Nationejobs.com
 

Tips & Tools

คำแนะสำหรับคนที่ต้องการหางานทำ เช่น การสัมภาษณ์ การกรอกใบสมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนเรซูเม่ สำนวนและอื่น โดยคุณธนพล จาดใจดี

 
 

วันที่: 2014-05-26 14:10:21

สร้างแบรนด์ด้วย "พนักงาน"

ในการสร้างแบรนด์หรือประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักในโลกสังคมออนไลน์ เราสามารถทำได้หลายวิธี

แต่มีกลยุทธ์หนึ่งที่ธุรกิจนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือการใช้ "บุคคล" โปรโมทบอกต่อหรือฝากประชาสัมพันธ์ด้วยการโพสต์ข้อความในเว็บไซต์สังคมออนไลน์ อาทิ เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ หรืออินสตาแกรม เป็นต้น เรามักจะได้ยิน บุคคล 2 กลุ่มนี้

 

กลุ่มที่หนึ่ง ผู้มีอิทธิพล (Influencer) ส่วนใหญ่ของผู้มีอิทธิพล จะเป็นคนดัง เป็นบุคคลที่มีหน้ามีตาในสังคมออนไลน์ โดยพิจารณาจากผู้ติดตาม ที่มีจำนวนมาก พวกนี้จะช่วยกระจายข้อความได้ในวงกว้าง คุณอาจต้องจ้างบุคคลเหล่านี้ให้ช่วยคุณสร้างแบรนด์หรือโปรโมทกิจกรรมการตลาดของคุณ

 

กลุ่มที่สอง ผู้สนับสนุนหรือสาวก (Advocacy) โดยทั่วไปพวกนี้จะเป็นบุคคลธรรมดาหรือลูกค้าที่รักในแบรนด์ของคุณอยู่แล้ว พวกเขาจะเป็นกองเชียร์ที่ช่วยโปรโมทให้กับแบรนด์ได้เป็นอย่างดี โดยไม่ต้องจ้างพวกเขาให้ช่วย

 

ทำไมผู้สนับสนุนหรือสาวกเหล่านี้ ถึงมีความสำคัญต่อการสร้างแบรนด์ของคุณ

 

พวกเขารักแบรนด์ของคุณอยู่แล้ว พร้อมจะช่วยบอกต่อด้วยความเต็มใจและเล่าถึงประสบการณ์ที่ดีต่อแบรนด์ของคุณได้

 

พวกเขามีความน่าเชื่อถือสูงๆ กว่าผู้มีอิทธิพลด้วย เนื่องจากสาวกเหล่านี้เป็นเพียงบุคคลธรรมดา ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการช่วยโปรโมทในแบรนด์ที่พวกเขารัก ดังนั้นผู้ที่ติดตามของสาวกเหล่านี้ก็จะเชื่อถือพวกเขาอย่างมาก

 

พวกเขาสร้างการมีส่วนร่วม (Engagement) ได้ดี เนื่องจากมีประสบการณ์ที่ดีต่อแบรนด์และเข้าใจในผลิตภัณฑ์อย่างถ่องแท้ ดังนั้นสามารถสร้างการมีส่วนร่วมในการสนทนาได้เป็นอย่างดี ซึ่งผู้มีอิทธิพลไม่สามารถทำได้ เนื่องจากส่วนใหญ่ของผู้มีอิทธิพลมาจากการว่าจ้างจึงไม่เข้าใจผลิตภัณฑ์อย่างลึกซึ้ง

 

อย่างไรก็ตามการได้มาซึ่งกองเชียร์หรือสาวกที่ดีไม่ใช่เรื่องง่าย ที่สำคัญไม่สามารถบังคับหรือคาดเดาความช่วยเหลือจากพวกเขาได้เลย ดังนั้นสาวกที่เป็นพนักงานของคุณเองจึงเป็นอาวุธลับที่มีความสำคัญ

 

พนักงานของคุณจึงเป็นสาวกที่ดีไม่แตกต่างไปจากสาวกที่เป็นลูกค้า พวกเขาสามารถช่วยคุณได้เช่นกัน การกระตุ้นพนักงานให้เป็นสาวก ด้วยการให้ผลตอบแทนก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่หลายบริษัทใช้กัน เช่น ใครสามารถโพสต์หรือทวีตแล้วมีผู้ชื่นชอบจำนวนมากก็จะได้รับผลตอบแทนเป็นต้น

 

แล้วจะให้พนักงานเหล่านี้โปรโมทอะไรบ้าง

 

กิจกรรมของบริษัท ถ้ามีกิจกรรมของบริษัท เช่นการประชุมวิชาการการประชุมตัวแทนขาย เป็นต้น ก็ให้พนักงานทุกคนช่วยโปรโมทกิจกรรมเหล่านี้ด้วยก็ได้ถ้าเป็นไปได้ ควรจะแยกลิงค์สำหรับโปรโมทกิจกรรมของพนักงานแต่ละคนให้แตกต่างกันด้วย เพื่อที่จะวัดประสิทธิภาพผลตอบแทนการลงทุนและความสามารถของพนักงานแต่ละคน

 

สามารถให้ผลตอบแทนกับพนักงานโดยพิจารณาจากจำนวนผู้ลงทะเบียนในงานประชุมเป็นต้น

 

เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ นอกจากการใช้สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (PR) ในการโปรโมตผลิตภัณฑ์ใหม่แล้ว บริษัทก็สามารถใช้พนักงานช่วยโปรโมทด้วยเช่นกัน ทีมการตลาดจะต้องประสานงานกับพนักงานทุกคนในการช่วยโปรโมทแต่ละครั้งด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่ออกไปอยู่ในแนวทางเดียวกัน

 

กรณีศึกษาของบริษัท อินเทล ที่ใช้สาวกที่เป็นพนักงานด้วยการสร้างแพลตฟอร์มที่ช่วยให้พนักงานโปรโมตผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพ http://goo.gl/2JZsCd

 

กิจกรรมการตลาด สุดท้ายคุณสามารถให้พนักงานโปรโมตกิจกรรมการตลาดของคุณ เช่น แคมเปญโปรโมชั่น ส่วนลดพิเศษ กิจกรรมสัมมนา เป็นต้น อาจให้พนักงานช่วยกระตุ้นกิจกรรมการตลาด โดยให้ผลตอบแทนตามจำนวนลูกค้าที่ซื้อสินค้าก็ได้

 

หากยังไม่เคยมีโครงการพนักงานโปรโมทหรือสร้างแบรนด์ ควรจะเริ่มได้ทันทีโครงการนี้ไม่มีต้นทุนใดๆ ทั้งสิ้น ที่สำคัญมันยังช่วยโปรโมทแบรนด์ได้เป็นอย่างดีด้วย

 

ที่สำคัญมันยังเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในองค์กรด้วย

 

Tags : นาวิก นำเสียง