Nationejobs.com
 

Tips & Tools

คำแนะสำหรับคนที่ต้องการหางานทำ เช่น การสัมภาษณ์ การกรอกใบสมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนเรซูเม่ สำนวนและอื่น โดยคุณธนพล จาดใจดี

 
 

วันที่: 2004-01-22

Things to be avoided
การสอบสัมภาษณ์เป็นปราการด่านสุดท้าย ของกระบวนการคัดเลือก การเตรียมพร้อมก็ต้องเต็มร้อยเป็นพิเศษ ทั้งที่เตรียมตัวอย่างดี แต่ข่าวดีก็ค่อย...หายๆ ซึ่งบางครั้งเป็นความผิดพลาด ในรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่เกิดขึ้นในห้องสัมภาษณ์ที่แทบจะไม่รู้ตัว

ก่อนจะเข้าห้องสัมภาษณ์ ก็ลองสูดลมหายใจเข้าลึกๆ ตั้งสมาธิให้มั่น แล้วก็อย่าลืมสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ ในการเข้ารับการสัมภาษณ์ (Thing to be avoided) ดังนี้

 1. ไม่ควรรับการนัดสัมภาษณ์วันละหลายๆ บริษัท เพราะอาจเกิดเหตุติดขัดได้หลายประการ หรือไม่ผู้สมัครก็อาจจะเกิดความเมื่อยล้าอิดโรยแล้วก็ได้

 2. อย่าจับมือกับผู้สัมภาษณ์ ถ้าเขาไม่ได้ยื่นมือให้จับก่อน

 3. ไม่ควรแย่งพูดขณะสัมภาษณ์หรือถามคำถาม มากจนกระทั่งน่าสงสัยว่า ใครสัมภาษณ์ใคร

 4. ไม่ควรถามเกี่ยวกับวันหยุด กำหนดพักร้อน การมาสาย หรือการกลับก่อนเวลา เพราะเป็นการสร้างภาพพจน์ว่า ผู้สมัครอยากทำงานน้อยๆ หนีงานเก่งและ ไม่ควรถามเกี่ยวกับสหภาพแรงงาน หรือการนัดหยุดงาน

 5. ไม่ควรใส่แว่นกันแดด และใช้มือปิดปากเวลาพูด หรือกุมมือบนตักแน่น

 6. ไม่ควรแสดงอาการประหม่า มือสั่น เท้าสั่น ถ้าตื่นเต้น ควรสูดลมหายใจลึกๆ และทำใจให้สบาย

 7. ไม่ควรแสดงอาการกระตือรือร้นว่า อยากได้งานจนดูไม่เรียบร้อย พึงนึกไว้เสมอว่า เรามีข้อดีจนงานต้องการเรา ไม่ใช่เราต้องการงานเพียงฝ่ายเดียว (We don't need the job, but only the job that needs us)

 8. ไม่ควรพูดในสิ่งที่ไม่เป็นจริง เพราะผู้สัมภาษณ์ แต่ละคนอาจจับข้อเท็จจริงได้โดยไม่ยาก

 9. ไม่ควรตอบว่าไม่ทราบ หรือไม่รู้ นอกจากจนปัญญาจริงๆ เท่านั้น

 10. ไม่ควรถามเรื่องเงินเดือน จนกว่าผู้สัมภาษณ์จะพอใจในตัวเราเสียก่อนเท่านั้น และส่วนมากผู้สัมภาษณ์จะบอกหรือถามเอง

 11. ไม่ควรนินทา หรือตำหนิเจ้านายเก่า เพราะผู้สัมภาษณ์อาจคิดว่า ต่อไปภายหน้าเขาเองก็อาจโดนตำหนิ ในทำนองนี้เช่นเดียวกัน

 12. ไม่ควรนำพ่อและแม่ หรือเพื่อนไปสัมภาษณ์ด้วย เพราะผู้สัมภาษณ์จะมีความรู้สึกว่า ผู้สมัครไม่มีความมั่นใจในตัวเอง ยังจะต้องมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอยู่อีก

 13. อย่าใช้คำนำหรือชื่อ (title) เมื่อแนะนำตัวเอง ตัวอย่าง ไม่ใช่ I'm Mr.Prasit หรือ I'm Dr.Thira ควรใช้ I'm Prasit หรือ I'm Thira

 14. อย่าใช้ภาษาแสลง เช่นใช้ yalh แทน yes

 15. อย่าใช้คำย่อในวิชาที่เรียน เช่น Socio แทน Sociology, Psycho แทน Psychology, Chem แทน Chemistry, Econ แทน Economics เป็นต้น

 16. กรณีที่ผู้สัมภาษณ์ใช้คำว่า Thank you! กับเรา ก็ควรตอบว่า You're welcome! หรือ It doesn't matter, อย่าใช้คำว่า Never mind.

 17. อย่าทักทายผู้สัมภาษณ์ด้วยคำว่า Hello! เพราะจะเป็นการตีตัวเสมอกับผู้สัมภาษณ์

 18. กรณีที่เห็นด้วย ควรตอบว่า Yes, Sir! หรือ Yes, Madam! และถ้าไม่เห็นด้วยให้ตอบว่า No, Sir! หรือ No, Madam! (แล้วแต่เพศของผู้สัมภาษณ์)

  อย่าตอบเพียง Yes หรือ No เท่านั้น

 19. กรณีที่ฟังคำถามไม่ชัด และต้องการให้ผู้สัมภาษณ์ถามใหม่ ควรกล่าวว่า I beg your pardon! หรือ Again Please!

 20. กรณีที่ผู้สัมภาษณ์เชิญให้นั่งโดยกล่าวว่า Pleasc sit down! ควรกล่าวตอบว่า Thank you! อย่านั่งลงเฉยๆ

 21. ในกรณีที่ผู้สัมภาษณ์แนะนำตัวเขาเอง โดยบอกชื่อและนามสกุลเต็ม เช่น I'm Roger Aslin ลักษณะเช่นนี้ อย่าเรียกเขาว่า Mr.Roger ซึ่งเป็นชื่อแรกของเขา เพราะถือว่าไม่สุภาพ และเป็นการแสดงความคุ้นเคยจนเกินไป ควรเรียกว่า Mr.Aslin จะเหมาะสมกว่า (ยกเว้นผู้สัมภาษณ์ที่เป็นคนไทย ซึ่งเรานิยมเรียกชื่อแรก แต่อาจจะไม่ใช้ Mr.นำหน้า โดยจะใช้ Khun แทน ซึ่งก็ถือว่าสุภาพดี)

 22. เมื่อสัมภาษณ์เสร็จก่อนจะลากลับ ควรกล่าวว่า Thank you for calling me for this interview. I'll wait to hear from you.

อ้อ! ถ้าหากปิดท้ายด้วยการจับมือแล้วล่ะก็ ควรจับแบบมีน้ำหนัก แต่อย่าบีบแรง ในลักษณะทดสอบกำลัง กับผู้สัมภาษณ์ นี่ล่ะรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่ผู้สัมภาษณ์จะคอยจับตาดูคุณอยู่ อย่าพลาดเสียล่ะ....