Nationejobs.com
 

Management Corner

มุมสำหรับนักบริหาร ที่มองหาแนวทาง การบริหารงาน และการจัดองค์กร แนะแนวคิดด้านบริหารจัดการใหม่ๆ ที่กำลังได้รับ ความสนใจ จากนักบริหาร และในแวดวง การพัฒนาบุคลากร

 
ความพร้อมที่จะเริ่มต้น และมุ่งมั่นที่จะทำอะไรแปลกใหม่ไปจากเดิม เป็นการขยายโอกาสสู่ความสำเร็จอย่างสูง เริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ (Begin with the end in mind) เป็นอุปนิสัยที่ 2 ที่ Stephen R. Covey ได้เสนอแนะไว้ในหนังสือเพื่อการพัฒนาตนเอง ที่มียอดขายสูงและเป็นที่รู้จักมีคนอ่านจำนวนมาก ซึ่งอุปนิสัยนี้มีพื้นฐานอยู่บนหลักการของการ “พัฒนาภาวะผู้นำด้วยตนเอง” โดยมีคว...
 
หากไม่สามารถตอบสนองลูกค้าได้ตามความคาดหวัง บริษัทจะสูญเสียความจงรักภักดีของลูกค้าและเสียทั้งผลกำไร มุมมองที่ตรงกันของธุรกิจไม่ว่ายุคสมัยใด ก็คือ "ลูกค้าคือพระเจ้า" และมุ่งหาหนทางที่จะสร้าง "ความพึงพอใจ" ให้กับพวกเขา เพราะหากทำได้ย่อมหมายถึง "กำไร" แต่หากทำไม่ได้หรือไม่ได้ทำมันจะกลับข้างกลายเป็นคำว่า "ขาดทุน" และคงต้องยอมรับว่าแนวโน้มใหญ่ๆ มักจะเริ่มต้นในกล...
 
สำหรับผู้ผลิตขนาดเล็กสไตล์ท้องถิ่น หาใช่จะหมดทางพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ ในทางตรงกันข้ามการนำทักษะช่างฝีมือที่ละเอียดอ่อน ก็สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ชั้นเยี่ยมได้เช่นกัน อยู่ที่ว่าเราจะพลิกความเชี่ยวชาญทางงานช่างแล้วสานต่อพัฒนาแบบเป็นผลิตภัณฑ์ได้อย่างไร เช่นเดียวกับนักออกแบบชาวอิตาลีจากสตูดิโอ Zpstudio Tools ที่ร่วมมือกับช่างฝีมือจากแคว้นทัสคานี (Tuscany) ที่มีความเชี่ยวชาญในการด้านงานไ...
 
สิ่งที่ต้องคำนึงก็คือไม่เพียงภาษาอังกฤษที่ต้องใช้ในการสื่อสารกับระดับบน แต่ยังมีภาษาถิ่นตามสัญชาติที่แต่ละบริษัทมีแรงงานเข้ามาอยู่ ในอดีตการศึกษาและทำความเข้าใจถึงความแตกต่างของคนในแต่ละพื้นที่ แต่ละภูมิภาค และในแต่ละประเทศ ที่เรียกว่าวัฒนธรรมข้ามชาติ (Cross Cultural) นั้น จะเป็นไปเพื่อผลประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือธุรกิจการค้าเป็นหลัก เพราะสิ่งที่เคลื่อนย้ายไปในที่ต่างๆทั่วโลกนั้น ไม่...
 
สวัสดีครับอากาศช่วงนี้ในกรุงเทพฯร้อนขึ้น ซึ่งบางวันหากใครอยู่บนท้องถนนก็จะสัมผัสความร้อนที่สูง อาจจะถึง 40 องศากันเลยทีเดียว และดูเหมือนสภาพการจราจรก็จะติดขัดกันมาก ไม่ว่าจะไปจากไหนไปไหน หากเรายังพอจำได้ เมื่อหลายปีก่อนมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งชื่อเรื่อง “มนุษย์เงินเดือน” ไม่แน่ใจว่าใครได้มีโอกาสดูบ้างครับ ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้หากเป็นมนุษย์เงินเดือนดูก็จะอดอมยิ้มไม่ได้ ซึ่...
 
ดิฉันมีอาชีพเป็นวิทยากร มีหน้าที่สอนและจัดฝึกอบรมหัวข้อบริหารจัดการมานานกว่า 20 ปี จึงโชคดี ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมทำงานกับองค์กรน้อยใหญ่ ได้แลกเปลี่ยนมุมมองกับคนทำงานในหลากหลายสถานการณ์ ทั้งตอนผ่านเวลาโชติช่วง จนถึงตอนร่วงโรย รอเวลาลืมตาอ้าปากใหม่ จึงตระหนักว่า องค์กรไหนประกาศว่าเราไม่มีปัญหา อย่าเชื่อ! แทบทุกครั้งที่ดิฉันได้มีโอกาสสอนวิชาบริหาร ว่าหัวหน้างานควรทำอย่างไร เพื่อให้ได...
 
คนทำงานที่ร่วมสมัยเท่านั้นที่เลือกได้ ว่าจะทำงานที่ใด ไปจนกระทั่งถึงผลประโยชน์ตอบแทบที่ตอบโจทย์ จากข้อมูลผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ระบุว่า คนไทยมีอัตราการว่างงานเพียงร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับอีกซีกโลกอย่างสเปนที่อัตราการว่างงานพุ่งไปราว 25% หรือ 1 ใน 4 ที่นักศึกษาจบใหม่จำเป็นต้องอพยพไปหางานเอาด...
 
