Nationejobs.com
 

Legal Advice

กฎหมายเป็นเรื่องจำเป็นของ “คนทำงาน” แต่มีคนทำงาน ในสัดส่วนที่น้อยมาก ที่มีความรู้ และ ความเข้าใจ ในกฏหมาย ที่เกี่ยวข้อง กับตัวเอง legal Advice จะเป็นสื่อกลางระหว่าง “ผู้เชี่ยวชาญ” และผู้อ่าน เพื่อขยายพรมแดน ความรู้ในเรื่องนี้

 
ผู้ประกอบการ SMEs จะหาความรู้ด้าน (การบริหาร) ธุรกิจ & ภาษีได้ที่ไหน อย่างไร? วันนี้ ผู้เขียนใคร่ขอแนะนำ Mr.TaxBiz - One Stop Shop ซึ่งให้บริการด้านภาษี & ธุรกิจครบวงจร อันประกอบด้วย - TaxBiz Institute - ด้าน education และ seminars - TaxBiz Learning Center - ให้บริการด้าน self-learning ด้านข้อมูล ข่าวสาร กฎหมาย บทความ ด้านธุรกิจและภาษีอากร...
 
ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจอเมริกาได้วางเป้าหมายสร้างและส่งเสริม Franchise - SMEs ให้ได้ถึง 50% ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 จึงเป็นดัชนีชี้วัดอย่างดีถึงทิศทางของโลกธุรกิจในอนาคตว่า จะต้องเน้นการสร้าง brand และขยายตัว (เติบโต) ด้วยระบบ franchise กล่าวสำหรับประเทศไทยเรา ก็เริ่มปรากฏทิศทางการเติบโตของ SMEs ด้วยกลยุทธ์ franchise บ้างแล้วประมาณ 200 รายและมีผู้เข้าร่...
 
ทุกรัฐบาลต่างชูนโยบาย (หาเสียงว่าจะ) ส่งเสริมสนับสนุนให้ SMEs (ไทย) มีความแข็งแกร่ง เพื่อเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของไทย เช่นเดียวกับที่เป็นไปในอารยประเทศ นโยบายต่างๆ ของหลายรัฐบาลที่ผ่านมาจึงมุ่งเทงบประมาณลงสู่รากหญ้าผ่านสารพัดโครงการ เช่น โครงการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ (OTOP) , การตั้งกองทุนหมู่บ้านๆ ละ 1 ล้านบาท , การฝึกอบรมความรู้ต่างๆ แ...
 
ช่วงฤดูยื่นแบบภาษี (ภงด. 90 , 91) ทุกปี ผู้เขียนต้องรับโทรศัพท์ปรึกษาปัญหาภาษี (ฟรี) จากเพื่อนฝูง จนสายโทรศัพท์แทบไหม้ แม้จะล่วงเลยวันกำหนดไปแล้ว แต่ถือว่าเก็บไว้เป็นข้อมูลนำเทคนิคการวางแผน (ประหยัด) ภาษีไปใช้ในปีต่อๆ ไป สำหรับท่านผู้อ่านที่สนใจเนื้อหาใน 2 ตอนแรก กรุณา click ไปที่ website www.taxbiz.co.th นะครับ! 4. การกระจายเงินได้เป็นหลายปีภ...
 
3 packages 16 มาตรการลดหย่อนภาษีของ ‘หมอเลี้ยบ’ (น.พ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี) ซึ่งผ่านมติ ครม. เมื่อ 4 มีนาคม 2551 ดูจะไม่ค่อยฮือฮาเท่าใดนัก อาจเป็นเพราะพอจะเดากันได้ว่าจะออกมารูปใด ที่สำคัญก็คือ ปัญหาเศรษฐกิจ (ตกสะเก็ดมาร่วมปี) ซึ่งยังไม่ฟื้นไข้ ทำให้ไม่มีสตางค์ไปจ่ายภาษีหรือเปล่า (แฮ่ๆ) ข้อเขียนวันนี้ จะพาท่านผู้อ่านเจาะลึกไปวิพากษ์นโยบายดังกล่าว พอหอมป...
 
ข้อเขียนวันนี้จะวิเคราะห์เปรียบเทียบกลยุทธ์ภาษี & ธุรกิจของ BGH (กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ) และ BH (กลุ่มโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีการเสียภาษีสูงสุดเป็นอันดับ 1 และ 2 ในกลุ่มการแพทย์ในตลาดหลักทรัพย์ ประเทศไทยของเรามีชื่อเสียงทางด้านการแพทย์และพยาบาลในเรื่องของคุณภาพการรักษา/เทคโนโลยีทันสมัยได้มาตรฐาน/บริการสุดยอดโดยสามารถเข้าถึงแพทย์ได้ง่...
 
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ถือเป็น 1 ในปัจจัย 4 ของมนุษย์ทุกคนทุกชาติ ดังนั้นธุรกิจนี้ จึงต้องอยู่ยงคงกระพันไปตลอดกาล ! ประเทศไทยของเราเป็นผู้ผลิต และส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารเป็นอันดับ 7 ของโลกรองจากสหภาพยุโรป อเมริกา แคนาดา บราซิล จีน ออสเตรเลีย และเป็นผู้ส่งออกกุ้งเป็นอันดับ 1 ของโลก ในขณะที่ส่งออกปลาและอาหารทะเลเป็นอันดับ 3 ของโลก (รองจากจีนแ...
 
กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีรายได้รวมทั้งสิ้นในปี 2550 เป็นเงิน 267,153 ล้านบาท กำไรสุทธิ 24,978 ล้านบาท เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลรวม 7,187 ล้านบาท (คิดเป็น 4.29% ของภาษีเงินได้รวมของ SET) โดยมีบริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ (LH) จำกัด (มหาชน) เป็นพี่ใหญ่ทั้งทางด้านรายได้ กำไรและภาษีที่ชำระ เช่นเดิม เหมือนทุกๆ ปี สถาบันภาษี TaxBiz Institute ร่วมกับ Tax...
 
จากการวิจัยของ TaxBiz Institute ร่วมกับสถาบันภาษี Tax Research Center เพื่อจัดเรียงลำดับ ‘กลุ่มธุรกิจ’ และ ‘บริษัท’ ที่มียอดการเสียภาษีสูงสุดใน SET ตามงบการเงินประจำปี 2550 ซึ่งเพิ่งปิดบัญชีไปหมาดๆ (ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2551) นั้น บัดนี้ ผลการวิจัยดังกล่าว ซึ่งได้จัดทำเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันมาแล้ว เพื่อค้นหา ‘สุดยอดผู้เสียภาษีแห่งปี 2550’ โดยจะประกาศ...
 
เรื่องของประเด็นความผิด - ภาษีเงินได้นิติบุคคลมีอยู่มากมายจาระไน 3 วัน 3 คืน ก็ไม่จบแต่เนื่องจากข้อจำกัดของเนื้อที่และความเหมาะสมของเวลา จึงขอจบเนื้อหาไว้เพียง 5 ตอน สำหรับท่านผู้อ่านที่สนใจ เนื้อหาใน 4 ตอนแรก กรุณา Click ไปที่ Website ของสถาบันภาษี & ธุรกิจ TaxBiz www.Taxbiz.co.th เช่นเดิม นะครับ !! ซึ่งแต่ละกรณีต่างก็มีแง่มุมภาษีหลายประเภท ทั...
 
ภายหลังยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 แล้ว บริษัทต่าง ๆ อาจหายใจยังไม่ทั่วท้อง ด้วยจิตรำพึง “เรายื่นแบบชำระภาษี ต่ำไปหรือเปล่าหนอ” จากคำถามที่ท่านผู้อ่าน E-mail มาปรึกษาจำนวนมากนั้นจะมีประเด็นซ้ำ ๆ กันอยู่มากก็คือเรื่องของ “สินค้าคงเหลือ” ซึ่งมีประเด็นภาษีหลากหลาย เพราะเกี่ยวข้องตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตไปจนถึงการจำหน่าย จ่ายโอน รวมถึงการตรวจนับสินค้าและการทำลายเศษ...
 
ภายหลังยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 แล้ว บริษัทต่าง ๆ อาจหายใจยังไม่ทั่วท้อง ด้วยจิตรำพึง “เรายื่นแบบชำระภาษี ต่ำไปหรือเปล่าหนอ” ในระหว่างที่รอลุ้นระทึกอยู่นี้ มินิซีรีส์ชุดนี้จะทยอยเฉลยประเด็นความผิดที่มักตรวจพบ เพื่อเป็นแนวทางให้ท่านผู้อ่าน (บริษัท) นำไปใช้วางแผน การลงบัญชีและเสียภาษีของปี 2551 ให้ถูกต้อง และประหยัด (ภาษีหรือลดปัญหาการถูกเบี้ยปรับ!) ต่อไป ...
 
บรรยากาศการยื่นแบบ ภ.ง.ด. รอบปีนี้ ดูเงียบเหงา ทั้งผู้ยื่น (บริษัท /หจก.) และผู้รับยื่น (กรมสรรพากร) ซึ่งคงเป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจและปัจจัยลบต่างๆ ทั้งกรณีน้ำมันแพง ข้าวสารหาย (กักตุน) ธัญญาหารลด (ภัยธรรมชาติ) และประเด็นทางการเมือง ส่วนตลาดหลักทรัพย์เอง ซึ่งปิดงบไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2551 โดยมีผลประกอบการโดยรวมยังดีอยู่ จึงพอใจชื้นได้ว่าปีนี้สรรพากร...
 
เพื่อสนองตอบต่อสารพัดคำถามจากท่านผู้อ่าน ซึ่งหลั่งไหลเข้ามาสอบถาม สารพัดประเด็น/ปัญหาการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 ซึ่งกำหนด deadline ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 นี้แล้ว! ผู้เขียนจึงขอรวบยอด จาระไน 108 ประเด็นความผิด ‘ภาษีเงินได้นิติบุคคล’ เพื่อเป็น guidelines เตือนใจมิให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำสอง ให้ต้องชอกช้ำใจอีกครั้ง 1. การรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สิทธิ 1.1 แ...
 
เนื่องจากธุรกิจ e-commerce ซึ่งเกิดขึ้นจากวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี ได้สร้างความยุ่งยากในการตีความการบังคับใช้กฎหมายภาษีระหว่างประเทศ ดังนั้น OECD จึงได้เสนอ 4 ทางเลือก ในการเรียกเก็บภาษี (collection method) คือ ทางเลือก 1 วิธี Self-Assessment แนวทางนี้ใช้วิธีการจัดเก็บโดยตรงจากลูกค้าหรือผู้บริโภค โดยวิธีประเมินตนเอง กล่าวคือ ผู้บริโภคหรือผู้ซื้อสิ...