Nationejobs.com
 

Tips & Tools

คำแนะสำหรับคนที่ต้องการหางานทำ เช่น การสัมภาษณ์ การกรอกใบสมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนเรซูเม่ สำนวนและอื่น โดยคุณธนพล จาดใจดี

 
 
เคล็ดลับการเตรียมตัวก่อนสัมภาษณ์งาน
หลังจากการสมัครงานและยื่นใบสมัครแล้ว โดยส่วนใหญ่บริษัทจะมีขั้นตอนในการพิจารณาผู้สมัครแตกต่างกัน ซึ่งโดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 1 – 2 สัปดาห์ หากผู้สมัครได้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จะได้รับการติดต่อด้วยการโทรแจ้งหรือผ่านอีเมล์ที่ได้ระบุไว้ในใบสมัคร เพื่อเชิญเข้ามาสอบสัมภาษณ์ โดยการเตรียมตัวก่อนไปสัมภาษณ์งานมีเคล็ดลับอย่างไร และจะทำอย่างไรเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ได้งานได้ไม่ยากอย่างที่คิด มาดูกันเลย

นอกจากนั้นในวันสัมภาษณ์งาน ผู้สมัครควรต้องมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของเอกสารต่างๆที่ระบุไว้ในใบสมัครทั้งเอกสารด้านประวัติส่วนตัวหรือประวัติการทำงาน (Resume), เอกสารด้านการศึกษา, เอกสารด้านการผ่านงานและการฝึกอบรมทั้งหมด พร้อมทั้งรูปถ่าย สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน เพื่อนำไปให้ผู้คัดเลือกประกอบการพิจารณาในวันสัมภาษณ์งานด้วย