Nationejobs.com
 

News & Events

 
 

วันที่: 2018-04-30

นายธนพล ชีวรัตนพร (คุณแตงโม)ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวคนใหม่
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา มีการประชุม เลือกตั้งนายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) ที่ห้องดุสิตฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

นายธนพล ชีวรัตนพร (คุณแตงโม)ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวคนใหม่ แทน (นาย ศุภฤกษ์ ศูรางกูร ที่ครบวาระ 2 สมัย)