Nationejobs.com
 

News & Events

 
 

วันที่: 2018-04-02

ตลาดประชารัฐต้องชม
นายไพฑูรย์ รักประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดตลาดประชารัฐต้องชม

ถนนคนเดินริมโขงสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่2 สำหรับการจัดกิจกรรมตลาดประชารัฐต้องชม กำหนดจัด2ครั้ง ในวันศุกร์-เสาร์ ที่ 30-31มีค.61 และ วันที่ 20-21เมย.61. มีสินค้าหลากหลาย อาทิ อาหาร เสื้อผ้า ผักสดปลอดสารพิษ สินค้าเกษตร เชิญชวนทุกท่านมาเดินตลาดประชารัฐต้องชม แห่งที่ 2 ของจังหวัดมุกดาหาร บรรยากาศ ในวันนี้ ข้าราชการและหน่วยงานต่างๆร่วมแต่งกายชุดไทย มาเดินในตลาด สร้างสีสัน สนุกสนานภายในตลาดเป็นไปอย่างคึกคัก.