Nationejobs.com
 

Legal Advice

กฎหมายเป็นเรื่องจำเป็นของ “คนทำงาน” แต่มีคนทำงาน ในสัดส่วนที่น้อยมาก ที่มีความรู้ และ ความเข้าใจ ในกฏหมาย ที่เกี่ยวข้อง กับตัวเอง legal Advice จะเป็นสื่อกลางระหว่าง “ผู้เชี่ยวชาญ” และผู้อ่าน เพื่อขยายพรมแดน ความรู้ในเรื่องนี้

 
ปรารถนาสูงสุดของความเป็น ?พ่อ? ก็คือ?อยากเห็นลูกเป็นคนดี มีคุณธรรม มีการศึกษาที่ดี มีชีวิตครอบครัวที่ดี มีความสุข และประสบความสำเร็จในชีวิต! นโยบายหลักอันหนึ่งที่รัฐบาล ?ทักษิณ ชินวัตร? ชูธงในการหาเสียงและเป็นยุทธศาสตร์ของพรรคไทยรักไทย ก็คือ การมุ่งส่งเสริมธุรกิจรากหญ้า (SMEs) ให้แข็งแกร่ง เพื่อเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของไทยแทนที่วิสาหกิจข...
 
คนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้น! ข่าวหุ้นขึ้นหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจแทบทุกฉบับ นับแต่เศรษฐกิจบ้านเราฟื้นตัวตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมาจนแม้เกิดวิกฤตการณ์ไข้หวัดนก + สถานการณ์ 3 จังหวัดภาคใต้ ก็ไม่วายโยงใยถึงหุ้น และส่งผลให้หุ้นในกระดานหกคะเมนแทบทุกกลุ่ม และเป็นข่าวได้แทบทุกวัน พอหุ้นตกหนักๆทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ก็เริ่มหงุดหงิด (1) ฝ่ายนักลงทุน แน่นอนว...
 
2 ตอนแรกได้นำเสนอ เรื่องราวของพ่อลูกไปแล้ว 2 คู่ คือ (1) ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร กับลูกชาย (ธุรกิจปลาสวยงาม) (2) คุณสุชาติ - สุศิษฎา ตันเจริญ (ฮาวคัม เอนเทอร์เทนเมนท์)?พร้อมชี้แนวทางการวางแผนภาษีแก่ธุรกิจทั้งสอง สำหรับท่านผู้อ่านที่สนใจเนื้อหาดังกล่าว? ขอได้โปรดค้นดูได้จาก website ของสถาบันภาษี Tax Research Center นะครับ (www.tax-thai.com) สำหรับพ่อลู...
 
เรื่องราวของพ่อกับลูกทุกๆ คู่ เป็นสายสัมพันธ์ที่โยงใยผูกพันไม่เสื่อมคลายไปจนแก่เฒ่า ถึงพ่อจะดุด่าว่ากล่าวสั่งสอนลูกรักอย่างไร ลูกๆ ก็ไม่เคยโกรธเคืองคุณพ่อ?ในทางตรงข้าม ถึงลูกจะเกเรแสนเข็ญอย่างไร พ่อๆ ก็ต้องหวานอมขมกลืนอย่างขื่นขม ตัดไม่ตาย ขายไม่ขาด เช่นกัน ถ้าย้อนไป?ดูปูมประวัติของมหาบุรุษ และนักธุรกิจชั้นนำทั้งหลายก็มักพบสัจธรรมคล้ายๆ กันคือ?ชีวิ...
 
เรื่องของอบายมุข ไม่ว่าจะเป็น หวย มวย ลอตเตอรี่ การพนันฟุตบอลรวมตลอดถึง กาสิโน?ดูจะเป็นเรื่องเร่งด่วน (ที่สุด) เสียจริงของนักการเมืองทุกยุคทุกสมัย! ประเด็นที่ว่า ?ประเทศไทย ควรเปิดบ่อนกาสิโน หรือไม่???ถกเถียงกันไม่จบสิ้น ดูราวกับเป็นเรื่องคอขาดบาดตายที่เริ่มพูด (โยนหินถามทาง) มาตั้งแต่เริ่มตั้งรัฐบาล ?ทักษิณ ชินวัตร #1? ?ในลักษณะผลุบๆ โผล่ๆ กลัวๆ กล้า...
 
ปรารถนาสูงสุดของความเป็น ?พ่อ? ก็คือ?อยากเห็นลูกเป็นคนดี มีคุณธรรม มีการศึกษาที่ดี มีชีวิตครอบครัวที่ดี มีความสุข และประสบความสำเร็จในชีวิต! แต่?จะมีพ่อสักกี่คนที่บรรลุความหวังเหล่านี้ได้ครบถ้วนกระบวนความ! ทำหน้าที่ของพ่อให้ดีที่สุด??จึงเป็นคาถาของคุณพ่อทั้งหลาย! พูดถึงปรัชญาและวิถีการสั่งสอนอบรมลูกจะแตกต่างกันไประหว่างเชื้อชาติต่างๆ (1) ช...
 
ใกล้จะต้องทำเรื่องเสียภาษีรายได้บุคคลกันอีกแล้ว สำหรับภาครัฐก็คงจะยิ้มแย้มแจ่มใส ประหนึ่งใกล้วันเงินเดือนออก แต่สำหรับอารมณ์ผู้เสียภาษีคงเป็นตรงกันข้าม เพราะต้องเผชิญกับเจ้าหนี้ (ซึ่งหลีกหนีไม่ได้ซะด้วย!) 1. ใครบ้างที่เข้าข่ายต้องยื่น ภ.ง.ด.94 แต่ทุกสรรพสิ่งต้องมีหนทางแก้ไข จุดอ่อนของกฎหมายเป็นอย่างไร ช่องว่างอยู่ตรงไหน?เราลองมาช่วยกันหาวิธีประห...
 
