Nationejobs.com
 

Legal Advice

กฎหมายเป็นเรื่องจำเป็นของ “คนทำงาน” แต่มีคนทำงาน ในสัดส่วนที่น้อยมาก ที่มีความรู้ และ ความเข้าใจ ในกฏหมาย ที่เกี่ยวข้อง กับตัวเอง legal Advice จะเป็นสื่อกลางระหว่าง “ผู้เชี่ยวชาญ” และผู้อ่าน เพื่อขยายพรมแดน ความรู้ในเรื่องนี้

 
ความยากของการจัดเก็บภาษี e-commerce ระหว่างประเทศ ประการหนึ่งก็คือ ประเทศที่ถือเป็นแหล่งเงินได้ (source country) เกิดขึ้น ณ ที่แห่งใด เพราะเป็นการซื้อขายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีเอกสารหลักฐานมาเกี่ยวข้องน้อย (less paper) หรืออาจไม่มีเอกสารมาเกี่ยวข้องเลย (paperless) ปัญหาอีกประการหนึ่ง ก็คือ เรื่องของถิ่นที่อยู่เพื่อการรัษฎากร (residence country) ซ...
 
ผู้ประกอบการ SMEs จะหาความรู้ด้าน (การบริหาร) ธุรกิจ & ภาษีได้ที่ไหน อย่างไร? วันนี้ ผู้เขียนใคร่ขอแนะนำ Mr.TaxBiz - One Stop Shop ซึ่งให้บริการด้านภาษี & ธุรกิจครบวงจร อันประกอบด้วย - TaxBiz Institute - ด้าน education และ seminars - TaxBiz Learning Center - ให้บริการด้าน self-learning ด้านข้อมูล ข่าวสาร กฎหมาย บทความ ด้านธุรกิจและภาษีอากรทุกป...
 
สิงคโปร์เป็นประเทศที่ดำเนินนโยบายเศรษฐกิจเสรีเต็มรูปแบบ เพื่อชักจูงเงินลงทุนจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment) โดยชูจุดแข็งเรื่องความโปร่งใส ธรรมาภิบาล และเปิดเสรีการเงิน ทำให้สามารถก้าวมาสู่การเป็น Hub การผลิตของบรรดาบรรษัทข้ามชาติ (Multinational Corporations) ได้ แต่ในประวัติเศรษฐกิจของสิงคโปร์ ก็เคยเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยมาแล้วถึง 2 ครั้ง ในปี 1998 (-0.9%) และในปี 2001 (-1...
 
‘ธุรกิจร้านกาแฟ’ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจการที่เปิดง่าย ขายคล่อง ไม่ต้องลงทุนสูง จึงเป็น trend ที่ฮิตทั้งผู้ขายและผู้บริโภค ! เจ้าตลาดก็คือ STARBUCKS ซึ่งขยายถึง 6,000 สาขา ใน 30 ประเทศทั่วโลก ตำนานของ Starbucks เริ่มต้นใน ค.ศ.1971 ที่ Pike Place Market, Seattle, USA ซึ่งเป็นร้านกาแฟแห่งแรกของเจ้านี้ โดยตั้งชื่อจากตัวละครในเรื่อง Moby Dick ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับ...
 
เอ่ยนาม ‘7-ELEVEN’ ขึ้นมา ใครๆ ก็คงต้องอยากรู้ถึงกลยุทธ์ภาษีและธุรกิจของเขา เพราะขยายร้านสะดวกซื้อไปทั่วประเทศร่วม 4,000 สาขาแล้ว ปัจจุบัน 7-ELEVEN กำลังจะแย่งกลืนส่วนครองการตลาด (market share) ไปแล้วกว่าครึ่ง จนร้านโชห่วย (ดั้งเดิม) เริ่มครวญให้รัฐบาลหาหนทางแก้ไขปัญหา ‘ปลาใหญ่กินปลาเล็ก’ ข้อเขียนในวันนี้จะเจาะลึกจากข้อมูลในงบการเงินปี 2548-2549 ข...
 
ห้างเซ็นทรัล เป็นบริษัทที่สามที่เราคัดเลือกมาเอกซเรย์สุขภาพด้านภาษีอากร & กลยุทธ์ธุรกิจ ว่าเหตุใดเขาจึงโดดเด่นเติบโตอย่างมั่นคงแข็งแรงอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ ในยุทธจักรค้าปลีกและการบริหารพลาซ่า ต้องยกนิ้วความเป็นหนึ่งให้ห้างเซ็นทรัล เพราะสามารถสู้ได้กับทุกชอปปิงคอมเพล็กซ์ชั้นนำในต่างประเทศ แน่นอนว่าการประสบความสำเร็จทางธุรกิจอย่างโดดเด่นเช่นนี้ ย่อมเ...
 
หมายเหตุภาษีในงบการเงิน (Tax Notes from Tax Expert) เป็นเรื่องใหม่มากสำหรับประเทศไทย แต่เป็นประโยชน์มหาศาลต่อการบริหารภาษี/วางแผนภาษีขององค์กร บทความมินิซีรีส์ชุดนี้ จะทยอยนำเสนอตัวอย่างของ ‘หมายเหตุภาษีประกอบงบการเงิน’ มาเป็นกรณีศึกษา เพราะใกล้ฤดูปิดงบการเงินและฤดูชำระภาษี (อีกแล้ว) …โดยขอเริ่มที่เจ้าดัง/อร่อยในตลาดหลักทรัพย์ คือ บริษัทโออิชิ กรุ๊ป...
 
