Nationejobs.com
 

เงื่อนไขการให้บริการ

ข้อตกลงของการให้บริการในหน้านี้ เป็นเงื่อนไขและข้อตกลงที่ว่า ท่านสามารถใช้ไซต์ Nationejobs.com และบริการที่เสนอให้โดย Nationejobs.com (ซึ่งจะใช้คำว่า "เรา") และหุ้นส่วนของเครือข่าย ท่านควรจะอ่าน เงื่อนไขในการให้บริการ อย่างละเอียด

การให้บริการของเว็บไซต์ Nationejobs.com หรือไซต์ของหุ้นส่วน เครือข่าย (ร่วมกับไซต์นี้คือ the "Nationejobs.com" ) หรือบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าในกรณีใดก็แล้วแต่ แสดงว่าท่านยอมรับข้อผูกพัน ภายใต้เงื่อนไขนี้ เราอาจจะเปลี่ยนเงื่อนไขการให้บริการนี้ได้ โดยการลงประกาศ เงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลงลงบนไซต์นี้ เพราะฉะนั้นท่านควรเข้ามาดูรายละเอียด ในไซต์นี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบเงื่อนไข ที่เปลี่ยนแปลงไป และหากไม่มีการแจ้งเป็นอื่น เงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลงไป จะมีผลบังคับใช้โดยอัตโนมัติ หลังจากที่ลงประกาศครั้งแรกบนไซต์นี้

เรา (Nationejobs.com) ได้ทำการแก้ไขเงื่อนไข เกี่ยวกับการให้บริการครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2543 ตามที่ปรากฏในเงื่อนไข คำว่า "คุณ" และ "USER" หมายถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหน่วยงาน หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งที่เข้ามาในไซต์ของ Nationejobs.com

Privacy Policy ของเรา และเงื่อนไขทางธุรกิจ รวมถึง Order Form ที่เกี่ยวข้อง ในการลงประกาศหางาน เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไข ในการให้บริการ