ผ่านพ้นปี 2555 สู่ปี 2556 ที่ผมเชื่อว่าเราย่อมพบกับอนาคตที่สดใสขึ้น แต่สิ่งที่ยังคงอยู่คู่กับคนทำธุรกิจอยู่เสมอก็คือ “ความไม่แน่นอน” ที่อยู่คู่กับเรามา 5-6 ปีแล้ว ทำให้เราต้องปรับตัวเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงทุกปี หนึ่งในตัวแปรที่ทำให้เราต้องปรับตัวครั้งใหญ่ก็คือ “นวัตกรรม” ที่ผลักดันให้ต้องปรับวิธีคิด ปรับรูปแบบการทำงานเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ...
 
ในขณะที่เรากำลังดำเนินการจัดทำกลยุทธ์อยู่นั้น เราก็สามารถบูรณาการแนวคิดใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์เข้าไประหว่างการจัดทำได้ สำหรับผู้อ่านที่มีตำแหน่งบริหาร หรืออยู่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนกลยุทธ์ขององค์กร เมื่อใกล้สิ้นปีสิ่งที่ทุกคนจะต้องทำก็คือ การจัดทำแผนประจำปีสำหรับปีถัดไป และในการจัดทำแผนขององค์กรชั้นนำทั่วไปมักมี 2 แผนเสมอ แผนแรกเป็นแผนงานประจำ ขึ้นอยู่กับว่าเราบริหารงานอ...
 
แนวคิดการทำธุรกิจและการตลาดแบบใหม่ จะยกระดับความประทับใจ และทำให้เกิดคำว่า “คุณค่า” ที่กินความมากกว่า “คุณภาพ” ของสินค้า บางองค์กรให้ความสำคัญกับฝ่ายขาย เพราะถือว่าเป็นหน่วยหารายได้ให้กับธุรกิจ ก่อให้เกิดการซื้อขายสินค้าและบริการ เกิดสัญญาหรือคำสั่งซื้อ เป็นความสัมพันธ์กับลูกค้าที่อยู่บนฐานของธุรกรรม (Transactions) ที่ต้องปิดการขายและรับรู้รายได้ในทันที สำหร...
 
คุยกันต่อสักสองตอนถึงอีกหนึ่งวิธีในการเพิ่มประสิทธิภาพสมองให้กับผู้นำ  นอกจากการเสริมพลังกับสมองให้พอเพียง คืออาหารและการนอนหลับอย่างที่ผมได้เล่าถึงไปแล้ว อีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งต่อสมองของผู้นำคือ การดูแลความเครียด จาก Brain Rules for Babies, Dr. John Medina นักจุลชีววิทยาด้านพัฒนาการสมอง  Father: ถ้าอยากให้ลูกเข้าฮาวาร์ดให้ได้ ผมต้องทำยังไงครับ? Dr. Medina: กล...
 
ผมกล้าพูดว่า ผมเองที่ผิด เพราะเชื่อว่าไม่มีใครทำผิดไม่ได้ ยังถือว่าใหม่ ๆและหมาด ๆ สำหรับรองประธานกรรมการบริหาร ธนชาตประกันภัย และรั้งตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการ ผู้จัดการ ธนชาตประกันชีวิต  แต่ถือเป็นการคืนถิ่นเดิมอีกครั้งของ 'นพดล เรืองจินดา'  ซึ่งเป็นเพราะ ศุภเดช พูนพิพัฒน์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด เชื่อว่าเขาจะนำ...
 
วิถีองค์กรแห่งความสุข ซึมซับอยู่ในหลายธุรกิจพวกเขาบ่มเพาะความสุขให้เกิดขึ้นในองค์กร ผลิต“คนทำงานผู้มีความสุข”มาขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบใหญ่ “ถ้าเราไม่ทำอะไรกับคนของเราเลย เราจะเสียความสามารถในการแข่งขัน เพราะงานต้องใช้คนเยอะ แต่คนลดจำนวนลง พนักงานหายาก ต้องไปจ้างแรงงานต่างชาติ ซึ่งการทำHappy Workplace เป็นการเปลี่ยน Mindset ของคน หลายๆ เรื่องไม่ใช่การลงทุน แต่...
 
สำหรับบีเจซี องค์กรแห่งนี้มีความต้องการให้พนักงานเก่งทั้ง เรื่องงาน และเก่ง เรื่องคน หากพูดถึงปัจจัยความสำเร็จ มีหลายคนที่เชื่อว่า Know How หรือจะสู้  Know Who ขณะที่คนจำนวนไม่น้อยอาจค้านว่าไม่จริง    อัศวิน เตชะเจริญวิกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีเจซี   บอกว่าสำหรับเขานั้นมองว่า Know How  มีความสำคัญและจำ...
 
การกลับมาผงาดโดยไม่มีเงา พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เกรียงไกรยิ่งกว่าเก่า!!! วันนี้อาณาจักร 'ชิน คอร์ปอเรชั่น' มูลค่ากิจการทะลุ 200,000 ล้านบาท เรียบร้อยแล้ว..ก้าวต่อไปน่าติดตาม!!! การเติบโตของ บมจ.ชิน คอร์ปอเรชั่น (INTUCH) ในยุค พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ที่มี บุญคลี ปลั่งศิริ เป็นแม่ทัพใหญ่นับว่าเกรียงไกรแล้ว แต่การเติบโตในยุคที่ไม่มี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และการเมืองหนุนหลัง ในยุค สมประสงค์...