Nationejobs.com
 

News & Events

 
 

วันที่: 2010-08-02

แถลงข่าวการตรวจคัดกรอง “มะเร็งปากมดลูก”
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมมือกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และ โรงแรมดุสิตธานี จัดแถลงข่าวการตรวจคัดกรอง “มะเร็งปากมดลูก”

ในหัวข้อ หลักประกันสุขภาพผู้หญิง เปิดเรื่องจริง “มะเร็งปากมดลูก” เพื่อทำการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก แก่บุคลากรหญิงของโรงแรมดุสิตธานี ซึ่งถือสิทธิ์ผู้ประกันตน ในวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2553 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี