Nationejobs.com
 

Tips & Tools

คำแนะสำหรับคนที่ต้องการหางานทำ เช่น การสัมภาษณ์ การกรอกใบสมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนเรซูเม่ สำนวนและอื่น โดยคุณธนพล จาดใจดี

 
 

วันที่: 2004-09-28

Application Letter
ตอนที่แล้วผมได้พูดถึงเรื่องการอ่านโฆษณางานให้เข้าใจ และเมื่อทราบแนวทาง ในการสมัครงานแล้ว ว่าเป็นแบบ Apply in person (สมัครด้วยตนเอง) หรือ Interested persons please send application letter (ผู้สนใจโปรดส่งจดหมายสมัครงาน) ในกรณีที่สมัครงาน โดยวิธีส่งจดหมายสมัครงานนั้น ก่อนอื่นผู้สมัครงาน จะต้องทราบเสียก่อนว่า ก่อนเขียนจดหมายสมัครงาน ตนเองควรทำอะไรก่อน ซึ่งก็พอสรุปออกมาได้ดังนี้

 • ร่างข้อความที่จะเขียนขึ้นมาคร่าวๆ ก่อน เพื่อว่าเมื่อเขียนออกมาแล้ว จดหมายของเราจะดูเด่นกว่าของผู้อื่น
 • ใส่เฉพาะข้อมูลที่นึกได้ว่าตนเองมีคุณสมบัติเหล่านั้น
 • ตรวจดูว่าได้รวมข้อมูลที่สำคัญไว้ครบหรือไม่และควรตัดข้อความที่ไม่สำคัญออก
 • ตรวจดูว่าเราได้ใส่ข้อมูลครบถ้วนตรงตามที่ประกาศโฆษณานั้นหรือไม่
 • เขียนหรือพิมพ์ให้ดูสะอาด เรียบร้อย การเว้นช่วงระยะต่างๆ ควรเป็นแบบมาตรฐานสากล
 • ควรเก็บฉบับสำเนาไว้ดู เพื่อว่าเมื่อถูกเรียกเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จะได้รู้ว่าตนเองเขียนไว้อย่างไร ในจดหมายสมัครงานนั้น จะได้เตรียมคำตอบได้ถูกต้องในเวลาถูกสัมภาษณ์
 • ควรตรวจสอบดูให้แน่ใจว่า จ่าหน้าซองถูกต้องและเรียบร้อยดีหรือไม่ก่อนส่งไปยังผู้รับ
 • และต่อมาก็ถึงคำถามที่ว่า ควรจะเขียนจดหมายสมัครงาน เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษดี ข้อนี้ต้องดูเขาโฆษณาไว้อย่างไร ถ้าระบุว่า Please send your application letter in English อันนี้ก็ชัดเจน ถ้าไม่ระบุว่าให้เขียนเป็นภาษาอะไร เราก็ต้องตรวจดูว่าเขาลงโฆษณาเป็นภาษาอะไร ก็ให้เขียนเป็นภาษานั้นตามที่เขาโฆษณา

  แต่ถึงกระนั้นก็ตามทีเถอะ ถ้าหากเขาระบุคุณสมบัติไว้ว่า ผู้สมัครงานต้องรู้ภาษาอังกฤษดี (good command of English) แล้วละก็ ผมขอแนะนำว่า เขียนจดหมายสมัครงาน เป็นภาษาอังกฤษจะมีภาษีดีกว่ามากครับ

  ผมขอจบไว้แค่นี้ก่อนครับ ตอนหน้าคอยพบกับทีเด็ด ว่าด้วย กฎ 24 ข้อในการเขียนจดหมายสมัครงาน