Nationejobs.com
 

News & Events

 
 

วันที่: 2018-04-05

เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์
เชิญชาวไทยร่วมงาน “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์: Amazing Songkran 2018”

บ่ายวานนี้ ณ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธัชชัย ศรีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี และ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. ร่วมกันแถลงข่าวเทศกาล “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ : Amazing Songkran 2018” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์อันเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าให้คงอยู่ต่อไป

นายยุทธศักดิ์ สุภสร กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์นี้ ททท. ได้ส่งเสริมการจัดงานในพื้นที่ต่างๆ กระจายไปทั่วประเทศ อีกทั้งยังรณรงค์ให้คนไทยได้เห็นความสำคัญและตระหนักถึงการได้ใช้เวลากับครอบครัว พร้อมทั้งสร้างกระแสการแต่งกายด้วยชุดไทยเข้าร่วมกิจกรรมทางประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในแนวคิด “กลับบ้าน แต่งไทยไปเล่นสงกรานต์” พร้อมด้วยการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ขึ้นในจังหวัดเมืองรอง 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดจันทบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราช และ จังหวัดสิงห์บุรี

ซึ่งนอกจากเมืองรองทั้ง 5 เมืองแล้ว ททท.ได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมสงกรานต์วิถีไทยในกรุงเทพมหานครและ 12 พื้นที่ทั่วประเทศ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง จังหวัดสุโขทัย จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครพนม จังหวัดหนองคาย จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดชลบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสงขลา (หาดใหญ่) และจังหวัดภูเก็ต

สอบถามเพิ่มเติม 1672

กลับบ้านแต่งไทยไปเล่นสงกรานต์

#สงกรานต์