Nationejobs.com
 

Tips & Tools

คำแนะสำหรับคนที่ต้องการหางานทำ เช่น การสัมภาษณ์ การกรอกใบสมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนเรซูเม่ สำนวนและอื่น โดยคุณธนพล จาดใจดี

 
 

วันที่: 1943-11-27

เทคนิคการเขียน Resume (3)
ต่อไปนี้คือคำแนะนำถึงการเขียน Resume ที่ดี ซึ่งจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการสมัครงานมากที่สุด

 • สั้นและรัดกุม

  นายจ้างก็มีงานหลายอย่างต้องทำเหมือนกัน ดังนั้นอย่าทำให้ "ว่าที่นายจ้าง" ของคุณต้องเสียเวลาอ่านรายละเอียดยาวๆ ที่ไม่จำเป็นเลย เพราะResume ยาวๆ ไม่ดึงดูดคนที่มีเวลาน้อย Resume ที่ดีควรมีความยาว หนึ่งหน้ากระดาษ ถ้าเป็นไปได้ และหากต้องการ เล่าประสบการณ์การทำงาน ที่เกี่ยวข้องกัน ก็ไม่ควรเกิน สองหน้ากระดาษ แต่ถึงจะยาวสองหน้า ก็จะไม่ได้เปรียบอะไร หากมีแต่ข้อมูล ที่ไม่เหมาะสม กับตำแหน่งที่กำลังสมัคร ดังนั้นจงใช้พื้นที่เท่าที่จำเป็นที่จะ "เปิดเผย" ผลงานของตนเอง

 • จงทำให้ถ้อยคำของคุณ "มีค่า"

  การใช้ภาษาของคุณนั้น มีความสำคัญมากที่สุด คุณจะต้อง "ขาย" ตัวเองให้แก่นายจ้างอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จงสื่อสาร ให้ตรงกับความต้องการ ของนายจ้างด้วย Resume ที่เขียนอย่าง "ชัดเจน" และ "มีพลัง"

  หลีกเลี่ยง ย่อหน้าใหญ่ๆ (ที่เกิน 6-7 บรรทัด) Resume นั้นมักจะถูกตรวจ โดยผู้จัดการฝ่ายว่าจ้าง ถ้าคุณให้ข้อมูล ที่เล็กๆ และแยกย่อย เป็นส่วนต่างๆ คุณก็จะมีโอกาสดีขึ้น ที่จะทำให้นายจ้าง อ่าน Resume ของคุณ

  ใช้คำกริยา ที่บอกถึงการปฏิบัติ เช่น "พัฒนา" , "จัดการ" และ "ออกแบบ" (ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือคำว่า "developed", "managed" และ "designed" ) เพื่อเน้นย้ำผลงานของคุณเอง หากเขียนเรซูเม่ เป็นภาษาอังกฤษ อย่าใช้ประโยค แสดงการกระทำ (declarative sentences) เช่น "I developed the..." หรือ "I assisted in..." ให้ตัด "I" ออกไป

  อย่าใช้โครงสร้างกรรมวาจา (passive constructions) เช่น "was responsible for managing" การใช้คำว่า "managed" ไม่เพียงแต่จะฟัง ดูหนักแน่นกว่า เท่านั้น แต่ยังให้ผลได้ดีกว่าด้วย

 • จงบอกประสบการณ์ของคุณให้ได้มากที่สุด

  นั่นก็เพราะว่าที่นายจ้างของคุณ ต้องการรู้ว่าคุณได้ทำอะไร ไปบ้าง เพื่อจะได้รู้ว่าคุณทำอะไรให้เขาได้บ้าง อย่าใช้ถ้อยความที่กำกวม จงอธิบายอะไร ที่สามารถวัดได้จริง การบอกใครๆ ว่าคุณ "ทำให้คลังสินค้า มีประสิทธิภาพมากขึ้น" นั้นบอกอะไรนายจ้าง ไม่ได้มาก แต่หากคุณบอกว่า "ตัดค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อลง 20% ทำให้บริษัทประหยัดได้ 160,000 บาทในปีงบประมาณ" นายจ้างจะรู้สึกพอใจ ที่จะจ้างคุณมากกว่า ถ้าคุณพิสูจน์ ให้เห็นผลงานได้จริงๆ

  จงซื่อสัตย์และถ่อมตัว มีความแตกต่างเล็กน้อย ระหว่างการบอกเล่าประสบการณ์ กับการพูดโอ้อวด เกินจริงหรือการโกหก Resume ที่โกหกนั้น นายจ้างจะรู้ได้ง่ายมาก (ถ้าไม่เช่นนั้น ก็ตอนระหว่างสัมภาษณ์นั่นเอง)

 • อย่าละเลย "รูปโฉม" ของ Resume

  Resume ของคุณ คือ ความประทับใจครั้งแรก ที่คุณจะสร้าง ให้เกิดขึ้นกับว่าที่นายจ้างได้ Resume ที่ประสบความสำเร็จนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่แค่ว่าคุณเขียน "อะไร" เพียงอย่างเดียว แต่ยังขึ้น อยู่ด้วยว่าคุณเขียน "อย่างไร" ด้วยเช่นกัน

