Nationejobs.com
 

Management Corner

มุมสำหรับนักบริหาร ที่มองหาแนวทาง การบริหารงาน และการจัดองค์กร แนะแนวคิดด้านบริหารจัดการใหม่ๆ ที่กำลังได้รับ ความสนใจ จากนักบริหาร และในแวดวง การพัฒนาบุคลากร

 
บริษัทคาดหวังอะไรจากคุณ ไซเปรสจ้างเฉพาะคนเก่งที่สุด ด้านการขาย และการตลาดเท่านั้น คนที่เราจะจ้าง คือ มืออาชีพ ผู้มีพร้อม ทั้งความเด็ดเดี่ยว แน่วแน่ทางความคิด ความรู้ ทักษะความชำนาญงาน คุณสมบัติและ พลังความกระตือรือร้น เพื่อมุ่งสู่ชัยชนะ การจะเป็นมืออาชีพ ด้านการขายและการตลาด ที่ประสพความสำเร็จ ของไซเปรส ได้นั้น คุณจะต้องมีความสามารถ สำคัญๆ ดังต่อไปนี้ @ มืออาช...
 
แม้ว่ากลยุทธ์ “ปากต่อปาก” จะให้ผลทางการตลาดทันใจ มาทุกยุคทุกสมัย แต่จะดีแค่ไหน ถ้าลูกค้าแสนดี เห็นแบรนด์ของเราเป็น “ลัทธิ” ที่แม้สินค้าจะแพงกว่า คู่แข่งแค่ไหน ก็พร้อมจะจ่าย เพื่อได้เป็นสาวก... เริ่มต้น MBA Menu ฉบับนี้กันด้วยเรื่อง ที่อาจจะฟังดูยากสักหน่อย เพราะสินค้า ในทุกวันนี้มี “มิติ” หรือความหมาย ในตัวเองมากมาย หลายด้าน ยกตัวอย่างเช่น คนซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์...
 
ความคิดสร้างสรรค์ ถือเป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็นสำหรับผู้บริหาร เพราะนอกจาก จะช่วยสร้างสิ่งใหม่ๆ เพิ่มมุมมองแล้ว ยังช่วย ในการคิดค้น กลยุทธ์แก้ปัญหาต่างๆ "ดร.เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน" ถือเป็นบุคคลแรกๆ ที่ค้นพบ วิธีการ สร้างความคิดสร้างสรรค์ และได้พัฒนา เป็นแนวคิดที่เรียกว่า "Six Thinking Hats" ซึ่งเป็นวิธีคิด ที่มีมุมมองแบบ "รอบด้าน" "เดอ โบโน" ได้ศึกษา การทำงานของ...
 
ผมเคยพบเจอโรงงานแห่งหนึ่ง ที่ทำธุรกิจมาหลายสิบปี การขายและกำไร ก็เติบโตมาด้วยดีตลอด จึงมีความคิด จะตั้งโรงงาน แห่งที่สองขึ้น ด้วยกำลังการผลิต ที่ใกล้เคียงกัน แต่โรงงานแห่งใหม่นี้ มีชาวต่างชาติ มาช่วยออกแบบ วางระบบ ปรากฏว่าใช้กำลังคน น้อยกว่าโรงงานเดิม อยู่ถึงกว่า 30% จึงเกิดข้อสงสัยขึ้นมาว่า โรงงานเดิม ใช้คนเกินความจำเป็นหรือเปล่า เรื่องปกติที่ไม่ปกติ ผู้จัดการโรงงา...
 
การแก้ไขปัญหาความไม่ลงรอยกัน คุณต้องดำเนินการบางอย่าง หากพนักงานสองคนในทีมงานของคุณ ไม่ชอบหน้ากันมาก จนมีผลกระทบต่อการทำงานของพวกเขา โดยค้นหาว่าเหตุใดบุคคลทั้งสอง จึงไม่ชอบหน้ากัน ความจงเกลียดจงชังลักษณะนี้ มักเกิดจากความขัดแย้งในอดีต การแข่งขันอย่างรุนแรง เพื่อความก้าวหน้าในองค์กรจำนวนมาก ทำให้คนบางคนลอบแทงคนอื่นข้างหลัง เพื่อความได้เปรียบของตน อย่างไรก็ตาม การที่คุณจ...
 
การบริหารเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ ผู้บริหารอาวุโส หรือผู้บริหารที่มีอายุประมาณ 40 ปีขึ้นไป และหรือผู้ที่ไม่มีโอกาสได้รับการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการบริหาร การจัดการมาก่อน จนทำให้ผู้บริหารเหล่านี้ มีขีดจำกัดในความสามารถหลายประการ เริ่มจากการตัดสินใจที่ถูกต้อง ในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในองค์กร ...
 
การป้องกันการร้องทุกข์ การจัดการกับคำร้องทุกข์เป็นเรื่องกินเวลาและทำให้คุณไม่ได้ทำงาน ที่เป็นประโยชน์มากกว่า ข้อเสนอแนะบางประการเพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดการร้องทุกข์ในทีมงานของคุณ มีดังนี้ ให้สมาชิกทีมงานทุกคนทราบอย่างสม่ำเสมอว่าแต่ละคนทำงาน เป็นอย่างไร คนเราต้องการ ได้รับข้อคิดเห็น ทั้งในเรื่องความสำเร็จ และความล้มเหลวของตน สนับสนุนสมาชิกทีมงาน ให้มีส่วนร...
 
