Nationejobs.com
 

Legal Advice

กฎหมายเป็นเรื่องจำเป็นของ “คนทำงาน” แต่มีคนทำงาน ในสัดส่วนที่น้อยมาก ที่มีความรู้ และ ความเข้าใจ ในกฏหมาย ที่เกี่ยวข้อง กับตัวเอง legal Advice จะเป็นสื่อกลางระหว่าง “ผู้เชี่ยวชาญ” และผู้อ่าน เพื่อขยายพรมแดน ความรู้ในเรื่องนี้

 
เนื้อหา ‘นอมินี’ (#2) วันนี้ จะเจาะลึกถึงการใช้ตัวแทนเชิดเพื่อหลีกเลี่ยงข้อห้ามหรือข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และกรณีการหลีกเลี่ยงข้อจำกัดของการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินในประเทศไทย 1.‘นอมินี’ ในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ประเทศไทยเริ่มมีกฎหมายจำกัดการลงทุนของคนต่างด้าวเป็นครั้งแรก โดยประกาศของคณะปฏิวัติ #281 (ปว.281) ในปี พ.ศ.2515 โดยให...
 
สำหรับประเทศไทย…พลันที่เกิดกรณีของบริษัท กุหลาบแก้ว เข้ามาเกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้นระหว่าง SHIN CORP -TEMASEK (สิงคโปร์)…คำ ‘นอมินี’ ก็เลยโด่งดังเปรี้ยงปร้าง โดยเฉพาะนับแต่ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อเดือนมกราคม 2550 และเกิดนิยามใหม่ของนิติบุคคลต่างด้าว ทำให้ ‘หอการค้าต่างประเทศ’ ได้ออกโรงมาเคลื่อนไหวคัดค้านร่างดังกล่าว ...
 
Decistion - making on tax strategy must come from the leaders. เป็นประโยคที่ผู้เขียนยืนยันเสมอ เพราะการตัดสินใจของ "ผู้นำ" จะเกี่ยวข้องกับทิศทางขององค์กร ซึ่งมีผลได้เสียสูงกว่าการตัดสินใจในระดับผู้ปฏิบัติการ (คือ technicians ทั้งหลาย เช่น ฝ่ายกฎหมาย หรือบัญชี เป็นต้น) ในระดับผู้ประกอบการ SME หรือวิชาชีพอิสระต่างๆ ก็เช่นกัน ซึ่งจะต้องรู้และเข้าใจ concept...
 
เส้นตายการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีนี้ delay ไป 2 วัน (เป็น 2 เม.ย.50) เนื่องจาก 31 มีนาคม 2550 เป็นวันเสาร์ ก็เลยได้อานิสงส์ผ่อนลมหายใจไปได้อีกนิด (ก็ยังดี) ความจริงแนวทางประหยัดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดายังมีเทคนิคอีกมาก แต่ด้วยเหตุนำเสนอเนื้อหามาถึง 3 ตอนแล้ว ก็เลยถือโอกาสปิดฉากในวันนี้ และขอยกยอดไปสาธยายกันต่อในโอกาสหน้านะครับ เช่นเคยครับ…ส...
 
ในอดีต ใครลองริเอ่ยคำว่า ‘ประหยัดภาษี/วางแผนภาษี’ รับรองว่าท่านจะต้องถูกเหล่าวายุภักษ์ (สรรพากร) น้อยใหญ่รุมสกรัมแน่นอน ด้วยมองว่า “เจ้าหมอนี่ กำลังคิดจะหนีภาษีแน่ๆ เลย!” ครั้นล่วงมาถึงยุค คมช. (เอ๊ย)…ยุคโลกาภิวัตน์ ทัศนคติต่อการ ‘วางแผนภาษี’ เริ่มกระเตื้องขึ้น และเป็นที่ยอมรับเช่นเดียวกันกับในต่างประเทศ ผู้เขียนเอง ก็เป็นผู้สอนวิชาการบริหารภาษี...
 
ทุกงานเลี้ยง ย่อมมีวันเลิกรา จากงานเขียน ‘หมายเหตุภาษี - ประกอบงบการเงิน’ (Notes from Tax Consultants) ไป 2 ตอน สำหรับ 2 บริษัทใหญ่ในแต่ละแขนงของ SET คือ SUC และ ITD…ก็ได้รับเสียงตอบรับจากท่านผู้อ่านผ่านทาง website www.tax-thai.co.th แสดงความเห็นแลกเปลี่ยนความรู้อย่างคึกคัก…นับเป็นประโยชน์ยิ่งต่อมิติการอ่านงบการเงิน (ในมุมภาษีอากร) ข้อเขียนในวันนี้…จะ...
 
การหมายเหตุ (ภาษี) (Tax Notes from Tax Consultant) เป็นเพลงดาบที่ผู้เขียนเพิ่งคิดค้นขึ้นมา เพื่อสนองตอบต่อบริษัทที่มีธรรมาภิบาลสูง (Good governance) ซึ่งคงไม่ต้องการเสียภาษีผิดพลาดใดๆ ให้เกิดเป็นคดีความกับกรมสรรพากร ซึ่งเป็นเรื่อง ‘Sad Movie’ ที่ใครๆ ก็รู้ดี! ดังตัวอย่าง กรณีศึกษาของการซื้อขายหุ้น Shin Corp ซึ่งส่งผลกระทบกว้างไกลอย่างสุดคาดคำนวณ เพระแ...
 
