Nationejobs.com
 

News & Events

 
 

วันที่: 2018-01-08

เทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2561 ณ สวนลุมพินี กทม
เชิญชวนเที่ยวงาน เทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2561 ตั้งแต่วันที่ 17-21 มกราคม 2561 เวลา 12.00-22.00น ณ สวนลุมพินี กทม

✏เตรียมพบงานวัตศิลป์ของคนรุ่นใหม่ที่ผสมผสานภูมิปัญญาภาคเหนือกับความคิดสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดเป็นผลงานที่สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าชุมชนของภาคเหนือ พบกับพวกเขาและคู่มือที่จะ เป็นการจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ที่มีใจรักงานศิลป์ เป็นเวทีสำคัญสำหรับผู้ประกอบการในธุรกิจบริการและท่องเที่ยวของภาคเหนือ (Travel Tech & Start up Business in Services) ได้มีโอกาสเชื่อมโยงทางการตลาด ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไอเดียซึ่งกันและกัน เกิดเป็น “ชุมชนแห่งแรงบันดาลใจ” ที่เข้มแข็งและสามารถแข่งขันในตลาดได้ (Local Strong) ตลอดจนเป็นแรงบันดาลใจ ให้นักท่องเที่ยวอยากออกไปสัมผัส ลงมือทำด้วยตัวเอง มีประสบการณ์ร่วมกับคนในชุมชน เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืนและมีความสุขอย่างพอเพียง

ที่นี่ที่เดียว “หมู่บ้านภาคเหนือ งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย” มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจด้วยกันนะคะ “แอ๋วเหนือครั้งใหม่....ไม่เหมือนเดิม”

✏ Thailandseen