Nationejobs.com
 

Moeny @ Work

“งาน” มีความสำคัญกับทุกคน แต่คุณรู้หรือไม่ว่า “การเงิน” ก็มีความสำคัญ ต่อการใช้ชีวิต ไม่น้อยไปกว่ากัน ลำพังการทำงานหาเงิน ไม่ได้ช่วยให้ คุณมั่งคั่งขึ้นมาได้ หากขาดหลักการใช้เงิน และบริหารเงิน ด้วยความรอบคอบ และระมัดระวัง

 
 

วันที่: 2015-01-21 11:10:50

เศรษฐีโคราชตื่นตัวรับอัตราใหม่ภาษีมรดก

เศรษฐีโคราชตื่นจัดเก็บภาษีมรดก แห่โอนที่ดินพุ่ง ตระกูล"เชิดชัย" ของเจ๊เกียว "สงวนวงศ์"ยังนิ่ง รอดูท่าที สนช.

หลังจากรัฐบาลชุดนี้มีนโยบายผลักดันร่าง พ.ร.บ.ภาษีมรดกบังคับใช้เป็นรูปธรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยจะจัดเก็บภาษีมรดกจำนวน 10% จากส่วนเกิน 50 ล้านบาท จากเดิมที่ใช้กฏหมายโรงเรียนและบำรุงท้องที่ ซึ่งได้จัดเก็บภาษีเฉพาะที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แต่ยกเว้นให้กับผู้ครอบครองที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ซึ่งก็เป็นช่องโหว่ของกฎหมาย โดยเฉพาะคนที่ถือครองที่ดินเป็นจำนวนมากแล้วไม่ต้องเสียภาษี

ขณะนี้ร่าง พ.ร.บ.ภาษีมรดกดังกล่าว กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ก็ส่งผลให้ชาวจังหวัดนครราชสีมา รู้สึกตื่นตัวกับกระแสข่าวดังกล่าว และมีตระกูลใหญ่ๆ เริ่มทำการถ่ายโอนมรดกให้กับทายาทหลายรายแล้ว

ทั้งนี้นายมนต์ศักดิ์ จงรักษ์ เจ้าพนักงานสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จากกระแสข่าวดังกล่าวทำให้มีประชาชนเข้ามาสอบถามข้อมูลที่สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาอย่างต่อเนื่อง และมีผู้ที่ทำการโอนที่ดินมรดกให้กับทายาทเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเท่านั้น โดยเฉพาะมีตระกูลเก่าแก่รายหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจปั้มน้ำมันรายใหญ่ของจังหวัดนครราชสีมา เพิ่งมาโอนที่ดินจำนวน 7 แปลง มูลค่ากว่า 220 ล้านบาท ให้กับทายาทเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา

ส่วนตระกูลใหญ่รายอื่นๆ เช่น ตระกูลสงวนวงศ์ เจ้าพ่อโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมันรายใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมา และตระกูลเชิดชัย ของนางสุจินดา เชิดชัย หรือเจ๊เกียว เจ้าแม่อู่ต่อรถบัสรายใหญ่ของไทย ที่มีมรดกเฉพาะที่ดินตระกูลละไม่ต่ำกว่า 4,000 ล้านบาท ขณะนี้ยังไม่มีการถ่ายโอนมรดกให้ทายาทแต่อย่างใด และยังไม่รวมถึงนักธุรกิจโรงแรมรายใหญ่ๆ อีกหลายรายที่ยังรอดูท่าทีอยู่

ทั้งนี้จากการเปรียบเทียบการโอนที่ดินช่วงเดือนตุลาคมปี 2556 กับ 2557 พบว่ามีอัตราเพิ่มขึ้นกว่า 6 เท่าตัว โดยเดือนตุลาคม 2557 มีการโอนที่ดินจำนวน 871 ราย มากกว่าเดือนเดียวกันปี 2556 ที่มีการโอนที่ดินเพียง 129 ราย ซึ่งในช่วงเดือนตุลาคม 2557 มีการโอนที่ดินมรดก จำนวน 117 ราย และเดือนพฤศจิกายน 2557 มีการโอนที่ดินมรดก จำนวน 99 ราย ขณะที่การจัดเก็บรายได้ของปีงบประมาณ 2557 รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 2,000 ล้านบาทเฉพาะ อ.เมืองนครราชสีมา มากที่สุดถึง 900 ล้านบาท ส่วนปีงบประมาณ 2558 เฉพาะเดือนพฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา มีการจัดเก็บรายได้ทั้งจังหวัดกว่า 300 ล้านบาท เฉพาะเขต อ.เมืองนครราชสีมา จำนวน 147 ล้านบาท

Tags : ร่างพ.ร.บ.ภาษีมรดก • ที่ดิน • นครราชสีมา • สนช. • เศรษฐี • โคราช