Nationejobs.com
 

News & Events

วันที่
News & Events
30 Nov 2009“เปิดโลกการอ่านด้วยวรรณกรรมระดับโลก”
27 Nov 2009มอบทุนการศึกษา “การแข่งขันฟุตบอลหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ฯ”
27 Nov 2009กิจกรรมเสวนากึ่งปฏิบัติการ “ลูกเก่งภาษาอังกฤษด้วยเทคนิคง่ายๆ”
22 Oct 2009แจกฟรี “คู่มือสุขภาพคนไทยในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ”
21 Oct 2009“นักขายสายพันธุ์ใหม่: บริการด้วยใจ ขายด้วยกึ๋น”
20 Oct 2009บริจาคสมทบทุนสร้าง พระนิรันตราย (จำลอง) สองกษัตริย์
16 Oct 2009MyFuture - Career Guidance Workshop เส้นทางสู่อาชีพแห่งอนาคต
16 Oct 2009เปิดตัวหนังสือ “ลุกขึ้นสู้ด้วยธรรมะ ปฏิบัติได้ (ก็) หายป่วย (ใจ)” และ “มหากาพย์ภูผามหานที”
14 Oct 2009ทอดผ้าป่าหนังสือ
14 Oct 2009งานเปิดตัวหนังสือ Zoya ระบำชีวิต
12 Oct 2009กิจกรรมแข่งขัน “บิดเล่นๆ เป็นรูบิค”
08 Oct 2009รับรางวัลทรัพย์สินทางปัญญาของโลก
07 Oct 2009กิจกรรม “ชมรมคนรู้ใจ” และ “เรือนธรรม”
06 Oct 2009Facebook สื่อสร้างสรรค์ ของคนทันสมัย
02 Oct 2009มหกรรมนาฬิกาที่หรูหรา อลังการ ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