Nationejobs.com
 

Management Corner

มุมสำหรับนักบริหาร ที่มองหาแนวทาง การบริหารงาน และการจัดองค์กร แนะแนวคิดด้านบริหารจัดการใหม่ๆ ที่กำลังได้รับ ความสนใจ จากนักบริหาร และในแวดวง การพัฒนาบุคลากร

 
การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer relationship management) เป็นกระแสที่ฮอตฮิตติดลมบน จนได้รับความสนใจ อย่างยังไม่สร่างซา ในแวดวงธุรกิจและการตลาด.... มีหลายๆ ธุรกิจเผยเคล็ดลับว่า ได้นำเอากลยุทธ์ CRM มาเป็นเครื่องมือในการสร้าง "ความได้เปรียบในการแข่งขัน" เพื่อสร้างฐานลูกค้า ที่มีมูลค่าเหนือคู่แข่ง และเป็นเครื่องมือที่องค์กร สามารถสร้างผลกำไรในระยะยาว มีนักวิชาการคาดเ...
 
ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเล็ก บริษัทใหญ่ บริษัทข้ามชาติ องค์กรราชการเอกชน ไม่มากก็น้อย ที่ปัญหาเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคล ยังคงสร้างความปวดเศียร เวียนเกล้าให้กับผู้บริหาร.... เคยไหม ที่คุณในฐานะหัวหน้างาน พาลูกน้องเดินตามไปไม่ถึงฝั่ง? เคยไหม ที่คุณเดินไปข้างหน้า แต่ลูกน้องยังก้าวย่ำอยู่กับที่? และในที่สุด คำว่า "ทีม" ก็ไม่เกิดขึ้นในองค์กร.... ยังไม่นับปัญหา ระหว่างพนักงาน...
 
Extended DISC คือ การตีแผ่บุคลิก 4 อย่าง ของแต่ละบุคคล ซึ่งประกอบด้วย D-Dominant คนชอบวางอำนาจ มาดผู้นำ I-Influence ผู้แอบอิงอิทธิพลคนอื่น S-Steadiness ความมั่นคง ในการตัดสินใจของตนเอง C-Compliance ผู้ที่เคร่งครัด ในกฎทุกกระเบียดนิ้ว เครื่องมือนี้ ถูกนำไปใช้ในองค์กรชั้นนำ อย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นองค์กรไทยแท้ หรือข้ามชาติ เช่น แม...
 
เมื่อศรีภรรยา "แอน สตีเวนซ์" Vice-President ฟอร์ด มอเตอร์ หนึ่งใน Top 50 Powerful Women จากการโหวตของนิตยสาร Fortune ตื่นนอนเมื่อเวลา 04.15 น. เพื่อเอ็กเซอร์ไซส์และเตรียมตัวไปทำงานหน้าที่ของสามีอย่าง "มร.บิล" ก็คือจัดเตรียมกาแฟ และอาหารเช้าก่อนที่ แอน จะมุ่งหน้าออกจากบ้านไปยังฟอร์ด มอเตอร์ เวลา 06.15 น. ด้วยภารกิจในฐานะ VP มิสซิสแอน ต้องเผชิญกับแรงกดดันมากมาย โดยเฉพาะ โปรเจคลด...
 
เมื่อศรีภรรยา "แอน สตีเวนซ์" Vice-President ฟอร์ด มอเตอร์ หนึ่งใน Top 50 Powerful Women จากการโหวตของนิตยสาร Fortune ตื่นนอนเมื่อเวลา 04.15 น. เพื่อเอ็กเซอร์ไซส์และเตรียมตัวไปทำงานหน้าที่ของสามีอย่าง "มร.บิล" ก็คือจัดเตรียมกาแฟ และอาหารเช้าก่อนที่ แอน จะมุ่งหน้าออกจากบ้านไปยังฟอร์ด มอเตอร์ เวลา 06.15 น. ด้วยภารกิจในฐานะ VP มิสซิสแอน ต้องเผชิญกับแรงกดดันมากมาย โดยเฉพาะ โปรเจคลด...
 
การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer relationship management) เป็นกระแสที่ฮอตฮิตติดลมบน จนได้รับความสนใจ อย่างยังไม่สร่างซา ในแวดวงธุรกิจและการตลาด.... มีหลายๆ ธุรกิจเผยเคล็ดลับว่า ได้นำเอากลยุทธ์ CRM มาเป็นเครื่องมือในการสร้าง "ความได้เปรียบในการแข่งขัน" เพื่อสร้างฐานลูกค้า ที่มีมูลค่าเหนือคู่แข่ง และเป็นเครื่องมือที่องค์กร สามารถสร้างผลกำไรในระยะยาว มีน...
 
อิคูจิโร่ โนนากะ นักเขียนหนังสือ เกี่ยวกับองค์กรชาวญี่ปุ่น ได้จำแนกรูปแบบพื้นฐาน ของความรู้ออกเป็น 2 อย่างคือ ความรู้ที่ซ่อนเร้น และความรู้ที่เปิดเผย ความรู้ที่ซ่อนเร้น (Tacit knowledge) หมายถึงสิ่งที่คนรู้ แต่ไม่อาจแสดงออก ได้อย่างรวดเร็ว การถ่ายทอดความรู้ชนิดนี้ จะกระทำผ่านทางการลงมือทำ, สัญลักษณ์, การเปรียบเทียบ, อ...
 
