Nationejobs.com
 

กิจกรรมต่างๆ

มหกรรมฟื้นฟูตลาดแรงงานโดย nationejobs.com “Your Career 2012 Mind Map แพลนดี งานดี”

 

 

กิจกรรมย้อนหลัง
 
 

ควันหลงงาน Nation HR Forum ครั้งที่ 22
Nation-NIDA HR Forum 2009 ครั้งที่ 22

Talent Management
“บริหารคนดีและเก่ง ให้เป็นดาวเด่นขององค์กร”

 

กิจกรรมย้อนหลัง
 
 

"Jobs on Mobile" ครั้งที่ 2

Jobs on Mobile โครงการนวัตกรรมใหม่ที่ร่วมมือกันระหว่าง เนชั่นกรุ๊ป และเอไอเอส

 

กิจกรรมย้อนหลัง
 
 

Nationejobs CSR.

ทำความดีฟื้นฟูจิตใจ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ปี 2554

 

กิจกรรมย้อนหลัง
 
 

ควันหลงงาน Road show at Satorn City Tower 2011

โอกาสเริ่มต้น ของคนเริ่มงาน

 

กิจกรรมย้อนหลัง