Nationejobs.com
 

Learn & Earn

หากคิดจะสร้างโอกาสใหม่ๆ ในโลกของงาน วิชาความรู้ที่คุณมีอยู่ในวันนี้ อาจจะไม่เพียงพอเสียแล้ว สำหรับการเติบโต ในสายงานที่คุณรัก หรือเป็นทรัพย์สินติดตัว การจะได้มาซึ่งความรู้เราต้อง “จ่าย” เพื่อแลกกับมัน ทั้งในเรื่องเวลา และค่าหน่วยกิต ช่องทางการเรียนรู้ใดบ้างที่ “คุ้มค่า” กับ “ต้นทุน” ที่ต้องจ่ายไป

 
นักเรียนไทยทั้งหมดในอินเดียมีประมาณ 1,800 คน โดยครึ่งหนึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถม/มัธยมศึกษา อีกครึ่งเป็นระดับอุดมศึกษา ดูเหมือนผู้บริหารหมายเลข 1 ของบริษัทฝรั่งชั้นนำของโลกหากไม่ใช่ฝรั่งด้วยกันเอง ก็จะเป็นโอกาสให้ชาวอินเดียที่จบปริญญาตรีในบ้านเกิดแทบทั้งสิ้น นาง Indra Nouyi ผู้บริหารสูงสุดของเป๊ปซี่ จบปริญญาตรีด้านฟิสิกส์ เคมี และคณิตศาสตร์ในเมืองบ้านเกิดคือ เจนไน หนังสือพิมพ์ไฟแนล...
 
University College of London ประเทศสหราชอาณาจักร ประกาศให้ทุนการศึกษาประเภทต่างๆ ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีประจำปี 2005/2006 อาทิเช่น 1. ทุนสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ณ UCL - เปิดให้ทุนสำหรับผู้สมัคร ที่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตนเอง และชำระค่าลงทะเบียนเรียนในอัตราเดียวกับนักศึกษาต่างชาติ - ไม่เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ณ UCL - หมดเขตรับ...
 
รับสมัครนิสิตนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่สนใจธุรกิจจัดการลงทุน ได้เสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อเป็นประสบการณ์การทำงานในอนาคต และอาจมีสิทธิ์ได้ร่วมงานกับบริษัท คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ 1. นิสิต/นักศึกษา สาขาการเงิน ,การบัญชีและเศรษฐศาสตร์ 2. กำลังศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย และอายุไม่เกิน24ปี มีเกรดเฉลี่ย 3.00ขึ้นไป 3. กำลังศึกษาปริญญาโทภา...
 
"เรียนเอ็มบีเอ" ในเมืองไทยดูจะเป็นทางเลือก ให้คนหนุ่มสาวจำนวนมาก ที่ต้องการขยับขยายฐานความรู้ ไปจนถึงเพื่อมองหาช่องทางใหม่ๆ ให้กับชีวิต เพราะนอกจากจะเป็นแขนงวิชาที่ตลาดงาน "เปิดกว้าง" แล้ว ยังสามารถทำงานไปด้วย เรียนไปด้วย มีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า บางคนยังบอกอีกว่า เรียนในประเทศก็จะได้ประสบการณ์ ที่เข้ากับสถานการณ์ในประเทศเราได้อีก "คอตเลอร์ คงไม่ได้เขียนตำราการตลาด ที่แข่ง...
 
ในทุกปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะต้องจัดสถานที่รองรับ ผู้ที่ประสงค์จะจับจองที่นั่งในโรงเรียนธุรกิจ Thammasat Business School หลายพันคน และเพียงจำนวนไม่กี่ร้อยคนเท่านั้น ที่สามารถเข้ามาเรียนได้ "ในแต่ละปีจะมีผู้สมัครเยอะมาก แต่เรารับได้แค่ 300 คนเท่านั้น เพราะเรามีพื้นที่จำกัด" "รศ.กุลภัทรา สิโรดม" ผู้ช่วยคณบดีฝ่า...
 
อีกหนึ่งโรงเรียนธุรกิจที่น้อยคนนักจะรู้จัก ทั้งที่เป็นสถาบันซึ่งได้รับการจัดอันดับ ให้อยู่ในโรงเรียนธุรกิจยอดเยี่ยม แห่งเอเชียของนิตยสารดัง Asia-Inc และ Asiaweek มาเป็นเวลาหลายปี Asian Institute of Technology หรือ "สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย" คือชื่อของสถาบันแห่งนี้ จากที่ตั้งในอาณาบริเวณเดียวกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ...
 
