Nationejobs.com
 

Management Corner

มุมสำหรับนักบริหาร ที่มองหาแนวทาง การบริหารงาน และการจัดองค์กร แนะแนวคิดด้านบริหารจัดการใหม่ๆ ที่กำลังได้รับ ความสนใจ จากนักบริหาร และในแวดวง การพัฒนาบุคลากร

 
เมื่อคนเก่งมาอยู่รวมกัน ท่านคิดว่างานจะต้องสำเร็จเสมอไปหรือไม่ คมคิด : ถ้าสองคนซ่อมเรือ เรือจะรั่ว แต่ทว่าเชือกสามเกลียวจะขาดง่ายก็หามิได้ “ดิฉันฟังดูรู้สึกว่าสมชายเสนอความคิดเห็นที่ดีกับบริษัทหลายๆ อย่างนะ” วรรณฤดีกล่าวชื่นชม พนักงานใหม่ที่เพิ่งรับเข้ามาทำงาน “เขาคงช่วยทีมขายได้มาก” ...
 
คนทำงาน หัวหน้างาน ไล่เรียงถึงผู้บริหารทุกท่าน ต้องเคยผ่านประสบการณ์ของการปรับและเปลี่ยน ไม่ว่าจะเป็นด้านนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน หรือการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน ตลอดจนพฤติกรรมของคนในองค์กร อาทิเช่น องค์กรอยากให้เราทำงานเป็นทีมมากขึ้น ให้สอนงานลูกน้องบ่อยขึ้น ให้คิดนอกกรอบ คิดรอบด้านให้เป็น ให้เห็นปัญหาก่อนมันมา สารพัดที่ต้องเปลี่ยน ต้องปรับ รับกันไม่หวาดไม่ไหว ...
 
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราคุยกันเรื่อง Leadership Brand ซึ่งเป็นการจัดกระบวนทัพองค์กรให้ผู้นำและผู้บริหารภายในองค์กรมีแนวทางการทำงานที่สอดคล้องกับสัญญาที่มีกับลูกค้าภายนอก หรือตัว Brand ขององค์กรในมุมมองของลูกค้านั่นเอง องค์กรชั้นนำส่วนใหญ่ในปัจจุบันให้ความสำคัญในการพัฒนาผู้นำอยู่แล้วระดับหนึ่...
 
คนทำงาน ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้า หรือลูกน้องตลอดจนเจ้าของหรือผู้ถือหุ้น ย่อมอยากได้ใคร่อยู่ในองค์กรที่มั่นคง ยืนยง มีภูมิคุ้มกัน ...ไม่ว่าสถานการณ์รอบข้างจะสั่นคลอน หลอกหลอนขนาดไหน ก็ไม่กลัว ไม่ว่าจะเปลี่ยนหัวองค์กร เปลี่ยนผู้นำซ้ำๆ ก็ไม่หวั่น เพราะเราเป็น “สถาบัน” อยู่ได้ด้วยองค์กร ด้วยวัฒนธรรมท...
 
ดิฉันเพิ่งได้คุยกับลูกศิษย์คนเก่งวัยคราวหลานที่เพิ่งตัดสินใจเปลี่ยนงาน หลังจากเป็นดาวรุ่งอยู่ในบริษัทข้ามชาติแห่งหนึ่งอยู่ไม่ถึง 2 ปี อยู่ตั้งเกือบ 2 ปีแล้วต่างหาก...เธอแก้ให้ สาวเจ้านี้อยู่ในกลุ่ม Y หรือ Generation Y ซึ่งเกิดในช่วงปี ค.ศ. 1981-2000 ที่เพิ่งเริ่มเข้าวงการทำงานเมื่อไม่นานมานี...
 
“ผู้นำ" (Leader) กับ “ทักษะการคิด” (Thinking Skill) เกี่ยวเนื่องกันอย่างน่าสนใจ ทักษะการคิดได้ชื่อว่าเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดที่ช่วยให้คนได้รับความสำเร็จในชีวิต เพราะทักษะการคิดเป็นตัวดึงเอาทักษะด้านความรู้ (Technical Skill) มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์มากที่สุด และทักษะการคิดเป็น "ต้นทาง" ของทักษะด้านคน (Human Skill) ...
 
เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ดิฉันได้รับเกียรติจากสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่ อายุกว่าร้อยปี ให้ไปแบ่งปันความรู้เรื่อง Communication through Empowerment หรือการสื่อสารเพื่อสร้างพลังอำนาจในองค์กร ในงานแสดงมุทิตาจิตให้กับอาจารย์ ผู้บริหารที่กำลังจะเกษียณอายุราชการ และผู้บริหารรุ่นใหม่ที่จะดูแลองค์กรต่อไป ...
 
