Nationejobs.com
 

Management Corner

มุมสำหรับนักบริหาร ที่มองหาแนวทาง การบริหารงาน และการจัดองค์กร แนะแนวคิดด้านบริหารจัดการใหม่ๆ ที่กำลังได้รับ ความสนใจ จากนักบริหาร และในแวดวง การพัฒนาบุคลากร

 
ในบทนี้เราจะพูดถึง..... การมอบอำนาจ (Empowerment) คืออะไร การมอบอำนาจและการพัฒนาทีมงาน เหตุใดสมาชิกทีมงานจึงมักต่อต้านการมอบอำนาจ ทำอย่างไรให้การมอบอำนาจเป็นสิ่งได้ผลสำหรับคุณ หากคุณอยู่ในวงจรการบริหาร ไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็ตาม คุณคงเคยได้ยิน คำร่วมสมัยทั้งหลาย ทุกๆ คนใช้คำศัพท์และสำนวนเหล่านี้ เพราะมีการใช้กันมากในทุกที่ โดยเฉพาะตามสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ...
 
องค์กรที่ประสบความสำเร็จได้นั้น เกิดจากการขับเคลื่อน ของบุคลากร ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งบุคลากร ที่ทำการขับเคลื่อนองค์กรเหล่านี้ มีความสำเร็จของชีวิตเป็นที่ตั้ง เนื่องจากไม่มีกลุ่มใด ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ ได้หากสมาชิก ในกลุ่มไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค ์ส่วนบุคคลของพวกเขา ดังนั้น จึงมีความเชื่อว่าการพัฒนาหรืออบรม ให้บุคลากรจำเป็นต้องพัฒนาพื้นฐาน ของความสำเร็จของบุคคล...
 
ผลประโยชน์เกื้อกูล : สิ่งจูงใจหรือสิ่งสนองความพอใจ ผลประโยชน์เกื้อกูล เป็นสิ่งสำคัญ สำหรับบริษัท ในปัจจุบัน บริษัทส่วนใหญ่ มีการประกันสุขภาพ การประกันชีวิต เงินบำนาญ และผลประโยชน์เกื้อกูลอื่นๆ ให้พนักงาน ในความเป็นจริง ผลประโยชน์เกื้อกูล เป็นปัจจัยหนึ่งบุคคล ใช้ในการพิจารณา ข้อเสนอตำแหน่งงาน ที่ได้รับ แต่มันก็ไม่ใช่สิ่งจูงใจ (คุณเคยเห็นใคร ขยันทำงานมากขึ้น เพราะบ...
 
ในบทนี้เราจะพูดถึง ความเข้าใจว่าเงินใช้เป็นสิ่งจูงใจ ได้เมื่อใด และใช้ไม่ได้เมื่อใด การทราบว่าเมื่อใด ที่เงินเป็นเสมือนบัตรบันทึกคะแนน การวินิจฉัยว่า ผลประโยชน์เกื้อกูล เป็นสิ่งจูงใจหรือ เป็นสิ่งสนองความพอใจ การเชื่อมโยงเงิน กับการปฏิบัติงาน ต่อไปนี้คือหลักตรรกศาสตร์ง่ายๆ ยิ่งหาเงินได้มากเท่าใด คุณก็ยิ่งมีความสุขมากเท่านั้น ยิ่งทำงานได้มากเท่าใด คุณย...
 
การทำให้ทีมงานมีแรงกระตุ้นด้วยตนเอง หลังจากที่สมาชิกทีมงาน เข้าใจบทบาทใหม่ ของตนแล้ว คุณในฐานะผู้นำทีมงาน จะต้องตรวจสอบ ให้มั่นใจว่า พวกเขา เริ่มนำ ระบบทีมงาน มาปรับใช้ในการทำงาน เราลองมาดูกันว่า คุณจูเลียมีวิธีดำเนินการอย่างไร ในเรื่องนี้ บทบาทสำคัญของเธอ ในฐานะผู้จัดการฝ่ายขาย คือ การฝึกอบรม การกระตุ้น และการนำทีมงานงาน ของเธอ จูเลีย ได้ค้นพบว่า หากปราศจาก การสนับสนุ...
 
