Nationejobs.com
 

News & Events

วันที่
News & Events
22 Jan 2008UTCC JOB FAIR 2008
22 Jan 2008หยดหนึ่งเพื่อชีวิต...ร้อยดวงใจ
22 Jan 2008แนะนำหลักสูตรปริญญาโท ด้านวิศวกรรมศาสตร์
21 Dec 2007พิธีแต่งงานบนหลังช้าง
26 Nov 2007ขึ้นบอลลูน ชมทุ่งบัวตอง มุมมองใหม่ ครั้งแรกในประเทศไทย
23 Nov 2007บรรยายพิเศษ การรักษามะเร็งกระดูกกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
21 Nov 2007คืนพระจันทร์วันเพ็ญ
21 Nov 2007เพราะหนังสือ...คือ...ชีวิต Magazine & Book Fair 2007
16 Nov 2007หลักสูตร “สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน” สำหรับบุคลทั่วไป
16 Nov 2007โครงการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับเด็ก (YCT)
15 Nov 2007งานแสดงสินค้า
15 Oct 2007สัมมนา/เสวนา/เบ็ดเตล็ด “I’m turning 6”
26 Sep 2007แคมป์ “ภาษาและวัฒนธรรม สำหรับเด็กวัย 8-12 ปี”
25 Sep 2007ชมภาพยนตร์สามมิติ กับนิตยสารโก จีเนียส
24 Sep 2007ถอดรหัสแนวโน้มแฟชั่นสีและผ้า Spring 2008