Nationejobs.com
 

News & Events

 
 

วันที่: 2018-02-21

ฮักฮอม ทำนองแพร่
ททท.สำนักงานแพร่ เชิญร่วมชมการแสดงดนตรีและแสงสีเสียง “ฮักฮอม ทำนองแพร่” ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

นางสาวเอิบลาภ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ กล่าวว่า กลุ่มเครือข่ายลูกหลานเมืองแพร่ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนที่สนับสนุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่ดำเนินการจัดโครงการ “การอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านเครื่องดนตรีพื้นบ้านล้านนาและการขับร้องเพลงโชค์ซองคำเมืองที่สามารถบรรเลงร่วมกับดนตรีสากล” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านเครื่องดนตรีพื้นบ้านล้านนา ที่สามารถบรรเลงร่วมกับดนตรีสากลและเพื่อส่งเสริมให้มีการอบรมให้ความรู้เรื่องการขับร้องเพลงโฟล์คซองคำเมือง ซึ่งทางโครงการ ดำเนินการจัดการแสดง แสง สี เสียง “ฮักฮอม ทำนองแพร่” ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.30 น. ณ คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ การแสดงประกอบด้วย การฟ้อนประกอบเพลงสวัสดีเวียงโกศัย การตีกลองอืด การตีกลองปูจา และการแสดงดนตรีพื้นเมืองล้านนา การขับร้องเพลงโฟล์คซองคำเมือง การแสดงวงดนตรีของเยาวชนที่ผ่านการอบรมร่วมแสดงกว่า 80 คน

✏ ผู้ที่สนใจสามารถจองที่นั่งได้ ฟรี และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นายปิยะศักดิ์ ปิ่นทอง โทรศัพท์ 082 -0357162, 064 -3424646 Face book : กาสะลอง โฟลค์ซองล้านนา จังหวัดแพร่

ททท.สำนักงานแพร่ เชิญร่วมชมการแสดงดนตรีและแสงสีเสียง “ฮักฮอม ทำนองแพร่”ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และยังสามารถชมการแข่งขันแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติมหาเวสสันดรชาดกและการแข่งขันตีกลองปูจา ณ โถงศาลา 1 ในงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง หรือ ☎ สอบถามข้อมูลการเดินทางและการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่และน่าน ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ 0 5452 1127