Nationejobs.com
 

News & Events

 
 

วันที่: 2018-04-10

เที่ยวมุกดาหาร Ep2
วัดพระศรีมหาโพธิ์ เป็นวัดเก่าแก่และเป็นที่ตั้งดั้งเดิมของที่ว่าการอำเภอหว้านใหญ่ สร้างโดยช่างชาวเวียดนามสถาปัตยกรรมเป็นแบบฝรั่งเศส ภายในมี(สิม)โบสถ์ ขนาดเล็กเก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2459 เป็น (สิม)ที่มีผนัง3 ด้าน พร้อมด้วยภาพจิตกรรมฝาผนังสมัยโบราณที่สวยงาม และในภาพเป็นเหตุการณ์ที่สมเด็จพระยาดำรงราชานุภาพประทับนั่งอยู่บนเกวียนสมัยครั้งเสด็จตรวจหัวเมืองในมณฑลอีสาน

เมื่อเข้ามาภายในวัดรู้สึกร่มเย็น และเมื่อเห็นตัวอาคารเก่าแก่ สร้างแบบสวยงามและสมบูรณ์มาก เราได้เข้าไปกราบไหว้พระใน(สิม)โบสถ์ และชมความงดงามภายในที่สวย ล้ำค่ามากชิ้นหนึ่งใน(สิม)ที่มีขนาดเล็ก แต่เก็บเรื่องราวประวัติศาสตร์ไว้เล่าให้ลูกหลานและคนรุ่นต่อๆมาได้เป็นอย่างดีมาแล้วประทับใจยิ่งนัก.

☎ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม โทร:042 513490-1

#เที่ยวมุกดาหาร

#วัดพระศรีมหาโพธิ์

#เที่ยวเมืองรอง

#บัญชาพาเที่ยว