Nationejobs.com
 

Learn & Earn

หากคิดจะสร้างโอกาสใหม่ๆ ในโลกของงาน วิชาความรู้ที่คุณมีอยู่ในวันนี้ อาจจะไม่เพียงพอเสียแล้ว สำหรับการเติบโต ในสายงานที่คุณรัก หรือเป็นทรัพย์สินติดตัว การจะได้มาซึ่งความรู้เราต้อง “จ่าย” เพื่อแลกกับมัน ทั้งในเรื่องเวลา และค่าหน่วยกิต ช่องทางการเรียนรู้ใดบ้างที่ “คุ้มค่า” กับ “ต้นทุน” ที่ต้องจ่ายไป

 
 

วันที่: 2002-01-24

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัคร เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิต ของสำนักวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ปิดรับสมัครวันที่ 29 มี.ค. 45 มหาวิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ. นครราชสีมา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
ฝายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ. นครราชสีมา 30000 โทร. 0-4422-3014-5 หรือหน่วยประสานงาน กรุงเทพฯ โทร. 0-2216-5410 , 0-2216-5493-4