Nationejobs.com
 

Management Corner

มุมสำหรับนักบริหาร ที่มองหาแนวทาง การบริหารงาน และการจัดองค์กร แนะแนวคิดด้านบริหารจัดการใหม่ๆ ที่กำลังได้รับ ความสนใจ จากนักบริหาร และในแวดวง การพัฒนาบุคลากร

 
 

วันที่: 2014-11-13 13:57:40

ท้องถิ่นต้องมาก่อน

ตัวอย่างของผลิตผลทางการเกษตรของญี่ปุ่นเป็นประเด็นที่ผมเขียนไว้ใน “ไอทีไร้พรมแดน” ฉบับที่แล้ว

ถึงความร่วมมือกันระหว่างเกษตรกรและสถาบันการศึกษา ภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลที่ตั้งใจให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมกับการพัฒนาประเทศแบบองค์รวม

ผลที่ได้ ไม่ใช่เพียงผลไม้รสชาติอร่อย น่ารับประทาน และราคาดี แต่ยังส่งผลให้รายได้ของเกษตรมีความมั่นคง มั่งคั่งในระยะยาว นอกจากนั้นยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์โอท็อปของเขาที่แปรรูปขนมขบเคี้ยวและอาหารเครื่องดื่มจากแต่ละหมู่บ้านจนกลายเป็นของฝากยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวซื้อกลับบ้านกันมากมาย

หันกลับมาดูที่บ้านเราก็ยังคงเห็นภาพของการพัฒนาที่ต่างคนต่างเดิน จะเห็นได้จากสถาบันการศึกษาใหญ่ๆ ที่เน้นผลิตบัณฑิตให้จบมาเพื่อมุ่งเข้ามาทำงานในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกรุงเทพฯ เป็นหลัก ผลที่ได้คือคุณภาพชีวิตที่ตกต่ำเพราะต้องห่างบ้านเกิดมาใช้ชีวิตในเมืองที่มีแต่มลภาวะ และค่าครองชีพสูงลิ่ว

บางหมู่บ้านจึงเหลือแต่เพียงเด็กกับผู้สูงอายุ เพราะคนหนุ่มสาวอพยพมาแสวงหาโอกาสในเมืองใหญ่กันหมดแล้ว ซึ่งน่าเสียดายว่าปัญญาชนเหล่านี้กลับขาดโอกาสที่จะได้ทำงานในบ้านเกิดเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของตัวเองโดยใช้ความรู้ที่ร่ำเรียนมา

เปรียบเทียบกับหมู่บ้านเล็กๆ ในญี่ปุ่นที่ปลูกองุ่นราคาแพงส่งไปขายได้ทั่วโลกเพราะเขาร่วมกับมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นวิจัยมาอย่างละเอียดรอบคอบว่าสภาพดินในหมู่บ้านนี้เหมาะกับพืชชนิดใด และพันธุ์ใดที่ให้รสชาติหวาน ผลใหญ่ ซึ่งขายได้ราคาสูง หลังจากนั้นจึงคัดเกรดเพื่อส่งออกในราคาแพงเพราะรู้ว่าเป็นที่ต้องการของตลาดแน่นอน

หากมหาวิทยาลัยในภูมิภาคมีพันธกิจที่เน้นป้อนบัณฑิตเข้าสู่เมืองหลวง ผมเชื่อว่างานวิจัยและพัฒนาต่างๆ ก็คงเน้นการทำเพื่อศูนย์กลางประเทศเป็นหลัก ถึงจะมีเงินอัดฉีดเพื่อการวิจัยมากมาย แต่เรื่องที่ศึกษาค้นคว้าก็คงเน้นเฉพาะเรื่องวิชาการทั่วไป หรือหัวข้อที่สนใจภายในสถาบันเพื่อหวังผลในตำแหน่งทางวิชาการของผู้วิจัย ไม่ได้ตั้งเป้าที่จะพัฒนาท้องถิ่นของตัวเองอย่างที่ควรจะเป็น

ผมรู้สึกเสียดายมันสมองและความทุ่มเทของนิสิตนักศึกษาที่มีเกินร้อย แต่อาจไม่มีเวทีให้ได้คิดหรือแสดงออกถึงความรู้ความสามารถผ่านงานวิจัยและพัฒนาร่วมกับสถาบันการศึกษาของตัวเอง เพราะหลายๆ แห่งตั้งธงเอาไว้แล้วว่าจะเดินตามแนววิชาการแบบเดิมๆ เท่านั้น