หลังจากนำเสนอบทความชุดนี้ไปแล้ว 2 ตอน ปรากฏว่ามีกระแสตอบรับ (ห่านครวญ) เข้ามาค่อนข้างหนาหู (โทรศัพท์) และหนาตา (e-mail + จดหมาย)? ซึ่งผู้เขียนจะคัดสรร + จัดหมวดหมู่ และรวบรวมมาตีพิมพ์ และ/หรือดำเนินการ (process) ไปยังส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อไป วันนี้จะนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับกรมศุลกากรล้วนๆ เพราะถือเป็นกรมจัดเก็บภาษีที่สำคัญ + เกี่ยวเนื่องโดยตรงกั...
 
การสร้างความสมดุลระหว่าง การขยายตัวทางการค้ากับการจัดเก็บภาษีอากร ถือเป็นการวัดกึ๋นของมือบริหารเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ สำหรับในยุคปัจจุบันของบ้านเรา ซึ่งเพิ่งเป็นช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัว โดยมีเป้าหมายว่าจะเดินไปสู่ความเป็นผู้นำ ทางเศรษฐกิจของอาเซียน และยังฝันไกลไปถึงขั้นจะเข้าเป็นสมาชิก (คนใหม่) ของ OECD แน่นอนครับว่า การสร้างบรรยากาศ การลงทุน และขจัดอุปสรรคทั้งปว...
 
ตลอดเวลา 25 ปี ที่ผู้เขียนเวียนว่ายอยู่ในแวดวงภาษีอากร …ได้พบ ได้เห็น ได้ประสบกับปัญหาภาษีอากรในสารพัดรูปแบบทั้งกรณีของบุคคลธรรมดา และบริษัทห้างร้านต่างๆ … ไม่ว่าจะในขณะที่ผู้เขียนปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีอากร กรมสรรพากร หรือในฐานะครูอาจารย์ด้านภาษีอากร หรือการเป็นที่ปรึกษาภาษีอากรคอยให้คำแนะนำและแก้ไข ปัญหาภาษี …ได้พบสัจธรรม 2-3 ประการคือ ...
 
ดำเนินเรื่อง VAT 0% มาแล้ว 2 ตอน 2 สัปดาห์ติดต่อกันโดยกล่าวถึง แนวคิดและหลักเกณฑ์ของ VAT อัตราภาษี VAT ที่เหมาะสมกับประเทศไทยและ VAT 0% ใน 2 กรณีแรกคือ การส่งออกสินค้า กับการส่งออกบริการ ซึ่งในวันนี้จะเสนอ 4 กรณีที่เหลือ ต้องยอมรับว่าบทความชุดนี้ ยากสส์ทีเดียว…ก็อย่างว่า…หวานเป็นลม ขมเป็นยา…พอเจาะลึกวิชาการก็เป็นเช่นนี้แล สำหรับท่านผู้อ่านที่...
 
VAT (Value Added Tax หรือภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งเริ่มบังคับใช้มาตั้งแต่ 1 มกราคม 2535 จนถึงวันนี้ นับได้ 11 ปี 10 เดือน เข้าไปแล้ว หากถามถึงความสำเร็จ ก็ต้องพิจารณากันได้หลายแง่มุม…หากมองในมุมของผลการจัดเก็บ ก็ต้องยอมรับว่าเข้าเป้า เพราะมีเม็ดเงินสูงถึง 3-4 แสนล้านบาทต่อปี…แต่ถ้ามองในมุมของกฎเกณฑ์ กติกา และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ก็คงตัดเกรดได้แค่ C+ ถึง B...
 
ผู้เขียนได้อ่านบทสัมภาษณ์ ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล ในฐานะประธานคณะกรรมการ กำหนดแนวทางปฏิบัติทางบัญชี และมาตรฐานการ บัญชีสำหรับธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs)…(จากวารสาร TAX & BUSINESS LAW MAGAZINE ฉบับเดือนสิงหาคม 2546) จากกรณีที่สมาคม นักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แห่งประเทศไทย (ส.บช.) แจก Software บัญชีให้แก่กิจการซื้อมาขายไปแก่ SMEs …นับเป็นข่าวดีและน่าสนับสนุน เพราะจะส่งผ...
 
ก้าวล่วงมาถึง 5 ตอนแล้ว ก็ยังคงมีตำราภาษีอากร (ดีๆ) อีกหลายเล่มที่จะแนะนำกล่าวถึง อาทิ หมวดภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย หมวดการบัญชีภาษีอากร และหมวดการวางแผนภาษี…ซึ่งล้วนเป็นกรณีปัญหาในทางปฏิบัติทั้งสิ้น สำหรับเนื้อหาในวันนี้ จะขอนำเสนอในหมวดของ ตำราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย…และเช่นเคยครับ 2.5 ตำราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ทำไมจึงต้องมีการหักภาษี ณ ท...
 
แนะนำ ท่านผู้อ่านมาแล้ว 2 ตอน 2 ชนิด คือ ตำราภาษีซ้อน และประมวลรัษฎากร ท่านผู้อ่านที่สนใจ (บทความและหนังสือ) ขอได้โปรดติดตามได้จากคอลัมน์ Biz & Money หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หรือ website ของสถาบันภาษี TAX RESEARCH CENTER www.tax-thai.com E-mail tax@tax-thai.com สำหรับตำราที่จะแนะนำในวันนี้ คงหนีไม่พ้น คำอธิบายประมวลรัษฎากร ดังนี้ครับ 2....