน หรือขอคำแนะนำจากสิงคโปร์ ซึ่งมีประสบการณ์ จากทั้งภาครัฐและ สถาบันการศึกษาเกี่ยวข้องได้"

สำหรับบทบาทแองเจล อินเวสเตอร์ในระดับนานาชาตินั้น "ดร.กัม" กล่าวว่า ปัจจุบัน Business Angel Network (SEA) Limited หรือ BAN ซึ่งเป็นกลุ่มเครือข่าย กลุ่มแองเจล อินเวสเตอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น มีบทบาทสำคัญ ในการช่วยพัฒนา จับคู่การลงทุน นำเสนอโครงการศึกษา งานวิจัย และกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการลงทุนของกลุ่มนักลงทุนเหล่านี้

BAN ยังมีโครงสร้างเช่นเดียวกัน กับเครือข่ายของ Europe Business Angel Network ในยุโรป หรือ EBAN โดยทั้งสององค์กร จากสองภูมิภาคต่างทำหน้าที่เครือข่ายให้ International Angel Investor Institute (IAII) ซึ่งมีหน้าที่เป็นองค์กรหลัก ความร่วมมือระดับโลกของแองเจล อินเวสเตอร์ทั่วโลกอีกทีหนึ่ง

ในขณะนี้ เพื่อนบ้านอย่างไต้หวันและฮ่องกง ก็ได้เริ่มต้นก่อตั้งกลุ่มแองเจล อินเวสเตอร์ขึ้นแล้ว ส่วนไทยกำลังอยู่ในระหว่าง การกระตุ้นเพื่อรวมตัวกันเป็นกลุ่ม และเครือข่ายแองเจล อินเวสเตอร์ย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียนต่อไป

"หลังวิกฤติ 4 เมื่อปีที่แล้ว ผมมั่นใจถึงเวลาแล้วที่อาเซียนรวมทั้งไทย หากต้องการให้เศรษฐกิจของตัวเอง ขยายตัวต่อเนื่อง ควรหันมาให้ความสนใจ สนับสนุนเอสเอ็มอีให้สามารถลงทุน โดยใช้ฐานความรู้ เชิงวิชาการ ที่ไม่ได้มา จากเฉพาะในประเทศเท่านั้น แต่ยังสามารถ กระจายสู่เครือข่าย ความร่วมมือระดับภูมิภาค และระดับโลก ความสำคัญของการมีเครือข่าย จะช่วยภาคเอกชน โดยเฉพาะเอสเอ็มอีรุ่นใหม่ และแองเจล อินเวสเตอร์ที่มีศักยภาพ ให้สามารถผสมผสาน ความรู้ทางวิชาการเทคโนโลยี เข้ากับประสบการณ์การลงทุนจริง มาพัฒนา เพิ่มมูลค่าธุรกิจในอนาคต"

ดังนั้น หากไทยสร้างแองเจล อินเวสเตอร์ ขึ้นมาเป็นกลุ่มได้ชัดเจนจริง ดร.กัมเชื่อว่า เมื่อเอสเอ็มอีรับรู้ ก็น่าจะช่วยให้เอสเอ็มอีเหล่านั้นสามารถเข้ามาหาแหล่งทุน สร้างธุรกิจ ที่มีศักยภาพได้ง่ายขึ้น

  • แองเจล อินเวสเตอร์ จุดนัดพบ แหล่งเงิน-ผู้ลงทุนรุ่นใหม่

  •