Nationejobs.com
 

News & Events

 
 

วันที่: 2018-07-22

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านภู
“ชาวบ้านภูสามัคคี สืบวิถีแบบพอเพียงสร้างชื่อเสียงศูนย์เรียนรู้ ฟื้นฟูวัฒนธรรมผู้ไทรักษ์ใส่ใจในพิพิธภัณฑ์ ภูสวรรค์ถิ่นรื่นรมเพลินเที่ยวชม หมู่บ้านโฮมสเตย์”

ชุมชนบ้านภู ตั้งอยู่ที่หมู่ ๑ บ้านภู ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เป็นชุมชนที่มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ อันโดดเด่นและมีความแตกต่างจากชุมชนอื่นในเรื่อง การแต่งกาย (ผู้หญิงนุ่งซิ่นทิว/ผู้ชายนุ่งโสร่ง) ภาษาผู้ไทย การกินอาหารพื้นบ้าน มีศิลปะการแสดงที่คงอนุรักษ์ไว้ เช่น รำผู้ไทยฟ้อนกลองตุ้ม อาหารถิ่นชาวผู้ไท “แกงกะบั้ง” ที่มีให้ทานที่นี่เท่านั้น พร้อมด้วยการต้อนรับบายศรีสู่ขวัญแบบดั่งเดิม

ชาวบ้านภู มีการทอผ้าที่เป็น อัตลักษณ์ของจังหวัดมุกดาหาร เรียกว่า ผ้าลายแก้วมุกดา และมีการทำการเกษตรแบบแบบชุมชนเกษตรอินทรีย์ (ข้าวไรซ์เบอรี่) นอกจากนี้ ชาวบ้านภูยังมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน

ชาวบ้านได้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยปราชญ์ชาวบ้านแลผุ้นำชุมชนจะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญให้กับลูกหลานในหมู่บ้าน ได้แก่ อัตลักษณ์วิถีชีวิตผู้ไท ซึ่งมีหลักยึดมั่นในความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี และใฝ่ศึกษา การแต่งกายแบบผู้ไท การขับรองเพลงสอนธรรมะ เพลงกล่อมเด็ก การเล่นคนตรีพื้นบ้าน เช่น โปงลาง การทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ

การมาท่องเที่ยวที่นี่ สามารถพักค้าง ที่หมู่บ้าน และทำกิจกรรม ชมการแสดง ของชาวบ้านภู และการต้อนรับแบบเป็นกันเองอบอุ่น มาเที่ยวแล้วสนุกสนาน ปลอดภัยเสมือนมาเที่ยวบ้านญาติ เพราะชาวบ้านภูนั้นดูแลนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี ทุกวันนี้นักท่องเที่ยวต่างหลั่งไหล มาเที่ยว มาพักที่บ้านภูโฮมสเตย์ ปีหนึ่งกว่า หมื่นกว่าคน มาเรียนรู้วิถีผู้ไท มาสัมผัสการทำผ้าหมักโคลน มาชมการแสดงผู้ไท มาทานอาหารผู้ไท ที่ชุมชน บ้านภูโฮมสเตย์

สินค้าชุมชนบ้านภูที่โด่งดัง ได้แก่ ข้าวกล้อง ข้าวฮาง ผ้าหมักโคลน สบู่บ้านภูทำจากฟักข้าว โลชั่นฟักข้าว และสินค้าอื่นๆมากมาย

เชิญชวนนักท่องเที่ยวที่ยังไม่เคยมาลองมาสัมผัสชมวิถีชีวิต ของชาวบ้านภู ลองมาพักสักหนึ่งคืนแล้วจะติดใจ

ติดต่อสอบถามหรือต้องการมาท่องเที่ยวชุมชน บ้านภูโฮมสเตย์

☎ สามารถติดต่อได้ที่ คุณถวัลย์ ผิวขำ ประธานโฮมสเตย์บ้านภู โทร:0872301599