Nationejobs.com
 

Tips & Tools

คำแนะสำหรับคนที่ต้องการหางานทำ เช่น การสัมภาษณ์ การกรอกใบสมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนเรซูเม่ สำนวนและอื่น โดยคุณธนพล จาดใจดี

 
 

วันที่: 2007-05-14

ประสบการณ์น้อย จบใหม่ ทำอย่างไรให้มีโอกาสได้งาน
โดยมากนักศึกษาจบใหม่มักประสบกับอุปสรรคที่พบอยู่บ่อย ๆ คือ นายจ้างต้องการผู้สมัครที่มีประสบการณ์มาก่อน มีวัยวุฒิในระดับที่สามารถรับผิดชอบสิ่งต่าง ๆ ได้ ดังนั้นนักศึกษาจบใหม่จึงไม่ค่อยได้รับการพิจารณารับเข้าทำงานเป็นลำดับแรก


ในทางกลับกัน สำหรับผู้สมัครที่เคยผ่านงานมาก่อนจะไม่ค่อยจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ และโดยมากก็จะประสบผลสำเร็จในการสอบสัมภาษณ์มากกว่าผู้ที่ขาดประสบการณ์ เมื่อเป็นเช่นนี้เราจะทำอย่างไร เมื่อต้องไปสอบแข่งขันกับผู้สมัครที่มีประสบการณ์มาก่อนเหล่านั้น และวิธีที่ดีที่สุดคือ ที่เราจะต้องแสดงให้ผู้สัมภาษณ์ เห็นว่าเราเป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้

1. เปิดกว้างสำหรับคำแนะนำ และสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ง่ายและรวดเร็ว

2. มีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้สำนักงานอื่นๆ

3. ไม่มีข้อผูกมัดอยู่กับครอบครัว จนเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน

4. พร้อมที่จะเดินทาง และมีความพร้อมที่จะทำงานอย่างเต็มความสามารถ

5. มีความกระตือรือร้น และมีพลังในการทำงานอยู่มาก

6. ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้ เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ แล้วบุคลิกภาพ และความเชื่อมั่นในตนเองเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้คุณได้รับ การพิจารณา ฝึกการพูดและการนำเสนอตัวเอง ทั้งในเรื่องผลการเรียน หรือกิจกรรมต่างที่คุณมีส่วนร่วม แสดงให้ผู้สัมภาษณ์งานเห็นว่าคุณเป็นบุคคลที่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี แม้ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์งานครั้งแรกของคุณก็ตาม

สิ่งสุดท้ายที่ไม่ควรลืมคือการมีเจตคติที่ดีต่องาน และบุคคลอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้คุณทำงานร่วมกับผู้อื่น และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