Nationejobs.com
 

Learn & Earn

หากคิดจะสร้างโอกาสใหม่ๆ ในโลกของงาน วิชาความรู้ที่คุณมีอยู่ในวันนี้ อาจจะไม่เพียงพอเสียแล้ว สำหรับการเติบโต ในสายงานที่คุณรัก หรือเป็นทรัพย์สินติดตัว การจะได้มาซึ่งความรู้เราต้อง “จ่าย” เพื่อแลกกับมัน ทั้งในเรื่องเวลา และค่าหน่วยกิต ช่องทางการเรียนรู้ใดบ้างที่ “คุ้มค่า” กับ “ต้นทุน” ที่ต้องจ่ายไป

 
 

วันที่: 2005-01-31

สนทนาภาษาญี่ปุ่น
โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโน โลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เปิดสอนหลักสูตร สนทนาภาษาญี่ปุ่นกับเจ้าของภาษา ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ
โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโน โลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เปิดสอนหลักสูตร สนทนาภาษาญี่ปุ่นกับเจ้าของภาษา ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ อาทิ การแนะนำตัว การซื้อของ การสอบถามเส้นทาง การรับโทรศัพท์ เป็นต้น ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นมาบ้างแล้ว กำหนด รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2548 สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2259-9160 ต่อ 1620 E-Mail:jpschool@tpa.or.th

ภาษาและพัฒนาตนเอง หลักสูตรสิงคโปร์ รุ่นที่ 18
บ้านเยาวชน รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ ภาษาและพัฒนาตนเอง หลักสูตรสิงคโปร์ รุ่นที่ 18 ในระหว่าง วันที่ 11 - 24 เมษายน 2548 เพื่อให้เยาวชนไทยได้ใช้ เวลาว่างช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนให้เกิดประโยชน์ ด้วยการฝึกการใช้ภาษาอังกฤษ การรู้จักการช่วยเหลือตนเอง การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น เยาวชนจะได้รับความรู้ทั้งการฝึกฝนจากห้องเรียนและประสบการณ์จริง จากการทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ ประเทศสิงคโปร์ รวมทั้งการเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชฑูตและเจ้าหน้าที่ ณ สถานทูตไทยในประเทศสิงคโปร์ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมชั้นปีที่ 1-3 โดยขอรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมบ้านเยาวชนแห่งประเทศไทยโทรฯ 0-2628-7413-5 หรือ www. tyha.org ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548

ติวเข้มก่อนเข้าอนุบาล และ มัธยมหนึ่ง

โรงเรียนกวดวิชาไทพญา เปิดคอร์สกวดวิชาเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 โดยวิชาที่เปิดสอนมี คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, สังคมศึกษา และ ภาษาอังกฤษ เรียนทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เริ่มตั้งแต่ 20 ก.พ. ถึง 26 มี.ค. 48 พร้อมทั้งได้เปิดคอร์สเตรียมความพร้อมเข้าอนุบาล 1 และ 2 โดยวิชาที่เปิดสอนทาง IQ มี คณิตศาสตร์, ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ส่วนวิชาที่เปิดสอนทาง EQ มี ทักษะทางเชาวน์ ความถนัดเชิงตัวเลข และแบบรูป รวมถึงศิลปะสำหรับ เด็ก เรียนทุก วันเสาร์และวันอาทิตย์ ตั้งแต่ 27 ก.พ. ถึง 2 เม.ย. 48 สอบถามรายละเอียดได้ที่โทรฯ 0-2640-0247-8