ท่านผู้อ่านหลายท่านสนใจเรื่องการบริหารจัดการคนเก่งในองค์กรที่เราเคยคุยกันผ่านคอลัมน์นี้ ท่านผู้บริหารที่ทันสมัย ใส่ใจเรื่องคน ถามดิฉันว่าต้องทำอะไรบ้าง เพื่อเริ่มโครงการบริหารคนเก่ง หรือ Talent Management ในมุมมองของดิฉัน องค์กรต้องเริ่มถาม และตอบประเด็นคำถามหลักเหล่านี้ก่อนค่ะ 1. อ...
 
ดิฉันสนใจเรื่องการทำงานอย่างมีความสุข เพราะเห็นว่าความสุขและความรู้สึกดีๆ นั้น ทำให้คนมีกำลังใจ มีแรงใจ ซึ่งจะส่งผลให้มีกำลังกายมีแรงกายด้วย เมื่อแรงใจแรงกายดี เราจะสามารถใช้กายและใจนี้สร้างสรรค์สิ่งดีงามที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร ประเทศชาติ และสังคมโลกได้อย่างเต็มที่ได้ เราใช้เวลาในที่ทำงานเกือบทั้งวัน ถ้าเราทำงานแล้วมีความสุข ความสุขนั้นมีแนวโน้มว่าจะติดตัวเราไปถึงคนท...
 
ในตอนที่แล้วเราพูดกันมาถึงการสำรวจว่าสุขในงานมาจากไหนและทุกข์ในการทำงานมาจากไหนแล้ว ผลปรากฏออกมาว่า เหตุของสุขในงาน คือ การทำงานได้สำเร็จอย่างราบรื่น คิดแก้ปัญหาได้ตลอด ได้ทำประโยชน์ให้คนอื่น ได้พัฒนาตนเอง และสามารถเข้ากับคนอื่นได้ดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่น ส่วนเหตุแห่งทุกข์ในง...
 
ความสามารถพิเศษ (ที่ผู้บริหารคิดเอาเอง…) ก็คือ การคิด คิด คิด แล้วก็เรียกลูกน้อง (ผู้โชคดีที่เคราะห์ร้าย) มาแล้ว ผู้บริหาร ผู้นำ และหัวหน้างานทั้งหลาย ก็สั่ง สั่ง สั่ง และโยนให้ไปทำ! หลังจากนั้นก็จะนั่งรอผล..และในระหว่างที่รอผล คิดอะไรได้ใหม่ก็เรียกลูกน้อง (ทั้งคนที่เพิ่งสั่ง และคนที่ยั...
 
ปัญหาเรื่อง “การบริหารคน” เรื่องหนึ่งที่ดิฉันมีโอกาสรับฟังเสียงบ่นจากผู้บริหารและผู้ประกอบการอยู่เสมอ คือ “ลูกน้องทำงานไม่ได้ดั่งใจ” เมื่อถามต่อว่า ไม่ได้ดั่งใจอย่างไร คำตอบที่ได้มีทั้งเรื่องความสามารถในงานไม่เพียงพอ และแสดงพฤติกรรมในการทำงานที่ไม่พึงปรารถนา เมื่อท่านผู้บริหารและผู้ประก...
 
หากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนั้น ไปกระทบ “ตัวแปรทั้งสาม P C T” ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดภายในองค์กรเข้า แรงต่อต้านโดยรวมย่อมต้องเกิดขึ้นโดยธรรมชาติอย่างแน่นอน ในศาสตร์แห่งการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) นั้น ถ้าเราต้องการจะเริ่มต้นนำไปใช้ในองค์กร โดยทั่วไป เขามักจะเริ่มต้นกันด...
 
คนทำงานทุกคนตระหนักดีถึงคำถามที่หัวหน้างานในทุกองค์กรถามตัวเองอยู่ทุกวัน ทำอย่างไรที่จะทำให้ลูกทีมทำงานเต็มที่ มีผลงานมากขึ้น ลูกน้องทำงานได้มาก ทำงานได้ดี ถือว่าลูกพี่เฮงจริงๆ เพราะยุคนี้ยามนี้ ในหลากหลายองค์กร คนทำงานไม่ว่าจะลูกน้องลูกพี่ แทนที่จะเอาพลัง เอาความรู้ความสามารถไปใช้ใน...
 
คงไม่มีใครที่อยากจะอยู่องค์กรที่ผู้นำและผู้บริหารองค์กรที่ “ไม่มีคุณธรรม” ถึงแม้คำว่า "คุณธรรม" ยิ่งนับวันยิ่งจับต้องได้ยากขึ้นก็ตาม และคุณธรรมของผู้บริหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้นำและองค์กรประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน รวมทั้งยังเป็นสิ่งที่ช่วยค้ำในกรณีที่องค์กรประสบกับภาวะวิกฤติ ก็มีแต่คนที่อยากจะช่วยเหลือและให้การสนับสนุนเพราะชื่นชมกับ “คุณธรรมของผู้นำ” ...