Nationejobs.com
 

News & Events

 
 

วันที่: 2018-05-02

เชียงราย แต้ แต้ ปี 2561
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ผนึกกำลังกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงราย เปิดตัวโครงการ “เชียงราย แต้ แต้ ปี 2561” เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ สร้างและตอกย้ำการรับรู้ภาพลักษณ์จังหวัดเชียงราย ให้เป็นจุดหมายปลายทางทางการท่องเที่ยวที่เป็นต้นแบบเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ตลอดจนการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น การเป็นเจ้าบ้านที่ดี

โดย นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานการแถลงข่าว พร้อมด้วย นางสาวสมฤดี จิตรจง ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, นางสาวกรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานเชียงราย, นายกิตติ ทิศสกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย และนางสาวจินนาลักษณ์ ชุ่มมงคล ผู้แทนชุมชนท่องเที่ยวบ้านปางห้า อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นเกียรติร่วมงานแถลงข่าว

ติดตามรายละเอียดและกิจกรรมต่างๆเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย, Facebook Fanpage : Gonorththailand และ Line@chiangrai2018

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท สานฟ้า จำกัด (คุณรภัสสา) 091-776-4666, 090-973-3345

E-mail: sanfahcompany.pr@gmail.com