Nationejobs.com
 

Tips & Tools

คำแนะสำหรับคนที่ต้องการหางานทำ เช่น การสัมภาษณ์ การกรอกใบสมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนเรซูเม่ สำนวนและอื่น โดยคุณธนพล จาดใจดี

 
 

วันที่: 2004-12-04

Electronic Resumes

Resume อิเล็กทรอนิกส์ หรืออีกนัยหนึ่งคือ Resume ที่สามารถส่งทางอี-เมล์หรืออินเทอร์เน็ตได้ ความได้เปรียบของการใช้ Resume อิเล็กทรอนิกส์ ก็คือ คุณสามารถสมัครงานผ่านทางอี-เมล์หรือเวบไซต์ที่โพสอยู่ทั่วโลก โดยไม่จำเป็นต้องใช้แฟกซ์ หรือจดหมายให้ยุ่งยาก

ถ้า Resume ของคุณอยู่ในคอมพิวเตอร์ หรือแผ่นฟลอปปี้ดิสก์ นั่นก็คือ คุณสามารถใช้ในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ได้แล้ว แต่ไม่ได้หมายความว่าวิธีนี้ จะได้ประโยชน์มากที่สุด ถึงแม้ว่าระบบอี-เมล์ส่วนใหญ่ จะสามารถรับส่งไฟล์ attachment ได้ทั้งในรูปของ Word, WordPerfect, Quark หรือไฟล์อื่น ก็ตาม เพราะใคร หรือองค์กรใด ที่คุณต้องการส่งเอกสารดังกล่าว ไปให้นั้น อาจไม่ได้รับก็ได้ Plain text (หรือเรียกอีกอย่างว่า ASCII Text หรือ MS-DOS Text ที่ลงท้าย ด้วยอักษรสามตัว คือ .txt) อย่างไรก็ตามรูปแบบนี้ ก็สามารถเข้าถึงได้ทั่วทุกแห่ง และเป็นที่ต้องการ ในหลายกรณี

การทำให้ Electronic Resumes สามารถเข้าถึงได้ทั่วทุกหนแห่งนั้น คุณควรทำตามขั้นตอนดังนี้

 • ใช้ word processing application ที่เป็นมาตรฐาน จากนั้นก็เขียนเรซูเม่ตามปกติ ควรรู้ว่า plain text format นั้นเป็นมาตรฐานมาก และใช้เปิดรูปแบบอื่นๆ อย่างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ตัวอักษรแบบหนา หรือเอียง ถ้าต้องการใช้ ควรใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) เครื่องหมายบวก (+) และตัวอักษรตัวใหญ่ (กรณีที่เขียนเป็น ภาษาอังกฤษ) แทน และไม่ว่าอย่างไรเสียก็ควรแน่ใจ ด้วยว่า Resume ของคุณนั้นต้องอ่านออก ได้ง่ายไม่ว่าจะใช้รูปแบบใดก็ตาม

 • ถ้าสามารถใช้แอพพลิเคชั่น word processing ได้ คุณควรตั้งขอบ หรือมาร์จินไว้ที่ 0 และ 65 ตัวอักษร (หมายความว่าบรรทัด ที่ยาวที่สุดไม่เกิน 65 ตัวอักษร ก่อนเริ่มบรรทัดใหม่) ซึ่งทำให้ Resume ของคุณง่าย ต่อการอ่าน และที่สำคัญก็คือ ปลอดภัย ที่จะพิมพ์ออกมา (โดยไม่มีการตกหล่นใดๆ) อีกด้วย

 • การใช้คำสั่ง "บันทึก" (หรือถ้าคุณกำลังเปลี่ยนเอกสารจากที่อื่นก็คือคำสั่ง "บันทึกเป็น") โดยบันทึกเอกสารของคุณ เป็นเอกสาร ASCII หรือ MS-DOS Text จำไว้ว่าต้องใส่ .txt ลงไปในไฟล์ด้วย เช่น resume.txt

  เมื่อคุณส่ง Electronic Resumes อย่าลืมทำดังนี้
  • บอกถึงที่มาที่คุณพบโฆษณางานดังกล่าว
  • ส่ง Resume และจดหมายสมัครงาน ไปในไฟล์เดียวกัน คุณสามารถทำได้โดยการพิมพ์ หรือ คัดลอกของเดิมมาใส่ไว้ ในที่ว่างก่อนหน้า Resume คุณยังสามารถ ส่งจดหมายสมัครงาน ไปทางอี-เมล์โดยมี Resume อิเล็กทรอนิกส์เป็น attachment file
  • ใช้ชื่อตำแหน่งงานและ/หรือแหล่งที่มาของงานเป็นชื่อเรื่องของข้อความของคุณ
  • ติดตามผลงานด้วยอี-เมล์หรือโทรศัพท์หนึ่งสัปดาห์หรือกว่านั้นหลังจากที่คุณได้ส่งไปแล้ว

 •