Nationejobs.com
 

Legal Advice

กฎหมายเป็นเรื่องจำเป็นของ “คนทำงาน” แต่มีคนทำงาน ในสัดส่วนที่น้อยมาก ที่มีความรู้ และ ความเข้าใจ ในกฏหมาย ที่เกี่ยวข้อง กับตัวเอง legal Advice จะเป็นสื่อกลางระหว่าง “ผู้เชี่ยวชาญ” และผู้อ่าน เพื่อขยายพรมแดน ความรู้ในเรื่องนี้

 
ข้อเขียนในวันนี้ เป็นตอนที่ 4 ของบทความมินิซีรี่ส์ การวางแผนภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา 10 แนวทาง ซึ่งนำเสนอไปแล้ว 7 วิธี วันนี้จะเป็นวิธีที่ 8 สำหรับท่านผู้อ่าน ที่สนใจเนื้อหา 7 กรณีแรก กรุณาติดต่อได้ที่ Tax Research Center โทร. 0-2643-9898 ต่อ 155 8. ลงทุนอย่างไร จึงประหยัดภาษี ทุกวันนี้ แม้เศรษฐกิจจะตกสะเก็ด การขยายตัวทางเศรษฐกิจต่ำ ปลาใหญ่ในทะเล ล้มหายตายจากไปมาก คงเหลือ...
 
ข้อเขียนชุดนี้ ล่วงเข้ามาถึงตอนที่ 3 โดยนำเสนอไปแล้ว 5 กลเม็ด ซึ่งแต่ละตอน จะมีเนื้อหา เป็นเอกเทศจากกัน จึงแยกอ่านเป็นตอนๆ ได้ ครับ ส.บ.ม.ย.ห. เช่นเคยครับ สำหรับท่านผู้อ่าน ที่สนใจเนื้อหาใน 2 ตอนแรก ขอได้โปรดค้น ได้ในเซคชั่น BIZ & Money นสพ.กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันจันทร์ที่ 25 ก.พ. 2545 (ตอน 1) และวันจันทร์ที่ 4 มี.ค. 2545 (ตอน 2) หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ Tax Research Center โท...
 
สัปดาห์ที่แล้ว ผู้เขียนได้นำเสนอ แนวทางการวางแผน ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ไปแล้ว 3 วิธี ท่านผู้อ่านที่สนใจ กรุณาค้นได้ในเซคชั่น BIZ & Money นสพ.กรุงเทพธุรกิจ ฉบับดังกล่าว หรือสอบถามได้ที่ Tax Research Center โทร. 0-2643-9898 นะครับ สำหรับเนื้อหาในวันนี้ จะขอเสนออีก 2 กลวิธี ดังนี้ครับ 4. ตั้งตัวแทนเชิด หรือสงครามตัวแทน เมื่อคืนนี้ ผู้เขียนได้นั่งตรวจข้อสอบ ...
 
ประเภทเงินได้ ค่าใช้จ่ายที่หักได้ 1.เงินเดือน ค่าจ้าง ค่านายหน้า (มาตรา 40 (1) (2)) หักค่าใช้จ่ายเหมาได้เพียง 40% แต่ไม่เกิน 60,000 บาท ต่อปี 2.ค่าลิขสิทธิ์ ดอกเบี้ย เงินปันผล (มาตรา 40 (3) (4)) เฉพาะค่าแห่งลิขสิทธิ์หักได้ 40% แต่ไม่เกิน 60,000 บาท ส่วนเงินได้ - ประเภทอื่น หักค่าใช้จ่ายไม่ได้เลย เพราะเป็นเงินได้ ที่มิได้เกิดจากน้ำ พักน้ำแรง (u...
 
ทุกๆ ปี ผู้เขียนมักจะไหว้วานให้ลูกน้องเป็นผู้สรุปยอดรายได้ค่าใช้จ่าย และกรอกแบบ/ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 เพราะเห็นว่า ยอดภาษีที่ต้องชำระเพิ่มไม่สูงนัก เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ถูกหัก ณ ที่จ่ายไว้เกือบครบถ้วนแล้ว ตกมาในปีนี้ บังเอิญมีเพื่อนฝูงหลายท่านโทรมาขอปรึกษา และขอคำแนะนำวิธียื่นแบบเสียภาษีให้ถูกๆ (ต่ำๆ) เพราะปัญหาเศรษฐกิจทำให้ใครๆ ก็ต้องพากันประหยัดทุกทาง ...
 
อ่านหนังสือพิมพ์ กรณีการล้มละลาย ของบริษัทพลังงาน ยักษ์ใหญ่ เอนรอน ซึ่งผูกโยงถึงความโปร่งใส ของบริษัทผู้สอบบัญชี ยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่ง ที่สั่งให้พนักงานของตน ทำลายเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวโยง กับการตรวจสอบบัญชี ของลูกค้ารายนี้ เพื่อปกปิดการโยงใย กลิ่นเหม็นมาถึงตน พลันให้นึกถึงผลลัพธ์ ทางภาษีอากรจะเป็นเช่นไร หากเกิดการฉ้อฉล ในทำนองเดียวกัน ...
 
บริษัทต่างประเทศ ที่จะเข้ามาลงทุน ประกอบธุรกิจ ในบ้านเรา มักมีคำถามคล้ายๆ กันว่า รูปแบบองค์กรที่เหมาะสม ควรจัดตั้งในรูปแบบใด (จึงประหยัดภาษี) ในภาพกว้างๆ คงสรุปรูปแบบหลักๆ ได้ 5 ประเภท จดทะเบียน จัดตั้งเป็นบริษัทใหม่ ในประเทศไทย (2) เปิดสาขาในไทย ตั้งเป็นกิจการร่วมค้า (Joint Venture) ตั้งตัวแทนจำหน่าย (Distributor) ตั้งสำนักผู้แทน (Representative Office...
 
