Nationejobs.com
 

News & Events

 
 

วันที่: 2017-12-07

งานภูมิบุรี ศรีระยอง ครั้งที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๘-๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ถนนยมจินดา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
✏จังหวัดระยอง ร่วมกับเทศบาลนครระยอง คณะอนุรักษ์-ฟื้นฟูเมืองเก่าระยอง พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมกันจัด “งานภูมิบุรี ศรีระยอง” ครั้งที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๘-๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ถนนยมจินดา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

✏งานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรมด้านต่างๆ ฟื้นฟูและรำลึกถึงถนนยมจินดา และเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของศิลปะและวัฒนธรรมในอดีต ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระยองให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิเช่น ชมนิทรรศการบ้านเจ้าเมือง ชมการแสดงดนตรีไทยประยุกต์ วงลำเจียก ชมการแสดงโขน การขับเสภา เพลิดเพลินเพลงย้อนยุคกับชมราคนรักษ์เพลงเก่าระยอง การแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง การแสดงดนตรีประยุกต์ แข่งขันพูดจาภาษาถิ่นระยองอิ่มอร่อยกับอาหารถิ่นระยอง และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายภายในงาน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลนครระยอง ร่วมกับคณะอนุรักษ์-ฟื้นฟูเมืองเก่าระยอง

☎โทร. ๐-๓๘๖๒-๐๑๑๑ ต่อ ๗๒๒ หรือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานระยอง ☎โทร. ๐-๓๕๖๕-๕๔๒๐