จึงไม่น่าแปลกใจอะไรที่ผลผลิตของเกษตกรในบ้านเราแทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา ผมอาจทึ่งที่เห็นองุ่นนำเข้าจากญี่ปุ่นที่ตั้งราคาขายในห้างหรูได้ถึงพวงละเป็นพันบาท แต่ขณะเดียวกันก็เศร้าใจที่เห็นองุ่นบ้านเราขายเป็นกิโลในราคาที่แทบไม่ต่างจากอดีตเลย

เงินอุดหนุนเกษตรกรชาวนาไร่ละ 1,000 บาท อาจกระตุ้นเศรษฐกิจได้ระดับหนึ่งเมื่อเกิดการหมุนเวียนภายในระบบ แต่มันแทบจะไม่มีค่าอะไรในอนาคตเพราะไม่ก่อให้เกิดการเรียนรู้หรือการพัฒนาที่เขาจะเอาไปสร้างประโยชน์ใดๆ เพื่อต่อยอดได้

เช่นเดียวกับช่องว่างทางการเงินที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจของไทยอยู่ในเวลานี้ ระหว่างผู้ที่มีเงินออมและต้องเพิ่มพูนรายได้ด้วยกลไกเงินฝากในระบบ กับผู้ที่ต้องการสินเชื่อแต่ไม่มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนจึงต้องหาทางกู้นอกระบบที่เป็นข่าวคราวให้เราได้เห็นอยู่เป็นประจำ

ช่องว่างที่เกิดขึ้นนี้ถูกถ่างออกมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะทุกวันนี้หากใครคิดจะออมเงินโดยอาศัยดอกเบี้ยเงินฝากแต่เพียงอย่างเดียวก็จะได้ผลตอบแทนเพียง 2%-3% ต่อปีเท่านั้น ซึ่งถือเป็นผลตอบแทนที่ต่ำมากโดยเฉพาะกับกลุ่มผู้อาวุโสที่เกษียณอายุการทำงานมาแล้วและไม่มีรายได้อื่นๆ มาเสริม

อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมากนี้สวนทางกับความต้องการใช้เงินของคนบางกลุ่มที่ขาดโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน เช่นเจ้าของธุรกิจ เอสเอ็มอีที่เพิ่งก่อร่างสร้างตัวจึงไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันกับสถาบันการเงิน หรือแม้แต่ชาวไร่ชาวนา ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนก็หาแหล่งเงินกู้ได้ไม่ง่ายนัก

ทางออกที่ง่ายที่สุดก็คือเงินกู้นอกระบบที่อัตราดอกเบี้ยสูงกว่า 20% และผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นอาจคิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราดังกล่าวแต่คิดเป็นต่อเดือนจึงทำให้เกิดดอกเบี้ยทบต้นได้ในเวลาอันรวดเร็ว ช่องว่างของดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นนี้จึงกลายเป็นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับคนบางกลุ่มเท่านั้น

การคิดถึงปัญหาทั้งหมดนี้จึงไม่ใช่การมองที่สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา เจ้าของธุรกิจเอสเอ็มอี ฯลฯ แต่เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ต้องบูรณาการส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันทั้งหมด

รัฐบาลที่บริหารประเทศมาจะครบครึ่งปีแล้วคงไม่ต้องเสียเวลาคิดค้นกลไกใหม่ๆ เข้ามาแก้ไขปัญหาต่างๆ เพราะผมเชื่อว่ากลไกปัจจุบันที่มี เช่นกองทุนวิจัย กองทุนหมู่บ้าน กองทุนสตรี พัฒนา โอท็อป ฯลฯ มีมากเพียงพอแล้ว

ประเด็นจึงอยู่ที่การบริหารจัดการให้ทุกกลไกนั้นทำงานสอดคล้องกันโดยมีเป้าหมายหลักร่วมกันคือสร้างความเข้มแข็งในท้องถิ่น ซึ่งอาจไม่ได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทันตาแต่ผมเชื่อว่าจะเป็นการสร้างความมั่นคงให้ประเทศได้ในระยะยาว

เมื่อท้องถิ่นของเรามีความพร้อม โอกาสปรับตัวเพื่อรับกับประชาคมอาเซียนก็ไม่ใช่เรื่องยาก โอกาสที่เราจะพัฒนาเพื่อรองรับตลาดที่เปิดกว้างมากขึ้นก็จะช่วยให้เราเข้มแข็งยิ่งขึ้นต่อไป

 

Tags : แจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