Nationejobs.com
 

Legal Advice

กฎหมายเป็นเรื่องจำเป็นของ “คนทำงาน” แต่มีคนทำงาน ในสัดส่วนที่น้อยมาก ที่มีความรู้ และ ความเข้าใจ ในกฏหมาย ที่เกี่ยวข้อง กับตัวเอง legal Advice จะเป็นสื่อกลางระหว่าง “ผู้เชี่ยวชาญ” และผู้อ่าน เพื่อขยายพรมแดน ความรู้ในเรื่องนี้

 
ในบทความตอนที่ 1 ได้เกริ่นกล่าวถึงตำราภาษี (Tax Services) ของในอเมริกา และเริ่มโยงเข้าสู่ตำราภาษี ในประเทศไทย โดยเริ่มจากตำราภาษีซ้อน ซึ่งยากสุด เนื่องจากมีตำราภาษีระหว่างประเทศ ออกวางตลาดสดๆ ใหม่ๆ (มิถุนายน 2546) โดย ดร.พนิต ธีรภาพวงศ์ (เรื่อง การตั้งราคาโอนภายในกลุ่มบริษัทข้ามชาติ (Transfer Pricing)) (สำหรับท่านผู้อ่านที่สนใจ สามารถหาซื้อได้จากศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์และจุฬาฯ และสถา...
 
กระบี่ที่ดี แม้เก็บอยู่ในฝัก ก็ยังเปล่งประกายได้ไกลถึงร้อยลี้พันลี้! ประดุจดั่งตำราภาษีอากรที่ดี ย่อมเปล่งอานุภาพ และให้คุณค่าอย่างอเนกอนันต์ ต่อทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง กล่าวสำหรับประเทศไทยเรา ณ เวลานี้ ถือว่ามีตำราภาษีอากรที่ทรงคุณค่า ผู้ทรงคุณวุฒิหลายๆ ท่านพิมพ์เผยแพร่ อยู่พอสมควรจนอยู่ในระดับที่ถือได้ว่า เพียงพอต่อการปูพื้นฐานแก่นักเรียน นักศ...
 
ไม่ได้ตั้งใจจะเปิดครัว แข่งขันกับท่านผู้ว่าฯ สมัคร สุนทรเวช ดอกนะ! เพราะถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารการกิน คงหารายการใดไปทาบ ชิมไป บ่นไป ได้ยาก เรื่องที่จะเล่าและบ่นให้ฟังในวันนี้ จะขอหยิบยกเอาจากคำถามสดๆ จากประดาเพื่อนๆ และลูกศิษย์นี่แหละ…เล่ากันสัก 3 เรื่อง ก็คงเหมาะสมพอดีกับเนื้อที่! เรื่องที่ 1 เป็นคำถามจากผู้ประกอบการ ก...
 
ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2534 (ก่อนเริ่มใช้ VAT) ล่วงมาถึงปัจจุบันนับได้ 12 ปีแล้ว ที่ผู้เขียนเวียนว่ายอยู่ในแวดวง วิชาการและวิทยากรทางด้านภาษีอากร สัจธรรมอย่างหนึ่งที่พบเห็นชัดเจนก็คือ ภาษีอากร (โดยเฉพาะประมวลรัษฎากร) เป็นยาขมหม้อใหญ่ของแผนกบัญชี และองค์กรธุรกิจทุกขนาด…. บ่อยครั้งที่มักได้รับการตัดพ้อทำนอง "ทำอย่างไร พวกเราจึงจะเข้าใจ กฎหมายภาษีอย่างทะล...
 
ผู้เขียนได้ยินชื่อ "สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์" ครั้งแรกตั้งแต่ยุค 6 ตุลาคม 2519 สมัยที่ท่านเป็นอาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 30 ปีให้หลัง ณ วันนี้ "ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์" คืออธิบดีหนุ่มใหญ่ไฟแรงแห่งกรมสรรพสามิต ซึ่งเป็นหนึ่งในกรมจัดเก็บภาษีสำคัญของกระทรวงการคลัง ด้วยภารกิจที่ต้องถอนขนห่านถึง 2 แสนล้านบาทต่อปี จากภาษีอบายมุข (SIN TAX) + สิน...
 
"เงินได้พึงประเมิน" มองเผิน ๆ อาจไม่สำคัญ แต่ในทางปฏิบัติกลับพบความผิดพลาด /เข้าใจผิด/ และยื่นเงินได้ไม่ครบถ้วนกันแทบทั้งสิ้น! 1. เงินได้พึงประเมิน คืออะไร? ถ้าเอ่ยคำถามนี้กับนักวิชาการภาษีอากรก็คงได้รับคำตอบ (ตามทฤษฎี) ตามนิยาม มาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากรว่า หมาวความรวมถึง 5 ประเภทต่อไปนี้ เงินที่ได้รับซึ่งก็คือเงินสด เช็ค ธนาณัติ เงินโอนเ...
 
เผลอแผล็บเดียวได้เวลาที่ผู้มีเงินได้ทั้งหลาย ต้องเตรียมตัวยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.) ประจำปี 2545 กันอีกแล้ว ผู้มีเงินได้จำนวนไม่น้อยมักจะรู้สึกว่าการกรอก และแสดงรายการในแบบ ภ.ง.ด. เป็นเรื่องยากและซับซ้อน ต้องใช้และอ้างอิงเอกสารหลักฐานมากมาย แต่ถ้าหากเราได้ใช้เวลากับมันเพิ่มขึ้นอีกสักเล็กน้อย จะพบว่าไม่ยากเลย และในขณะเดียวกัน เราอาจมีเ...
 
