Nationejobs.com
 

Tips & Tools

คำแนะสำหรับคนที่ต้องการหางานทำ เช่น การสัมภาษณ์ การกรอกใบสมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนเรซูเม่ สำนวนและอื่น โดยคุณธนพล จาดใจดี

 
 

วันที่: 2004-02-19

Questions you need not ask
ในการสัมภาษณ์หลายครั้ง ผู้สมัครงานมีคำถาม "คาใจ" แม้จะเกี่ยวพันกับการทำงาน และผลประโยชน์โดยตรง แต่บางครั้งก็เป็นคำถาม "ต้องห้าม" และหากหลุดปากถามออกไป ก็อาจจะทำให้โอกาส หลุดลอยไปก็ได้ ลองดูกันว่า คำถามแนวไหนที่ไม่สมควรถาม....

 1. Do I have to sign a contract?
  (ผมต้องเซ็นสัญญาหรือไม่)

 2. What are the working hours?
  (ชั่วโมงการทำงานเป็นอย่างไร)

 3. Will I have to work overtime?
  (ผมต้องทำงานล่วงเวลาหรือไม่)

 4. What degree have you obtained?
  (ท่านสำเร็จศึกษาอะไรมา)

 5. How much vacation leave am I entitled to?
  (ผมมีสิทธิลาหยุดงานได้นานเท่าไร)

 6. Do we have a Labour Union here?
  (ที่นี่เรามีสหภาพแรงงานได้หรือไม่)

 7. Will I have the cpportunity to travel overseas?
  (ผมจะมีโอกาสไปต่างประเทศหรือไม่)

 8. What fringe benefits does your company offer?
  (ทางบริษัทให้ผลประโยชน์อะไรบ้าง)

แน่นอนที่สุด ผู้สมัครย่อมต้องการคำตอบของคำถามเหล่านี้ ก่อนที่จะรับทำงาน แต่ผู้สมัครก็ไม่ควรถามคำถามเหล่านี้ในขณะสัมภาษณ์ เพราะผู้สัมภาษณ์อาจเกิดความรู้สึกที่ไม่ดี (bad impression) ต่อผู้สมัคร เป็นต้นว่า

 • ผู้สมัครเห็นแก่เงินเดือนเท่านั้น
 • ผู้สมัครไม่ต้องการยึดมั่นอยู่กับงานนั้นโดยเฉพาะ แต่ต้องการทำไปอย่างนั้นเอง
 • ผู้สมัครไม่ค่อยสนใจที่จะปรับปรุงงานนั้นให้ดีขึ้น แต่ต้องการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้น

ดังนั้น วิธีที่ดี ก็คือ ผู้สมัครควรถือเสียว่า เรายังมีเวลาซักถาม คำถามเหล่านี้อยู่มาก รอให้เขารับเราเสียก่อน ค่อยถามก็ได้

ครับ ตอนนี้ก็จบกันเพียงสั้นๆ และเบาๆ ก่อนครับ แล้วค่อยพบกันตอนหน้า สวัสดีครับ