Nationejobs.com
 

Tips & Tools

คำแนะสำหรับคนที่ต้องการหางานทำ เช่น การสัมภาษณ์ การกรอกใบสมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนเรซูเม่ สำนวนและอื่น โดยคุณธนพล จาดใจดี

 
 
Prepare for Working
ปฏิบัติตัวอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และมีความสุขกับการทำงาน