Nationejobs.com
 

News & Events

 
 

วันที่: 2017-12-06

นิวเจนแอร์เวยส์ เปิดเส้นทางการเดินทางเชื่อมโยงภูมิภาคใต้ อีสาน เหนือ
✏เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์โคราช-เชียงใหม่ /โคราช-ภูเก็ต และงาน "เที่ยวโคราช เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน" ณ ท่าอากาศยานนครราชสีมา อ.เฉลิมพระเกียรติโดย นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน ร่วมด้วย นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประธานหอการค้า จังหวัดนครราชสีมา และ ประธานเจ้าหน้าที่ บริษัท นิวเจนแอร์เวยส์

✏เมื่อวันก่อน. สายการบินน้องใหม่ นิวเจนแอร์เวยส์ เปิดเส้นทางการเดินทางเชื่อมโยงภูมิภาคใต้ อีสาน เหนือ เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทาง และ หวัง เป็น Hub จุดเชื่อมโยงของการเดินทาง ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ในอนาคต.

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ททท.นครราชสีมา :044213030

สานการบิน นิวเจน แอร์เวยส์ :02 8388338 #เปิดสายการบินนครราชสีมา #เที่ยวนครราชสีมา #ททท.