Nationejobs.com
 

News & Events

 
 

วันที่: 2011-06-03

เก่าไปใหม่มา
รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี (ที่ 3 จากขวา) อดีตคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่งมอบตำแหน่งประธานชมรมวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัวให้กับประธานคนใหม่ ดร.ธีรารัตน์ พันทวี (ที่ 3 จากกซ้าย)

โดยมี ดร.ณัฐวัฒน์ อริย์ธัชโภคิน(ที่ 2 จากซ้าย) เป็นอุปนายก และนายณฐนน เซสพีเดส(หรือทูล หิรัญทรัพย์ ซ้ายสุด)เป็นที่ปรึกษาชมรม เพื่อร่วมกันจัดอบรมและพัฒนานักจัดรายการวิทยุสำหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัวให้มีคุณภาพทางวิชาชีพ ณ อาคารศศภัตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเร็วๆ นี้