Nationejobs.com
 

Learn & Earn

หากคิดจะสร้างโอกาสใหม่ๆ ในโลกของงาน วิชาความรู้ที่คุณมีอยู่ในวันนี้ อาจจะไม่เพียงพอเสียแล้ว สำหรับการเติบโต ในสายงานที่คุณรัก หรือเป็นทรัพย์สินติดตัว การจะได้มาซึ่งความรู้เราต้อง “จ่าย” เพื่อแลกกับมัน ทั้งในเรื่องเวลา และค่าหน่วยกิต ช่องทางการเรียนรู้ใดบ้างที่ “คุ้มค่า” กับ “ต้นทุน” ที่ต้องจ่ายไป

 
 

วันที่: 2012-10-24 13:34:23

พร้อมรับมือกับการแข่งขัน ในยุค Digital Disruption

วันนี้ ส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ดิจิทัลและช่องทางสื่อสารที่สะดวกสบาย สร้างอำนาจให้ผู้บริโภคมีอิสระในการเลือกด้วยตัวเองมากขึ้น

วันนี้ ส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ดิจิทัลและช่องทางสื่อสารที่สะดวกสบาย สร้างอำนาจให้ผู้บริโภคมีอิสระในการเลือกด้วยตัวเองมากขึ้น การเข้าถึงข้อมูลและแลกเปลี่ยนข่าวสารข้ามโลกได้ทันใจ ยิ่งเร่งให้เกิดความต้องการไม่รู้จบ

 

บางครั้งก็จะเรียกร้องให้แบรนด์ของตัวเองผลิตสินค้าและบริการอย่างที่ต้องการด้วย ทำให้แบรนด์เจ้าของสินค้าและบริการต้องปฏิวัติตัวเองด้วยสปีดที่เร็วกว่าปกติ พร้อมๆ กับความจำเป็นในการใช้กลยุทธ์ดิจิทัลมาร์เก็ตติง และพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่สู่องค์กรที่มีการค้าขายในรูปแบบของ “ดิจิทัลคอมเมิร์ซ” มากขึ้น

 

เรียกว่าการแข่งขันของสนามดิจิทัลคอมเมิร์ซ เดินทางมาถึงจุดที่ผ่านการเรียนรู้ ปัจจัยรอบตัวและปรากฏการณ์ต่างๆ ย้ำว่าเราได้เข้าสู่ยุค Digital Disruption กันเต็มตัวแล้ว

 

นักการตลาดบ้านเราบางส่วนอาจจะคุ้นชินและยึดติดอยู่กับรูปแบบการขายออฟไลน์แบบเดิมอยู่ หากประเมินคุณค่าของกลยุทธ์ดิจิทัลคอมเมิร์ซไม่ชัดเจน ก็อาจจะพลาดโอกาสทางการตลาดและโดนคู่แข่งแซงเข้าแทนที่

 

ดังเช่น ผู้ครองตลาดมือถือในอดีตหลายค่าย ที่ต้องพ่ายแพ้ให้แก่ แอ๊ปเปิ้ล ที่สร้างไอโฟน มือถือที่เป็นเสมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ติดตัวที่ตอบสนองได้มากกว่า เพราะเป็นสินค้าที่เกินความคาดหวัง ตอบสนองให้ผู้บริโภคมากกว่าที่คิด

 

ดังนั้น ธุรกิจที่ต้องปรับตัวให้ทันกับโลกยุคนี้จำเป็นต้องพึ่งวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ที่ต้องตีโจทย์และควรมองให้เห็นความสำคัญของดิจิทัลเทคโนโลยี และเริ่มพัฒนาองค์กรตามความจำเป็นก่อนหลังได้

 

หลักการเตรียมตัวแข่งขันด้วยกลยุทธ์ดิจิทัลคอมเมิร์ซในยุค Digital Disruption มีดังนี้

 

1. ผู้บริหารต้องเข้าใจและมีวิสัยทัศน์ต่อการขยายธุรกิจโดยใช้ดิจิทัล

 

วิสัยทัศน์ของผู้นำอาจกลายเป็นอุปสรรคได้ หากไม่มีนโยบายการลงทุนที่จริงจัง จะมีผลต่อการดำเนินธุรกิจในระยะยาว เน้นระบบปฏิบัติการ เป็นสำคัญ และการลงทุนด้านอีคอมเมิร์ซที่ไม่ใช่ของฟรี

 

องค์กรที่ตั้งเป้าเพียงแค่การทดลอง และไม่ได้จัดสรรงบประมาณลงทุนอย่างเป็นระบบในระยะยาว เมื่อให้เวลาสั้นไป ทีมงานยังขาดความเชี่ยวชาญ จึงส่งผลลัพธ์ไม่ดี ทำให้ตัดสินใจสิ้นสุดโครงการไปโดยขาดการเรียนรู้และความเข้าใจที่แท้จริง

 

2. ศึกษาตลาดและกลยุทธ์ออนไลน์

 

ประชาคมอาเซียน (เออีซี) การเปิดเสรีทางการค้าเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจข้ามชาติเข้ามาฉวยลูกค้าเราไปได้ ด้วยการลงทุนออนไลน์ และดิจิทัลคอมเมิร์ซ ต้องย้อนตรวจสอบดูองค์กรของเราว่ามีการเตรียมพร้อมแค่ไหน ความเร็ว และกลยุทธ์ทางการตลาดเป็นอย่างไร องค์กรจะสามารถปรับธุรกิจเพื่อรองรับธุรกิจใหม่ที่ตลาดต้องการได้หรือไม่

 

3. เวลา ทีมงานและกลยุทธ์ คือหัวใจธุรกิจ

 

กลยุทธ์ดิจิทัลคอมเมิร์ซเทียบได้กับการเปิดตลาดใหม่ของธุรกิจ การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่ทีมที่มีความเชี่ยวชาญทางการตลาด คือสิ่งจำเป็น ทีมงานควรมีทั้งนักการตลาดมือดี ร่วมงานกับทีมสนับสนุนด้านสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล

 

ที่เป็นเช่นนี้ เพราะองค์ความรู้ของทีมการตลาดที่แข็งแกร่ง เข้าใจภาพรวมของตลาดและคู่แข่งอย่างถ่องแท้ จะรับมือปัญหาและตัดสินใจแก้ได้ทันที เป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้ทีมดิจิทัลจัดการระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น

 

เห็นได้ว่าบรรดาองค์กรที่ปรับตัวแล้ว จะใช้ดิจิทัลคอมเมิร์ซเป็นเครื่องมือสร้างรายได้ ใช้เครื่องมือสื่อสารผ่านช่องทางดิจิทัลมาร์เก็ตติงในแต่ละแพลตฟอร์มกับผู้บริโภคมากขึ้น ควบคู่ไปกับการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ออกมาจะช่วยให้แบรนด์มีชีวิตชีวาและมีสีสันให้ลูกค้าติดตามอยู่เสมอ

 

ท้ายสุดแล้ว ทุกองค์กรต่างต้องมีอีคอมเมิร์ซหรืออีบิซิเนสเพื่อขายของได้ทั่วโลก ไม่แตกต่างกับระบบบัญชี หรือระบบโลจิสติกส์ที่ต้องมีอยู่ในองค์กร

 

ความสำเร็จของดิจิทัลคอมเมิร์ซที่สำคัญที่สุด คือ รายได้จากการขาย โดยช่องทางค้าขายออนไลน์นี้ ไม่มีขอบเขตใดมาจำกัดการเข้าถึงผู้ซื้อที่มีอยู่ทั่วโลก

 

Tags : Digital Disruption • Nokia • Apple • iPhone • CEO • Digital Marketing • ดิจิทัลมาร์เก็ตติง • ดิจิทัลคอมเมิร์ซ •e-Commerce • e-Business