กลยุทธ์การตั้ง "ห้างหุ้นส่วน" (partnership) เพื่อประหยัดภาษีเป็นสิ่งที่กฎหมายภาษีของอารยประเทศต่างๆ อนุญาตให้ปฏิบัติได้ กล่าวสำหรับประเทศไทย ประมวลรัษฎากรฉบับปัจจุบัน ก็ยอมรับสถานะการเสียภาษีแบบห้างหุ้นส่วน โดยเฉพาะกรณีของหน่วยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เช่น ผู้มีรายได้เสริม (ต่างหากจากเงินเดือน) กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ ผู้ประกอบการ SME เป็นต้น ...
 
ตัว Hybrid Entity ไม่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ในญี่ปุ่น เพราะไม่ถือว่ามีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในญี่ปุ่น ดอกเบี้ยจ่ายที่ ABC Co และ ABC Sub ต้องชำระให้แก่สถาบันการเงินที่ตนกู้ยืมมา สามารถนำมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้ของตนตามกฎหมายญี่ปุ่นได้ กลยุทธ์ภาษีแบบ Hybrid Entity เป็นอีกหนึ่งกลวิธีที่บรรษัทข้ามชาตินิยมใช้ โดยผ่านรูปแบบการจัดหน่วยภาษ...
 
รูปแบบองค์กรที่สามารถประหยัดภาษีได้ดีอีกวิธีหนึ่งคือ การตั้ง Holding Company (บริษัทที่ตั้งขึ้นเพื่อการลงทุนถือหุ้นในบริษัทอื่น โดยไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะเข้าไปประกอบธุรกิจเอง) โดยทั่วไป Holding Company มักเข้าไปถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในจำนวนที่มากพอที่จะเข้าไปควบคุมการบริหารจัดการและการดำเนินงานของบริษัท เพื่อมีอิทธิพลเหนือหรืออาจเข้าเป็นคณะกรรมการบ...
 
การประหยัดต้นทุน ‘ค่าภาษี’ ย่อมสามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในเวทีการค้าโลกได้ทางหนึ่ง ยิ่งในสภาวะที่แข่งขันกันอย่างไร้พรมแดน (globalization) เช่นนี้ ทุกๆ บาท (ที่ประหยัดได้) ย่อมมีความสำคัญแน่นอน เพราะต้นทุนสำคัญอื่นๆ เช่น ค่าน้ำมัน ค่าขนส่ง ค่าประกันความเสี่ยง(ในความผันผวนของ ‘ค่าเงิน’) เรื่องของการ (พยายาม) กีดกันทางการค้า (non-tariff barriers) ฯล...
 
วิกฤติ ‘ค่าเงิน’ วันนี้ ได้เพิ่มดีกรีของความซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งถ้าประเทศใดหรือบริษัทใดตามไม่ทันเกม ก็อาจม้วนเสื่อเอาง่ายๆ ! ศาสตร์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) และป้องกันความเสี่ยง (hedging) ของอัตราแลกเปลี่ยนฯ จึงทวีความสำคัญขึ้นเป็นลำดับ โดยจะเกิดควบคู่กับการเก็งกำไร (speculation) ใน ‘ค่าเงิน’ ปัจจุบันธุรกรรมการป้องกันความ...
 
ทุกคราที่ตลาดหุ้นไทยเข้าสู่ภาวะกระทิง (ดุ) ก็มักจะมีเสียงกระแอมจากภาครัฐ ว่าจะเก็บ ภาษีหุ้น ! ซึ่งข่าวทำนองนี้เป็นปัจจัยลบและลดทอนความเชื่อมั่นของนักลงทุน (ต่างชาติ) เป็นอย่างยิ่ง และเมื่อมีกรณี ‘ภาษีหุ้น’ ทีไร ผู้เขียนก็จำต้องออกมาสะบัดปากกาเพื่อช่วยลดความตระหนกดังกล่าวทุกครั้งไป 1. หุ้น…ในมิติของการค้า และการลงทุนภาคเอกชน ตลาดหุ้น เป็นหนทางห...
 
Treaty Shopping เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ในการหลีกเลี่ยงภาษีระหว่างประเทศ โดยตั้ง ‘นอมินี’ เพื่อสวมสิทธิประโยชน์จากอนุสัญญาภาษีซ้อน กรณีจึงคล้ายภาพยนตร์การ์ตูน ‘Tom & Jerry’ โดยฝ่ายหนึ่งเป็นลิงหลอกเจ้า ในขณะที่ฝ่ายรัฐต้องตกเป็นฝ่ายตั้งรับ โดยค้นหาวิธีการมาป้องกันมิให้รายได้ค่าภาษีของตนรั่วไหลออกไป! ข้อเขียนในวันนี้ จะเจาะลึกเข้าไปดูกลวิธีหนีภาษี ปัญหาแล...
 
การใช้ ‘นอมินี’ เพื่อหนีภาษี ถือเป็นปัญหาใหญ่อันหนึ่งของสรรพากรทั่วโลก โดยมีได้หลายรูปแบบ หลากกลยุทธ์ และวิธีการ ข้อเขียนวันนี้ จะนำเสนอกรณีของ Thin Capitalization (ซึ่งขอแปลเป็นไทยว่า การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเงินกู้) ซึ่งเป็นประเด็นที่ธุรกิจข้ามชาติชอบใช้กัน เพราะสามารถถ่ายโอนกำไรไปจ่ายภาษีต่ำกว่าในประเทศที่เป็นเจ้าของเงินกู้ยืมดังกล่าว เป็นต้น Thi...