หัวข้อที่เราจะพูดถึงในบทนี้ ประกอบด้วย การรู้ว่าเมื่อใดสมควรให้คำปรึกษา การรู้ว่าเมื่อใดสมควรให้คำปรึกษา การแก้ไขคำร้องทุกข์ คำร้องเรียน และการบ่น การแก้ไขความขัดแย้ง การทำความเข้าใจกระบวนการให้คำปรึกษา การทำงานกับโครงการช่วยเหลือพนักงาน การให้ทีมงานปฏิบัติงาน ได้เต็มกำลังความสามารถสูงสุด ต้องอาศัยการประสานความพยายาม ของสมาชิกทีมงานทุกคน แต่การที่สมาชิกเพียงคนเดี...
 
สุเมธเป็นพนักงานที่ดี แต่มักอารมณ์ เสียเป็นครั้งคราว มีการตะโกนหรือแผดเสียง ใส่ผู้ร่วมงาน หรือแม้แต่ตัวคุณเอง เขาสงบสติอารมณ์ลงได้เร็ว แต่พฤติกรรมของเขา มีผลกระทบต่อการทำงาน ของเพื่อนร่วมทีมงาน ทั้งหมด ต้องใช้เวลาพักหนึ่ง กว่าจะกลับเข้าสู่การปฏิบัติงาน ตามปกติได้ คุณเคยเรียกเขามาคุยหลายครั้ง เกี่ยวกับอารมณ์ อันไม่แน่นอน แต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้เลย การทำงานในบรรยากาศที่มีคน...
 
ในบทนี้เราจะพูดถึงเรื่อง การช่วยเหลือคนที่ไม่ชอบตนเอง การแก้ปัญหาสมาชิกทีมงานขี้อ่อนไหว เจ้าอารมณ์และมองโลกแง่ร้าย การหลีกเลี่ยงความเครียดและอาการหมดไฟ การเผชิญปัญหาการติดสุราและยาเสพย์ติด ทีมงานประกอบด้วยมนุษย์ ที่เป็นปุถุชนคนธรรมดา แต่ละคนนำเอาทักษะ ความเฉลียวฉลาด และความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการทำงาน แต่ละคนย่อมมี คุณลักษณะเฉพาะตัว มีท่าที อารมณ์และปัญห...
 
ไม่ว่าคุณจะประเมินพนักงาน ด้วยวิธีการพิจารณา จากคุณสมบัติ หรือจากผลงานที่ทำได้ และไม่ว่าพนักงาน จะได้ประเมินตนเอง ด้วยหรือไม่ก็ตาม ส่วนสำคัญที่สุด ของกระบวนการ ประเมินผล คือ การหารือเกี่ยวกับ ผลการประเมินตัวต่อตัว เพื่อให้การสัมภาษณ์ ได้ประโยชน์มากที่สุด คุณควรวางแผน อย่างระมัดระวัง และดำเนินการอย่างเป็นระบบ การเตรียมสัมภาษณ์เพื่อประเมินผล คุณควรศึกษา ผลการประเมิน...
 
การประเมินผลจากผลงานที่ได้ (Result-Oriented Appraisal) แทนที่จะให้คะแนนสมาชิกทีมงาน โดยอาศัยเกณฑ์ความเห็น เกี่ยวกับคุณสมบัติต่าง ๆ การให้คะแนนในระบบนี้ จะมุ่งความสนใจ ที่การบรรลุผลเฉพาะอย่าง ระบบนี้สามารถ ใช้ได้ในทุกสถานการณ์ ที่สามารถวัดผล ของสิ่งที่ทำลงไปได้ จึงเป็นระบบที่ง่าย อย่างเห็นได้ชัด เมื่อมีปัจจัยด้าน การวัดปริมาณเข้ามา เกี่ยวข้อง (เช่น จำนวนที่ขายได้ หร...
 
การเลือกระบบที่ดีที่สุดสำหรับคุณ บริษัทคุณอาจมีระบบประเมินผล ที่ใช้อยู่ก่อนแล้ว แต่การใช้วิธีประเมินผล แบบอื่นเพิ่มเติมจากวิธีที่บริษัทใช้ อย่างเป็นทางการ ก็อาจมีประโยชน์ได้ นอกจากนี้ บริษัทจำนวนมาก ใช้ระบบประเมินผล ที่ผสมผสานวิธีการทุกอย่าง ที่จะกล่าวต่อไปนี้ ระบบประเมินผล โดยใช้ลักษณะคุณสมบัติ เป็นเกณฑ์ คุณเคยได้รับการประเมิน ด้วยระบบนี้ คุณใช้ระบบนี้ประเมินคนอื่น ร...
 
ธุรกิจทุกวันนี้แข่งขันเพื่อสร้างความเหนือกว่า ด้วยกลยุทธ์พื้นฐานที่สำคัญ สี่เรื่องใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ สร้างคุณภาพที่เหนือกว่า ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า นวัตกรรมที่เหนือกว่า และความรวดเร็วที่เหนือกว่า หากไม่มีคุณสมบัติเหล่านี้เสียเลย ธุรกิจก็ยากจะอยู่รอด คุณภาพที่เหนือกว่าทำให้สินค้าหรือบริการ มีคุณค่าในสายตาของลูกค้า และลูกค้ายินดีที่จะจ่ายแพงขึ้น ประสิทธิภาพที่เหนือ...
 
เนื้อหาในบทนี้เราจะพูดถึง - การตั้งมาตรฐานการปฏิบัติงาน - การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบสมบูรณ์ - การตัดสินใจว่าจะวัดผลจากลักษณะคุณสมบัติ หรือจากผลที่ได้ - การดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อประเมินผล "ผมทำงานเป็นอย่างไรครับ” คุณถามเจ้านาย สมาชิกทีมงานของคุณ ก็รู้สึกกังวลว่า คุณมีความเห็น ต่องานของเขาอย่างไร เช่นเดียวกับ ที่คุณต้องการทราบว่า เจ้านายคุณค...