Nationejobs.com
 

News & Events

วันที่
News & Events
16 Nov 2007หลักสูตร “สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน” สำหรับบุคลทั่วไป
16 Nov 2007โครงการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับเด็ก (YCT)
15 Nov 2007งานแสดงสินค้า
15 Oct 2007สัมมนา/เสวนา/เบ็ดเตล็ด “I’m turning 6”
26 Sep 2007แคมป์ “ภาษาและวัฒนธรรม สำหรับเด็กวัย 8-12 ปี”
25 Sep 2007ชมภาพยนตร์สามมิติ กับนิตยสารโก จีเนียส
24 Sep 2007ถอดรหัสแนวโน้มแฟชั่นสีและผ้า Spring 2008
24 Sep 2007เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับมะเร็งต่อมลูกหมาก
21 Sep 2007ดิสนีย์ ไลฟ์! มิกกี้ เมจิก โชว์
20 Sep 2007ตะลุยวิทยาศาสตร์แดนเกาหลี
19 Sep 2007ถ่ายภาพอย่างไรให้เป็นข่าว
18 Sep 2007เตรียมพร้อมก่อนสอบ TOEIC/TOEFL
04 Sep 2007Ayutthaya Dog Show ครั้งที่ 7
03 Sep 2007มินิคอนเสิร์ต MUSIC CHIC SHOWZ
31 Aug 2007Go Genius Science Tour in Paris