Nationejobs.com
 

News & Events

วันที่
News & Events
26 Nov 2007ขึ้นบอลลูน ชมทุ่งบัวตอง มุมมองใหม่ ครั้งแรกในประเทศไทย
23 Nov 2007บรรยายพิเศษ การรักษามะเร็งกระดูกกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
21 Nov 2007คืนพระจันทร์วันเพ็ญ
21 Nov 2007เพราะหนังสือ...คือ...ชีวิต Magazine & Book Fair 2007
16 Nov 2007หลักสูตร “สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน” สำหรับบุคลทั่วไป
16 Nov 2007โครงการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับเด็ก (YCT)
15 Nov 2007งานแสดงสินค้า
15 Oct 2007สัมมนา/เสวนา/เบ็ดเตล็ด “I’m turning 6”
26 Sep 2007แคมป์ “ภาษาและวัฒนธรรม สำหรับเด็กวัย 8-12 ปี”
25 Sep 2007ชมภาพยนตร์สามมิติ กับนิตยสารโก จีเนียส
24 Sep 2007ถอดรหัสแนวโน้มแฟชั่นสีและผ้า Spring 2008
24 Sep 2007เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับมะเร็งต่อมลูกหมาก
21 Sep 2007ดิสนีย์ ไลฟ์! มิกกี้ เมจิก โชว์
20 Sep 2007ตะลุยวิทยาศาสตร์แดนเกาหลี
19 Sep 2007ถ่ายภาพอย่างไรให้เป็นข่าว