ฤดูปิดงบการเงิน และเตรียมการยื่นแบบแสดงรายการภาษี (ภ.ง.ด.50) ของบริษัทห้างร้านได้เริ่มลั่นกลองรบอีกครั้งหนึ่งแล้ว! หลายๆ บริษัทเริ่มบ่นงึมงำ เพราะเศรษฐกิจการค้าเริ่มแผ่วตั้งแต่กลางปี 2549 ด้วยปัจจัยการเมือง (ในประเทศ) และปัจจัยเศรษฐกิจโลกอันเนื่องจากราคาน้ำมัน การก่อการร้ายสากล และปัญหาเศรษฐกิจของอเมริกา พอมาถึงช่วงปลายปี 2549 ต่อต้นปี 2550 ก็โดนแจ๊คพอตเ...
 
กรมสรรพากรได้วางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการให้บริการเช่าทรัพย์สินที่ได้มีการเรียกเก็บเงินประกันเงินมัดจำ หรือเงินจอง หรือเงินอื่นที่เรียกเก็บในลักษณะทำนองเดียวกัน ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.73/2541 สำหรับการให้บริการเช่าทรัพย์สินที่ได้มีการเรียกเก็บเงินประกันเงินมัดจำ หรือเงินจอง หรือเงินอื่นที่...
 
การตัดมูลค่าที่เหลือของทรัพย์สิน เป็นเงื่อนไขเกี่ยวกับรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน ซึ่งมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติที่ประมวลรัษฎากรและกรมสรรพากรกำหนดไว้เป็นการแน่นอนแล้ว จึงขอนำมาเป็นประเด็นปุจฉา -วิสัชนา ดังนี้ ปุจฉา มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตัดมูลค่าต้นทุนที่เหลืออยู่ของทรัพย์สินที่สูญหายหรือชำรุดจนไม่สามารถใช้งานได้ในทางภาษีอากร...
 
น้ำท่วมใหญ่คราวนี้ ครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางกว่า 40 จังหวัด สร้างความเดือดร้อนกว่าล้านประชากร (ความเสียหาย 400 ล้านบาท) ภาคธุรกิจการค้า / เกษตรกรรม เสียหายยับเยิน รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์คนไทย! แม้ในกรุงเทพมหานคร (บางพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา) ก็ประสบชะตากรรมไม่น้อย ทั้งๆ ที่วางแนวป้องกันเต็มที่ เพื่อป้องกันภัยพิบัติต่อเมืองหลวง ซึ่งเป็นเส้...
 
สัปดาห์นี้ขอนำประเด็นการจำหน่ายหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้ ทางภาษีอากร ตามมาตรา 65 ทวิ (9) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ 186 (พ.ศ.2534) รวมทั้งบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องมาปุจฉา-วิสัชนา ต่อจากสัปดาห์ก่อนดังนี้ ปุจฉา ตามหลักเกณฑ์ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 186 กำหนดลักษณะของลูกหนี้ที่จะนำมาจำหน่ายหนี้สูญทางภาษีอากรไว้อย่างไร วิสัชนา อาจสรุปลัก...
 
การจำหน่ายหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้ ทางภาษีอากร ตามมาตรา 65 ทวิ (9) แห่งประมวลรัษฎากร การจำหน่ายหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้ ทางภาษีอากร ตามมาตรา 65 ทวิ (9) แห่งประมวลรัษฎากร ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับหนี้สงสัยจะสูญ และหนี้สูญ ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ 1. ในสภาพความเป็นจริง...
 
เคยได้ยินแต่รายจ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร แต่ไม่เคยได้ยินหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรายจ่ายในการดำเนินกิจการทั่วไปที่จะถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิทางภาษีอากร ประเด็นรายจ่ายในการดำเนินงานนั้น โดยทั่วไปแม้ในประมวลรัษฎากรจะได้กำหนดแต่รายจ่ายต้องห้าม อย่างไรก็ตามหากพิจารณาโดยละเอียด ก็เป็นเหมือนกับเหรียญสองด้าน คือมีทั้งด้านบว...
 
"ภาษีอาจเป็นเรื่องแสลงใจสำหรับคนหมู่มาก ในแต่ละปีจะได้ยินเสียงโอดครวญว่าต้องจ่ายภาษีแพงบ้างโหดบ้าง ถ้าคุณเองก็รู้สึกแบบนี้ ในปีนี้คุณอาจรู้สึกดีขึ้น เพราะกรมสรรพากรได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ ให้คุณได้นำมาลดหย่อนภาษี" นอกจากกองทุนหุ้นระยะยาว หรือ LTF ที่เป็นของขวัญสำหรับนักลงทุนแล้ว ยังมีของขวัญสำหรับลูกกตัญญูที่เลี้ยงดูพ่อแม่ ให้สามารถใช้...