นอกเหนือจากข้อจำกัดมากมาย ในองค์กรขนาดใหญ่ การฝึกอบรม ยังมีข้อจำกัดอื่นอีกด้วยตรง ที่มันไม่ใช่วิธีการเรียนรู้ดีที่สุด สำหรับบุคลากรเสมอไป ในปี ค.ศ.1966 ศูนย์พัฒนาการศึกษาของสหรัฐ เริ่มวิเคราะห์การเรียนรู้ ในสถานประกอบการ โดยเริ่มจากสมมติฐานง่ายๆ แต่มีอิทธิพลสูงคือ … ความสามารถในการทำงาน และ...
 
คำถาม วิธีไหนจะเพิ่มผลผลิตได้มากกว่ากัน ระหว่างให้การศึกษาแก่คนทำงานเพิ่มอีก 10% หรือเพิ่มทุนเรือนหุ้น (Capital stock) อีก 10% ? คำตอบ : เอาเงินของคุณไปเพิ่มให้แก่การศึกษาดีกว่า “คำตอบอันเป็นข้อสรุปนี้ได้มาจากการสำรวจ บรรดานายจ้างแห่งชาติประจำปี 1994 ของสหรัฐอเมริกา โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา และแรงงานแห่งชาติ ใช้วิธีโท...
 
ความไว้ใจเป็นสิ่งที่เปราะบาง แม้จะมีการฝังรากลงในโครงสร้างบรรทัดฐานและสังคมแล้วก็ตาม การผิดสัญญาเพียงครั้งเดียวก็สามารถทำลายความไว้เนื้อเชื่อใจได้ในชั่วพริบตา ตัวอย่างที่เคยยกมาให้ดูในบทก่อนๆ ชี้ให้เห็นว่า ถึงแม้ความไว้ใจอาจไม่มีผลโดยตรงต่อการลงทุนในทุนมนุษย์อย่างชนิดจะแจ้งนักก็ตาม แต่การเสียความไว้ใจมีแนวโน้มจะทำให้การลงทุนเสื่อมคุณค่าลง ความไว้ใจเป็นสิ่งที่เปร...
 
ใน ดัชนีสถานประกอบการ ทั้ง 6 ข้อพูด ถึงความเข้าใจ ที่พนักงานมีต่อกฎเกณฑ์ ของสถานประกอบการ นั้นๆ ทั้ง 6 ข้อนี้ปรากฏอยู่ ในตารางด้านล่างนี้ พร้อมด้วย เปอร์เซ็นต์ ความเห็นด้วยกับแต่ละข้อ ทุกข้อยกเว้นข้อแรก (เข้าใจเหตุผล เบื้องหลัง การตัดสินใจของบริษัท) ผู้ตอบมีความเห็นด้วย กับประโยคต่างๆ ในด...
 
"สัพพะทานัง ธรรมะทานัง ชินาต การให้ธรรมะ เป็นทานชนะ การให้ทาน ทั้งปวง" ชีวิตคนเรา เมื่อพิจารณาให้ดีแล้ว มันสั้นนัก มีเกิดและดับ เป็นธรรมดาโลก แต่ในขณะ ที่ยังมีชีวิตอยู่นี่สิ มนุษย์ผู้มีปัญญา จึงควรที่จะดำรงชีวิต อย่างชาญฉลาด พระพุทธเจ้า เคยอบรมสั่งสอนมนุษย์ไว้ว่า ทรัพย์สิน ที่พึงได้ จากการป...
 
นอกจาก ราล์ฟ วอลโด อีเมอร์สัน จะสอนหลักคุณธรรม และการพึ่งตัวเอง ของปัจเจกบุคคลแล้ว เขายังสอนเรื่องกฎแห่งการแลกเปลี่ยน ตามธรรมชาติ หรือกฎแห่งการให้และรับด้วย เขาเชื่อว่าโลกเรา อยู่ใต้อิทธิพล ของกฎแห่งการให้ และรับนี้ตลอดเวลา และเห็นว่ากฎธรรมชาติข้อนี้ สามารถนำไปใช้กับการทำงาน ตลอดจนด้านต่างๆ ของชีวิตได้ด้วย อีเมอร์สันเชื่อว่า แรงงานของมนุษยชาติ ไม่ว่าจะสำแดงออกมาในรูปแบบ...
 
องค์กรบางแห่งสื่อ ข้อตกลง ของตนเอง ได้เก่ง ไม่เพียง ในระหว่าง การสัมภาษณ์ และด้วยเอกสาร เป็นลายลักษณ์ อักษรเท่านั้น แต่ยังมีปรากฏ ในโฆษณา เกี่ยวกับ งานของ บริษัทอีกด้วย สายการบินเซาท์เวสต์ แอร์ไลน์ส เป็นบริษัทหนึ่งที่ได้รับ ความนิยมมากที่สุด ได้เผยแพร่ งานโฆษณา ที่สะท้อน ถึงความชอบ ความสนุกสนาน ของบริษัท โฆษณาชิ้นหนึ่ง เป็นภาพวาด ไดโนเสาร์ ของเด็กคนหนึ่ง ซึ่งมีลายเส้นด...
 
คำแนะนำในองค์ประกอบข้อที่ 4 คือ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับ เงื่อนไขความต้องการของงาน และลักษณะเด่น ขององค์กรนั้น จะช่วยให้ความมั่นใจได้ว่า ทั้งบุคคล และองค์กร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่ง ที่เป็นพื้นฐาน ของงาน ตรงตามความเป็นจริงเหมือนกัน ซึ่งนับว่าเป็นพื้นฐาน ที่ดี แต่ก็ยังไม่เพียงพอแค่นี้ องค์กรจะต้องทำยิ่งกว่านั้น ด้วยการเปิดเผยข้อตกลง ให้ผู้สมัครได้รับรู้เงื่อนไข ต่างๆ อย่าง...