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ ตำนานของหมอดู เป็นของคู่กันกับสังคมไทย มาช้านานแล้ว เมื่อวานนี้ ผู้เขียนไปบรรยาย หลักสูตร ‘โรงเรียนภาษี’ ของสถาบัน Tax Research Center ที่โรงแรมเอเชีย ระหว่างพักเบรกได้มีโอกาส ทักคุยกับโหราพยากรณ์ดวงชะตา 2 ท่าน ชาย 1 หญิง 1 บริเวณเคาน์เตอร์โหร ที่ทางโรงแรมจัดมาบริการแขก ผ่อนคลายบรรยากาศ ได้ดีทีเดียว แถมตื่นเต้นอีกต่างหาก ว่าดวงชะตาของอาตมาจะดีร้า...
 
ฤดูการปิดบัญชีปี 2544 งวดเข้ามาเต็มที่แล้ว! แม้ว่าเศรษฐกิจ จะอยู่ในช่วงขาลง แต่ใช่ว่าทุก sector จะห่อเหี่ยวซะเมื่อไร…ไอ้ที่บูมๆ เป็นผ้าขี้ริ้วห่อทอง หรือ เจ้าเงาะซ่อนรูป ก็ต้องมีบ้างแหละ! ปัญหาการปิดงบการเงิน มีแง่มุมทางภาษี ที่ต้องระมัดระวังหลายสถาน ซึ่งโดยโครงสร้าง ย่อมครอบคลุม ถึงภาษีอากร ทุกประเภท (ภาษีนิติบุคคล VAT ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ...
 
ขอนำสารพันปัญหาภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ในประเด็นการจ่ายค่าจ้างทำของ ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายอย่างไร มาปุจฉา-วิสัชนา ดังนี้ครับ ปุจฉา การจ่ายเงินได้พึงประเมิน ให้แก่ผู้รับตามสัญญารายหนึ่งๆ มีจำนวนทั้งสิ้นตังแต่ 500 บาทขึ้นไป ที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย หมายความว่าอย่างไร วิสัชนา กรณีจ่ายเงินได้พึงประเมิน ให้แก่ผู้รับตามสัญญารายหนึ่งๆ มีจำนวนทั้งสิ้นตั้งแต่ 500 ...
 
การบริหาร และการพัฒนา ประเทศ ของรัฐบาล ไม่ว่ายุคใด หรือสมัยใด ก็ตาม สิ่งที่จำเป็น อย่างยิ่งก็คือ "เงิน" ถ้ารัฐ มีเงินมาก เท่าไร ก็สามารถ พัฒนาในสิ่งต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น เป็นทวีคูณ ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่ได้รับ ประโยชน์ จากรัฐ (หนี้แผ่นดิน) ไม่ว่าจะเป็น ที่อยู่อาศัย การประกอบอาชีพ ความสะดวกสบาย และ ความปลอดภัย ผู้นั้น ก็ควรต้อง เสียสละ เป็นเงินภาษี ให้แก่รัฐ ตามหลัก ประโยชน์ ที่ได้รับบริ...
 
ใดๆ ในโลกล้วนอนิจจัง....วัฏจักรเศรษฐกิจ เมื่อมีขาขึ้นก็ต้องมีขาลง...มนุษย์เราก็เช่นกัน ต้องมีทุกข์บ้าง สุขบ้างคละเคล้ากันไป โอ้ชีวิตหนอชีวิต ใครลิขิต....ฟ้าให้ฉันเกิด แล้วทำไมต้องส่ง IMF ตามลงมาเกิดด้วย...ราว 10 ปีก่อน "ฉัตรชัย" อดีตเจ้ายุทธจักร ด้านการเงิน ผู้พกดีกรี MBA จากมหาวิทยาลัย ท็อปเท็น ของอเมริกา กลับมา เป่าฟองสบู่เสกลม ให้เป็นเป็นเงิน จนกระเป๋าตุง จนกลายเป็น "มนุษย์ทอง...
 
คงไม่ต้องสาธยายถึงความโด่งดังของ 2 วีรบุรุษและ 1 วีรสตรี ในทีมซิดนีย์เกมส์ 2000 ของไทยคือ วิจารณ์ พลฤทธิ์ พรชัย ทองบุราณ และ เกษราภรณ์ สุตา เรียกว่าต้องสาละวนกับการรับเลี้ยง รับการต้อนรับอย่างเอิกเกริก รวมถึงทยอยออกรายการเกมส์โชว์ ทอล์คโชว์ กันจนแทบสำลักความดัง…โดยเฉพาะกรณีของ ‘เสี่ยจารณ์’ ดีไม่ดี อาจมีเซอร์ไพรส์ได้ขึ้นป้ายเป็นผู้สมัคร ส.ส. อีกรึเปล่าเนี่ย? แต่สำหรั...
 
เศรษฐี คนจน และภาษีบุคคล จากประสบการณ์ที่ผู้เขียน คลุกคลีอยู่ในวงการภาษีอากร มากว่า 20 ปี พบว่าโครงสร้าง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ของบ้านเรา เป็นระบบภาษีที่มีหลักเกณฑ์ และรายละเอียดมากกว่า ภาษีทุกประเภท ในประมวลรัษฎากร เหตุผลคงเป็นเพราะ (1) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีฐานกว้าง เพราะครอบคลุมเงินได้ทุกชนิด ที่ปัจเจกบุคคล (individual) ทั้งหลายได้รับจากการประกอบสัมมาชีพ ในแขนงต่าง...