Nationejobs.com
 

News & Events

 
 

วันที่: 2018-03-09

SONGKHLA OLDTOWN
สงขลาย่านเมืองเก่า สู่เมืองมรดกโลก ในวันนี้เมืองสงขลา ที่เงียบสงบ และมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ผสมผสาน มุสลิม-จีน- ไทย มีประวัติการสร้างเมืองยาวนาน ด้วยความเป็นเมืองท่าทางการค้า ในสมัยก่อน จึงทำให้บ้านเรือน อาคาร ต่างๆมีความหลากหลายมาจบจนปัจจุบัน

♥ ในวันนี้ย่านเมืองเกาสงขลา เป็นจุดท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้ความนิยม และควรมาสัมผัสอย่างยิ่ง ด้วยการเดินชมเมืองเก่า Street Art ที่โดดเด่น หลายจุด และ อาหารเมนูเด็ดๆต้องมาชิม อีกทั้งทุกวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน จะมีการเปิดถนนคนเดิน ♥ ตลาด2เล เก๋าเท่ ลิมเลสาบ ♥ ไว้ให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสกันได้

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความภาคภูมิใจ ที่สงขลา จะก้าวไปสู่เมืองมรดกโลก ในเร็ววันนี้.

☎ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ททท.สำนักงานหาดใหญ่ โทร. 074243747