การนำไอที มาเสริมสร้างสมรรถภาพการบริหาร นอกเหนือไปจาก การจัดตั้งระบบบริหาร เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างพนักงาน และกับลูกค้าแล้ว การสร้างเครือข่าย ภายในอย่างเต็มรูปแบบ จะช่วยเสริมสร้าง ประสิทธิภาพ ในการทำงาน ของพนักงาน ก่อนที่จะลงในรายละเอียด ขอตอบคำถามว่า โครงสร้างเครือข่ายภาย ในควรประกอบไปด้วยอะไรบ้าง นอกเหนือไปจาก คอมพิวเตอร์ เครื่องแม่ข่าย และอุปกรณ์ต่างๆ แล้ว ต้...
 
บทนี้เราจะพูดถึงเรื่อง การทำความรู้จัก สมาชิกทีมงาน การยอมรับว่า ทีมงานเป็นพลังที่สามารถกระตุ้นได้ การเปลี่ยนจากเจ้านาย มาเป็นผู้นำทีมงาน การเรียนรู้วิธีการนำ เมื่อคุณไม่ได้ทำงาน แบบทีมงาน การจะทำให้ทีมงานของคุณ เป็นมากกว่าแค่กลุ่มคน ที่ทำงานด้วยกัน คุณต้องหล่อหลอม สมาชิกทีมงาน ให้เป็นกลุ่มคน ที่เกาะเกี่ยวกัน และทำงานร่วม กับพวกเขา เพื่อพัฒนาแรงจูงใจ ภายในตัว ที่...
 
การมีความยืดหยุ่น ข้อกำหนดเฉพาะตำแหน่ง อาจถูกกำหนดไว้สูงมาก จนคุณไม่สามารถ หาคนที่มีคุณสมบัติ ครบตาม ที่กำหนดไว้ได้ บางครั้ง คุณต้องมี การอะลุ่มอล่วยบ้าง ตรวจสอบ ดูข้อกำหนดนั้นอีกครั้ง และจัดลำดับความสำคัญ ข้อกำหนด ที่ไม่สามารถผ่อนปรนได้ คือ สิ่งที่สมาชิกใหม่ จะต้องมี ไม่เช่นนั้น จะทำให้งานนั้น สำเร็จไม่ได้ ตัวอย่างเช่น ผู้แข่งขันต้องจบด้าน วิศวกรรมไฟฟ้า ไม่เช่นนั้...
 
หลังจากที่คุณทราบว่างานนั้นเกี่ยวกับอะไรบ้าง คุณก็สามารถกำหนด คุณสมบัติเพื่อเสาะหาบุคคล ที่จะได้รับมอบหมาย ให้ทำงานนั้น ในบางสถานการณ์ อาจต้องถือตาม ข้อกำหนดเฉพาะตำแหน่ง อย่างเข้มงวด แต่งานบางอย่าง อาจมีการยืดหยุ่นได้บ้าง ตัวอย่างเช่น สำหรับงานในตำแหน่งข้าราชการพลเรือน หรือในกรณีที่ข้อกำหนด เฉพาะตำแหน่ง เป็นส่วนหนึ่ง ของสัญญา กับสหภาพแรงงาน การมีความผิดแผก แม้เพียงเล็ก...
 
การจัดทำข้อกำหนดเฉพาะตำแหน่งที่จำเป็น เทคนิค 4 ประการ ในการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน การสังเกต สำหรับงานที่มี ลักษณะเป็นการใช้แรงกาย เป็นส่วนใหญ่ การเฝ้าดูการทำงาน ของบุคคล จะทำให้คุณได้ข้อมูลส่วนใหญ่ ที่จำเป็นในการ เขียนคำบรรยาย หากมีคนหลายคน ทำงานประเภทเดียวกัน คุณควรสังเกต การทำงานให้มากกว่าหนึ่งคน อย่างไรก็ตาม แม้แต่นักสังเกตที่ดี ก็อาจไม่เข้าใจในสิ่ง ที่กำลังสังเกต...
 
ในเรื่องนี้ เราจะพูดถึง การระบุทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน การประเมินงานที่มีอยู่แล้วใหม่ การวิเคราะห์งานสำหรับงานที่สร้างขึ้นใหม่ การจับคู่ระหว่างข้อกำหนดเฉพาะตำแหน่งและคำบรรยายลักษณะงาน การกำหนดราคางาน สมมติว่ามีตำแหน่งว่างในแผนก และคุณต้องการบรรจุบุคคล ที่มีทักษะที่จำเป็น ต่อการทำงานนั้น และสามารถสนับสนุน ทีมงานให้ประสบความสำเร็จได้ อย่างไรก็ตาม ก่อนที่คุ...
 
โลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง ไปอย่างรวดเร็ว ด้วยกระแสการแข่งขัน ที่รุนแรงและต่อเนื่อง เมื่อเทคโนโลยี การสื่อสารอันไร้ขีดจำกัด ของโลกอินเทอร์เน็ต สามารถเชื่อมโยง เครือข่ายข้อมูล จากทุกมุมโลก ส่งถึงกันได้ชั่วพริบตา กระตุ้นให้องค์กรธุรกิจ จำเป็นต้องตื่นตัว รับมือกระแส การเปลี่ยนแปลง ที่หลั่งไหลมา พร้อมกับโลก ของการสื่อสาร ยุคใหม่ กลยุทธ์สร้างความโดดเด่น ด้วยจุดขายของตราสินค้า หรือแบ...
 
เมื่อบริษัทต้องมีการดำเนินโครงการพิเศษ ซึ่งมักเป็นงานที่กระทำเพียงครั้งเดียว (เช่น การแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาด การย้ายที่อยู่ใหม่ หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่) ก็มักจะจัดตั้งทีมงานจัดการโครงการนั้นขึ้นมา แทนการมอบหมายให้ แผนกที่มีอยู่แล้วดำเนินการ ทีมงานใหม่จะจัดการทุกเรื่อง ที่เกี่ยวกับโครงการ ผู้จัดการโครงการ มีอำนาจที่จะขอบุคลากรที่จำเป็น อุปกรณ์ ...
 
การเป็นคนต้องมีเป้าหมายแห่งชีวิต เพื่อใช้เป็นเข็มทิศให้ชีวิต การทำงานเช่นเดียวกัน ที่จะต้องมีเป้าหมายการทำงาน และแผนการที่จะบรรลุในภารกิจที่ตั้งไว้ ผู้นำในองค์กรจะต้องมีเป้าหมาย ของการทำงานอย่างชัดเจน และจะต้องสอดคล้อง กับเป้าหมายหลักขององค์กร ซึ่งเป้าหมายนี่เอง จะเป็นเข็มทิศ คอยชี้ทิศทางการทำงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ คุณต้องรู้ว่าจะไปไหนและจะไปถึงได้อย่างไร ในหัวข้อนี้ เ...
 
เมื่อคิดจะฝังตัวอยู่ในองค์กรใดองค์กรหนึ่งอย่างมีความสุข ไม่ใช่แค่ได้รับเงินเดือน หรือ ผลตอบแทนที่ดีก็เพียงพอ แต่องค์ประกอบที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากันก็คือ การได้อยู่ในองค์กรที่เปิดกว้างสำหรับการเรียนรู้ และให้โอกาสสำหรับการเติบโต ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นองค์หนึ่งที่มีนโยบายชัดเจนในการผลักดันให้ "ลูกหม้อ" หรือ พนักงานดั้งเดิมของธนาคารมีโอกาสได้นั่งในตำแหน่งงานสำคัญ ๆ โดยให้...