  ตรวจสอบ Resume ของคุณทั้งในเรื่องไวยากรณ์ และการสะกดคำ เพราะนี่หมายถึง คุณมีทักษะการสื่อสาร ที่ดีและมีความใส่ใจ ในรายละเอียด ไม่มีอะไร จะมาบั่นทอนโอกาส ในการทำงาน ของคุณได้เร็ว ไปกว่าการยื่น Resume ที่เต็มไปด้วยจุดผิดพลาด

  ทำให้ Resume ของคุณง่ายต่อการอ่าน ใช้ขอบปกติ คือ 1" จากบนและล่าง , 1.25" จากด้านข้าง อย่า "ยัดเยียด" ข้อความของคุณ ลงมาเด็ดขาด หากที่ไม่พอ ควรเว้นให้มีช่องว่าง เพื่อหายใจบ้าง และพยายามหลีกเลี่ยง รูปแบบอักษร ที่ประหลาดๆ ควรใช้แบบอักษรเรียบๆที่ดูเป็น "มืออาชีพ" มากกว่า

  ใช้กระดาษที่มาตรฐาน อย่างดีสีขาว หรือสีงาช้าง ไม่มีลวดลาย ควรระลึกไว้เสมอว่า ลวดลายและสีทึบๆ นั้นอาจถ่ายเอกสาร ออกมาไม่ชัด หากนายจ้าง ของคุณต้องการ ถ่ายสำเนา เพื่อส่งต่อไป ให้กรรมการคนอื่นๆ ในกระบวนการว่าจ้าง

  ถ้าคุณต้องการทำสำเนา Resume ของคุณไว้ ควรแน่ใจว่า สำเนานั้น สะอาดและชัดเจน Resume ที่แสนจะดูดีนั้น ก็อาจกลายเป็นแย่ไปเลย หากถ่ายสำเนาไว้ไม่ดี ควรใช้เครื่องถ่ายเอกสาร ที่มีคุณภาพจะดีกว่า

 • ตั้งเป้าหมาย ตั้งเป้าหมาย ตั้งเป้าหมาย...

  เน้นย้ำว่าคุณสามารถทำอะไร ให้แก่นายจ้างได้บ้าง โดยเจาะจงลงไปเลย ถ้าคุณสมัครงานมากกว่า 1 ตำแหน่ง ก็ควรปรับ Resume แต่ละอันเสียด้วย จำไว้ว่าควรใส่แต่ประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่สมัครเท่านั้น

 • กำจัดรายละเอียดที่ฟุ่มเฟือย

  รายละเอียดที่ไม่จำเป็น อาจจะไปบดบัง เนื้อที่จำนวนมากใน Resume ของคุณได้ อย่าระบุข้อมูลส่วนตัวต่างๆ เช่นอายุ ส่วนสูง และสถานภาพ เพราะนี่ไม่ใช่ข้อมูล ที่นายจ้างต้องการ คุณควรใส่ไว้ ในจดหมายสมัครงาน ที่ส่งไปด้วยกันจะดีกว่า

  ระบุงานอดิเรกและความสนใจ ลงไปเฉพาะกรณี ที่คุณสามารถเชื่อมโยง มันเข้ากับตำแหน่ง ที่สมัครได้ หรือถ้าคุณต้องการพื้นที่ เพื่ออธิบายประสบการณ์ การทำงาน ก็ควรหลีกเลี่ยง ข้อมูลดังกล่าวเสีย ประโยคที่ว่า "รายละเอียดบุคคลอ้างอิง มีให้เมื่อต้องการ" นั้นควรมีทิ้งไว้ ถ้าคุณต้องการใช้พื้นที่ เพื่ออธิบายประสบการณ์การทำงาน นายจ้างส่วนใหญ่ ต้องการบุคคลอ้างอิง ที่เขาสามารถติดต่อได้ และจะเรียกขอ เมื่อต้องการ

  หลีกเลี่ยงการบรรยายถึง "วัตถุประสงค์" เพราะวัตถุประสงค์ของคุณ ควรจะบอกไว้อย่างชัดเจนแล้ว ในจดหมายสมัครงาน ถ้าคุณต้องรวมวัตถุประสงค์ เข้าไปด้วยจริงๆ ก็ต้องเจาะจงให้มากที่สุด ถ้อยความกำกวมเช่น "กำลังมองหา ที่ซึ่งจะสามารถใช้ทักษะทางการตลาด ให้เกิดประโยชน์" หรือ "กำลังเสาะหา ตำแหน่งงานที่พอใจ" นั้นไม่ได้ เพิ่มอะไรให้แก่ Resume ของคุณเลย แถมยังอาจจะทำให้ คุณดูเหมือน "ไม่จริงใจ" ด้วยซ้ำ
 •