เผลอแป๊บเดียว ก็ย่างเข้าฤดูยื่นแบบ แสดงรายการ เสียภาษีเงินได้ นิติบุคคลกลางปี 2545 (ภ.ง.ด. 51) อีกแล้ว! แต่ในปีนี้ เส้นตายยื่นแบบ (สำหรับบริษัทที่มีรอบบัญชีตามปีปฏิทิน) คือ วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2545 (เพราะ 31 สิงหาคม 2545 ตรงกับวันเสาร์) ความยาก ของการยื่นแบบกลางปี มีหลายสถาน… (1) จะประมาณการกำไร สุทธิอย่างไร จึงถูกใจสรรพากร (2) เหตุผลอันสมควร จากการยื่น ภ.ง.ด....
 
ว่ากันว่า การที่กระทรวงการคลัง มีนโยบาย จะยกเลิก มาตรการ อัตราชดเชยภาษี จะส่งผลกระทบ ต่อต้นทุน การประกอบการ ของวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งอยู่ปลายน้ำ เพราะภาระภาษี ทางอ้อม ที่แฝงอยู่จะถูกผลัก จากผู้นำเข้าไปสู่กิจการ SMEs อีกทอดหนึ่ง...ว่าแต่ แล้วมัน จะเป็นอย่างไร ในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2545 ที่ผ่านมา ทางคณ...
 
3. การวางแผนภาษีของ SMEs ใต้เงานโยบายภาษีของไทยรักไทย สงวนจุดแข็ง กำจัดจุดอ่อน น่าจะเป็นการสรุป ที่ตรงประเด็น ลองดูตัวอย่าง ตามตารางต่อไปนี้ มาตรการตามกฎหมายภาษี ทางเลือกในการเสียภ...
 
ภายหลังข้อเขียนชุดนี้ ได้นำเสนอไป 2 ตอน ปรากฏมีผู้สนใจโทรศัพท์ เข้ามาสอบถาม ตลอดจนการเยี่ยมชมเวบไซต์ www.tax-thai.com เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกรณีของ บริษัทต่างประเทศทั้งหลาย ต่างตื่นตัวกันยกใหญ่ เพื่อเตรียมตัวรับมือ มาตรการป้องปราบ การหลีกเลี่ยงภาษีจากการตั้งราคาโอน (Transfer Pricing) ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.113/2545 ลว. 16 พฤษภาคม 2545 วันนี้เราจะมาเจาะคำสั่ง ป.113/2...
 
สัปดาห์ที่แล้วได้เกริ่นถึง แนวคิดและหลักเกณฑ์ ของการตั้งราคาโอน (transfer pricing) ในระดับสากล พร้อมกลวิธีคำนวณ ราคาตลาดเปรียบเทียบ (Arm’s Length Price) เพื่อปรับปรุงราคาซื้อขาย ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ท่านผู้อ่านที่สนใจบทความในตอนที่แล้ว ขอได้โปรดติดตามได้จาก Website: www.tax-thai.com นะครับ! 3. กฎหมายภาษีอากรของไทย มีเครื่องมืออะไร ในการขจัดการตั้งราคาโอน ดังท...
 
การตั้งราคาโอน (Transfer Pricing) ฮือฮาเชียวครับ กับคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.113/2545 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2545 เรื่อง การเสียภาษีเงินได้ของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล กรณีการกำหนดราคาโอน ให้เป็นไปตามราคาตลาด (transfer pricing) สำหรับธุรกรรมการค้าระหว่างกัน ของบริษัทในเครือ ของบรรษัทข้ามชาติ คำศัพท์ การตั้งราคาโอน (transfer pricing) เป็นศัพท์ที่ฮิตติดหู ของนักการภาษีอ...
 
มินิซีรี่ย์ชุดนี้ ออกจะยาวสักหน่อย เพราะเป็นจังหวะเวลา ของการปิดงบ และมีคำถาม / ปัญหา ไหลหลั่งเข้ามาสอบถาม ผู้เขียนอยู่ตลอดช่วง 2 - 3 เดือน ที่ผ่านมานี้ ปัญหาส่วนหนึ่ง จะเป็นเรื่องการบัญชีภาษีอากร ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ความแตกต่าง ของทั้ง 2 ระบบ เรื่องระเบียบปฏิบัติเฉพาะกรณีหนึ่ง ๆ แนวทางการบัญชี เพื่อประหยัดภาษี รวมตลอดถึงการแก้ไขข้อผิดพลาด จากการบันทึกบัญชีในอดีต... ข้อเขี...
 
เรื่องของการถูกออกเทียบเชิญ (หนังสือเชิญพบ หรือหมายเรียก) จากกรมสรรพากร ณ ชั่วโมงนี้ มิได้เป็นสิ่งเกินฝัน! ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล อธิบดีกรมสรรพากร แถลงผลการจัดเก็บภาษี ด้วยความภูมิใจว่า ในครึ่งปีงบประมาณ 2545 (ตุลาคม 2544 - มีนาคม 2545) กรมสรรพากร สามารถจัดเก็บภาษี ได้ทะลุเป้า และมั่นใจเต็มเปี่ยม ว่าจะสามารถตีเป้า 5 แสนล้านบาท ของปีงบประมาณ 2545 (ต.ค.44 - ก.ย.45) ได้แตกกระจ...