Nationejobs.com
 

News & Events

 
 

วันที่: 2017-12-27

บ้านแหลมโฮมสเตย์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
โปรแกรมท่องเที่ยว (Local A like) ของ บ้านแหลมโฮมสเตย์ จ.นครศรีธรรมราช บ้านแหลมโฮมสเตย์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 2 วัน 1 คืน

✏เกี่ยวกับทริป บ้านแหลมโฮมสเตย์ ตั้งอยู่ในชุมชนบ้านหน้าทับ ใกล้กับอ่าวท่าศาลา หรือที่ชาวบ้านเรียกติดปากว่า อ่าวทองคำ สาเหตุที่ได้ชื่อว่าอ่าวทองคำ เพราะอ่าวแห่งนี้เป็นพื้นที่รองรับลำคลองกว่า 10 สาย แร่ธาตุต่างๆ จะไหลลงมาสะสม ทำให้บริเวณนี้อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ นับเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนในชุมชน คนในชุมชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม และประกอบอาชีพประมงพื้นบ้ำน ทั้งนี้หากนักท่องเที่ยวมาเยือนบ้านแหลมโฮมสเตย์ จะได้ร่วมกิจกรรมหลากหลาย ได้แก่ กิจกรรมชิมกาแฟแลวัน หรือการล่องเรือในอ่าวทองคำ จิบกาแฟหอมๆ พร้อมชมแสงแรกของพระอาทิตยขึ้นยามเช้า กิจกรรมปลูกป่าโกงกาง และไฮไลท์เด็ดคือ กิจกรรมสปาโคลน ที่จะให้นักท่องเที่ยวลงไปสัมผัสโคลนที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุในท้องทะเล

Note

✏ เนื่องจากบ้านแหลมเป็นชุมชนมุสลิม นักท่องเที่ยว ควรปฏิบัติตามกฎของชุมชน

✏ หากมีอาการแพ้อาหาร รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า

✏ ในกรณีต้องการเพิ่มรถรับ-ส่งสู่ชุมชน กรุณาสอบถามเพิ่มเติม

✏ กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้ร่วมทริป สถานการณ์ และสภาพอากาศ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

✏ ติดต่อสอบถาม ททท.สำนักงาน นครศรีธรรมราช 075346515-6 หรือ

คุณวรรณพร เรืองดิลกรัตน์ (ก้อย) เบอร์โทรศัพท์: (+66) 81-139-5593