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรปริญญาโท ปิดรับสมัคร 31 พ.ค. 45 สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 11 อาคารรัจนาการ เลขที่ 193 ถนนสาธรใต้ แขวงยานาวา เขตสาธร กทม. 10120 โทร. 0-2676-5678 โทรสาร 0-2676-5679 ...
 
นิด้า เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาทรัพยากรมหนุษย์ และองค์กร ภาคพิเศษ ในภาค 1 ปีการศึกษา 2545 จำนวน 60 คน รับสมัครถึงวันที่ 8 พ.ค. 45 สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : โทร. 0-2377-7400-19 ต่อ 2293, 2299, 2354 หรือ 0-2375-3904 , 0-2375-3976 ...
 
โครงการหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการใช้ที่ดิน และการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างยั่งยืน (ภาคพิเศษ) รับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาโท เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นไป สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : โทร. 0-2579-7517 , 0-2972-8777 ต่อ 300 หรือ 0-2942-8247 ...
 
มหาวิทยาลัยรังสิต ขยายการให้บริการ ทางด้านวิชาการ เปิดศูนย์การศึกษาในเมือง (RSU Downtown Center) กำหนดทำการในภาคการศึกษาที่ 1/2545 เดือนมิถุนายน โดยมี 5 หลักสูตรนำร่อง ทั้งปริญญาตรีและโท ที่อาคารสาทรธานี โดยรับนักศึกษาได้จำนวน 600 คน ซึ่งทุกหลักสูตร เปิดสอนวันเสาร์-อาทิตย์ และภาคค่ำในวันจันทร์-ศุกร์ โดยหลักสูตรที่เปิดได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาข...
 
นิสัยนายซื้อใจคนเก่ง ผู้บริหารรับมากี่ชุดก็ออกหมด…จะโทษใครกันแน่ !!! บริษัทเก่าแก่แห่งหนึ่ง ตั้งมาได้ยี่สิบกว่าปี เถ้าแก่ ยังบอกว่าเหนื่อย ผู้บริหาร ที่รับมาไม่ว่ากี่ชุดๆ ก็อยู่ได้ไม่นาน รู้สึกเหมือนกับคนรอบข้าง ไม่มีคนเก่งเลย หรือว่าโชคไม่ดี ไม่มีดวงบริวาร ที่ดี เรื่องทำนองนี้ เห็นมามาก และมักจะเกิด กับบริษัทขนาดเล็ก มักจะเห็นบ่อยครั้ง ที่นิสัยใจคอ ของเจ้านาย ...
 
ในระยะนี้ หากท่านผู้อ่าน ได้ติดตาม ข่าวสาร ตามหน้า หนังสือพิมพ์ จะทราบ ถึงปรากฏการณ์ ทางธุรกิจอย่างหนึ่ง ที่ถูกกล่าวขวัญ ถึงเป็นอย่างมาก นั่นคือ การร่วมมือกัน ทางธุรกิจ ระหว่างบริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) บริษัทยักษ์ใหญ่ ทางด้านบันเทิง กับบริษัทสหพัฒน์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้นำ ด้านการผลิต บะหมี่กึ่ง สำเร็จรูป ชื่อดัง (มาม่า) ของประเทศไทย ได้มีการร่...
 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดรับสมัครบุคคล เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปริญญาโท ในสาขาบริหารธุรกิจ และนิเทศศาสตร์ หลักสูตรภาษาไทย และนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2545 รับสมัครถึงวันที่ 24 มี.ค. 45 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: บัณฑิตวิทยาลัย โทร. 0-2671-7508-9 (สายตรง) โทร. 0-2350-3500 ต่อ 508 , 509 , 582-585...
 
เปิดรับนิสิตภาคปรกติ และภาคพิเศษ ระดับปริญญาโท กำหนดขายใบสมัคร ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค.44 - 3 ก.พ. 45 3 หลักสูตร 8 สาขาวิชา โดยรับสมัครผู้จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์ จากทุกมหาวิทยาลัย หรือเป็นผู้รับทุน จากสถาบันส่งเสริม การสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) โครงการผลิตครู ที่มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: ภารกิจการ...
 
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 2 สาขา สาขาวิชานโยบายสาธารณะ (Public Policy) รุ่นที่ 6 รับสมัครที่บางแสน ชลบุรี และสาขาบริหารทั่วไป (General Administration) รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 รับสมัครที่กรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2545 รับสมัครวันนี้ ถึงวันที่ 15 ก.พ. 2545 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: สำนักงานโครง...